На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Реорганзаця як ефективний метод санацї пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 12.3.2013. Сдан: 2013. Страниц: 27. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………3
1. Поняття реструктуризації, причини та етапи її проведення…………………..5
2. Реорганізація підприємства, спрямована на укрупнення підприємства ……13
3. Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення …………..21
Висновки………………………………………………………………………….…26
Список використаної літератури ………………………………………………….28

Введение

Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування економічного потенціалу країни безпосередньо повязані з реалізацією активної структурної політики, яка вважається ключовим елементом загальної стратегії розвитку первинних ланок (підприємств, організацій) і в цілому суспільного виробництва.
Сучасний стан економіки на макро- і мікрорівні характеризується деформованою структурою виробництва. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова. Останню можна здійснювати, з одного боку, за допомогою проведення ефективної політики реструктуризації та санації потенційно конкурентоспроможних підприємств, а з іншого — через ліквідацію (повне перепрофілювання) збиткових і збанкрутілих підприємств.
Тема реорганізації дуже актуальна на сьогодні. Кожен день ми чуємо про злиття підприємств, поглинання одних підприємств іншими, зміни форм власності. Все це – форми реорганізації .
Реорганізація підприємства полягає в тому, що права та обов’язки підприємства, що реорганізують переходять до інших підприємств у порядку універсального правонаступника. До правонаступника може перейти увесь комплекс прав та обов’язків підприємства, що реорганізують або їх частина. У більшості випадків реорганізація відбувається добровільно за рішенням трудового колективу.
Процес реструктуризації можна розглядати як спосіб зняття суперечності між вимогами ринку й застарілою логікою дій підприємства. По суті, реструктуризація підприємства трактується як здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, форм власності, організаційно-правових форм, управління ним, як здатність привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшити обсяг випуску конкурентоспроможної продукції, підвищити ефективність виробництва.
Метою проведення реструктуризації є створення повноцінних субєктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати за умов переходу до ринкової економіки та виробляти конкурентоспроможну продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків. Отже, процедуру реструктуризації можна визначити як комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємств.........

Список використаної літератури

1. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” //Відомості Верховної Ради.-1999.-№42,№43.
2. Закон України „Про підприємства в Україні”// Голос України. -1991. -27 березня.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. № 87 // Вісник України, 2002.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 // Вісник України, 2002.
5. Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств: Затв. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98р. № 221 // Українська інвестиційна газета. -1999.-26.
6. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.Н.Бандурка, М.Я.Коробов, П.І.Орлов, К.Я.Петрова .- К.: Либідь, 2003.
7. Економіка підприємства: Навч. посібник/ І.М.Бойчик. - К.: Атіка, 2004.
8. Финансы: Учебник / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. - М.: ИД ФБК-Пресс, 2000.
9. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП ”Рута”, 2003.
10. Акціонерне право: Навч. посібник/ О.М. Вінник, В.С.Щербина. - К.: Атіка, 2000.
11. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. Под ред. А.П. Градова. - СПб: Специальная література, 1996.
12. Друкер П.Ф. “Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы”.- М.:Book Chamber International, 1992.
13. Финансы предприятия: Учебник. 4-е издание, перераб. и доп. – М., Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004.
14. Петренко Ю.В.Механізм банкрутства підприємств // Фінанси України, 2000.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.