На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Трансформаця польської та чеської полтичних систем (1989-2004)

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 26. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План
Вступ
Розділ І. Поняття «політична система»
Розділ ІІ. Передумови становлення нових політичних систем у Польщі та Чехії
та порівняння внутрішньополітичної ситуації в обох країнах у 1989-2004 роках.
Розділ ІІІ. Сучасні системи державних органів Польської республіки та республіки Чехія : порівняльний аналіз.
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


Вступ
Специфіка і труднощі розвитку центральноєвропейських країн в посткомуністичну епоху привертають постійну увагу до змісту і направленості політичних та економічних перетворень так званих „перехідних” суспільств. Традиційне питання „що будувати і як будувати?” є надзвичайно актуальним і для України.
В цьому контексті історія наших західних сусідів є показовою. Польща йшла в авангарді політичних та економічних зрушень, однією з перших покинувши соціалістичний табір, стала прикладом для наслідування для багатьох держав. Яскравим прикладом є також і Чехія, яка стала незалежною державою лише в 1993 році, але політична система якої почала змінюватися ще в 1989 році. Ці країни досягли значних здобутків на міжнародній арені. Вони є членами НАТО та вже майже і членами ЕС.
Крім того історія цих країн (особливо Польщі) завжди була тісно пов’язана з історією України. Це твердження стосується і сьогодення. Певним чином Польща та Чехія слугують нам орієнтиром для наших перетворень і поступу в економіці.
На сьогодні Польська республіка та республіка Чехія це європейські держави із стабільною економікою, що швидко розвиваються. Ці дві держави відіграють важливу роль у розвитку регіону Центральної та Східної Європи.
Метою проведеного дослідження було розкрити та виявити причини явищу, які відбувалися в політичному житті Польщі та Чехії протягом більш ніж десятиріччя демократичного існування у європейському просторі та провести аналіз трансформації їхніх політичних систем.
Розділ І. Поняття „політична система”
Взагалі категорія „політична система” відображає політичну діяльність, підкреслює системний характер політичного життя.
Система - це певна кількість взаємопов’язаних елементів, що утворюють стійку цілісність, мають певні інтегративні особливості та внутрішні закономірності, притаманні саме цій спільноті. Важливою рисою системи є її цілеспрямований функціональний стан. Політичну систему суспільства характеризує ряд рис: її участь у розв’язанні таких загально соціальних завдань, як інтеграція суспільства; розподіл у ньому матеріальних і духовних цінностей; досить складна внутрішня будова, що включає різноманітні політичні організації, принципи, норми, механізми комунікацій, які забезпечують прямий і зворотний зв’язок соціальних груп і членів суспільства з політичною владою.
Отже, можна сказати, що політична система - це інтегрована сукупність державних і недержавних соціальних інститутів, які здійснюють владу, управління справами суспільства, регулюють взаємовідносини між громадянами, соціальними групами, що забезпечують стабільність суспільства.
Можна сказати, що політика визначається не соціально й економічно обґрунтованими інтересами і цілями, а на основі структурно-функціонального трактування владного розподілу цінностей у суспільстві.
Політична система включає політичні інститути (держава, політичні партії, громадські організації); політико-правові норми, що визначають їх організацію і повноваження; систему взаємодії між соціальною і політико-управлінськими структурами з приводу політичної влади.
У політичній системі суспільства є центральний компонент, якій зв’язує всі інші складові в систему і стосовно якого визначається її компонентна структура. Це політична влада. Оскільки в суспільстві політична влада в основному зосереджена в державі, то державна влада є основним об’єктом політичної діяльності. Отже, політична влада є тією центральною ланкою, визначальною системною основою, навколо якої функціонують усі компоненти політичної системи.
До структури політичної влади входять: політичні відносини, політичні інститути, політичні і правові норми, політична свідомість і політична культура. Лише в сукупності ці компоненти можуть забезпечити політичну діяльність, функціонування політичного життя.
Політичні відносини - це відносини між соціальними групами, націями і народностями, між політичними інститутами, між державою і громадянами з приводу влади у зв’язку з виробленням і здійсненням політики. Політичні відносини показують, яким чином соціальні суб’єкти можуть здійснювати політичну діяльність через систему політичних інститутів.
Носієм, матеріальним субстратом політичної діяльності і політичних відносин виступають політичні інститути. Це держава, політичні партії, громадські організації, рухи, об’єднання. Через них соціальні суб’єкти здійснюють свою функцію суб’єкта політичної діяльності.
Невід’ємним компонентом будь-якої політичної системи є політичні і правові норми. Вони становлять її нормативну основу. До провідних політичних норм належать державні норми, головним чином правові, а також ті, які мають юридичну обов’язковість.
До політичної системи суспільства входить як підсистема також політична свідомість, політична культура - її духовні компоненти. Політична свідомість включає в себе ідеї, теорії, погляди, що є відображенням політики і політичних відносин.
До речі, процес розвитку політичних систем відбувається за певними закономірностями. На думку польських політологів, це насамперед закономірність рівноваги. Політична система перебуває у постійному русі у зв’язку з економічними змінами.
Життєдіяльність політичної системи виявляється в процесі виконання нею функцій тими чи іншими методами і засобами, що відбивають конкретну історичну обстановку. Функції політичної системи визначають її структуру і процес дії. Їх реалізація підпорядкована головному - забезпеченню стійкості суспільства і його розвитку. Основними функціями політичної системи є визначення цілей і завдань суспільства, вироблення програм його життєдіяльності, мобілізація ресурсів суспільства на їх досягнення.
Ще одна функція політичної системи, на які........


Список використаних джерел:

1. Бухарин Н. Внутренние факторы польской революции 1989г.//Международный исторический журнал. - №7. - 2000. - с.5-21.
2. Лыкошина Л. Специфика состояния общественного сознания и революция 1989г. в Польше// Международный исторический журнал. - №7. - 2000. - с.36-48.
3. Політологія/ за ред.О.І. Семківа. - Львів: Світ, 1994. - с.253-257.
4. Яровий В. І. Історія західних та південних слов’ян у ХХ ст.: Курс лекцій: Навч.посібник. - К.:Либідь, 1996. - с. 416-444.
5. Інтернет-ресурс: www.polska.ru
6. Інтернет-ресурс: www.krugosvet.ru
7. Інтернет-ресурс: www.chekhembassy.ua
8. Ковлер И.И. Чехия на пороге ХХI века. - М., 1999г. - с.54-78.
9. The Constitution of Chech Republic. - Prague, 1993.
10. The Constitution of Republic of Poland. - Warshava, 1997.
11. Херман М. Внутрішньотрансформаційні процеси в Чеській Республіці. - Л.: Світ, 2001. - с. 114-127.
12. Польские страницы 2000. - Варшава, 2000. - с. 130-139.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.