На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом ФОРМУВАННЯ, РЕАЛЗАЦЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ УКРАНСЬКО - АМЕРИКАНСЬКОГО СТРАТЕГЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 13.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 76. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП. РОЗДІЛ І. РОЗДІЛ II. РОЗДІЛ ІІІ. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА США ЩОДО УКРАЇНИ ПІСЛЯ РОЗПАДУ СРСР: РУХ ДО ПАРТНЕРСТВА. 1.1. Росія у американсько - українських відносинах. 1.2. Політика США у сфері ядерного роззброєння України. 1.3. Поворот у американсько - українських стосунках. СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ ТА США. 2.1. Суть стратегічного партнерства. 2.2. Співробітництво України та США у економічній сфері. 2.3. Співробітництво України та США в енергетичній сфері. 2.4. Співробітництво України та США у політичній сфері. 2.5. Співробітництво України та США у військовій сфері. ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА. 3.1. Зовнішньополітичні підходи нової адміністрації США. 65 3.2. Трикутник США - Україна - Росія. 71 Стор. 3
ВИСНОВКИ.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ.
ДОДАТКИ.

ВСТУП

Сучасний світ характеризується прискореною динамікою розвитку. Він змінюється на очах. Заявляються нові домінанти економічного, соціально - політичного, культурного розвитку людства, які визначають риси майбутнього. На світову арену виходять нові держави та їх угрупування, що прагнуть утвердитися в геополітичному просторі планети, у зв’язку з чим складається нова конфігурація міжнародних взаємин. Пріоритетним завданням України є органічне входження в європейську та світову спільноти, вихід у багатовимірний світ складних міжнародних відносин. Україні потрібно знайти власне місце у цьому просторі, яке відповідало б її потенціалу європейської держави.
У сучасних умовах зовнішньополітичний курс України визначається як багатовекторний, що в практичній площині часто розуміють спрощено. Представники різних політичних сил намагаються оприлюднити свої погляди щодо зовнішньополітичних пріоритетів України відповідно до власних ідеологічних уподобань. Найбільш гострі дискусії розгортаються між тими, хто орієнтований на пріоритетний розвиток відносин з посткомуністичною Росією і тими, хто головним завданням вважає включення України в євроатлантичні структури.
Проблема геополітачного вибору може бути поставлена не тільки в площині “багатовекторності”, але також і в площині двосторонніх взаємин з окремими країнами світу. У зв’язку з цим постає питання стратегічного партнерства, яке на цей час виглядає досить заплутаним, оскільки до рангу стратегічних партнерів часто зараховуються не держави, чиї національні інтереси по стратегічних напрямках збігаються з інтересами України, а лише ті з них, з якими у неї існують просто добрі відносини. Іноді мається на увазі скоріше потенціал розвитку взаємин, ніж їх реальний стан. З іншого боку, вибір стратегічно важливих партнерів - це питання ефективності включення України в існуючу систему розподілу ролей у сучасному геополітичному просторі.
На сьогодні геополітичний простір характеризується як багатополярний, але у ньому утворилася фактично монополярна структура світового порядку з безперечним домінуванням США в ролі світового лідера, з яким Україна заявила про стратегічне партнерство.
Актуальність магістерської роботи обумовлюється необхідністю аналізу українсько - американських відносин, їх стратегічного партнерства та їх впливу на інтеграційні процеси до євроатлантичної спільноти, на проведення економічних, політичних реформ в Україні, на впровадження в життя демократичних норм та принципів.
Предметом дослідження обрані основні сфери українсько - американського співробітництва, що визначають стратегічне партнерство (економічна, політична, сфера безпеки, енергетична).
Хронологічні межі роботи охоплюють період здобуття Україною незалежності після розпаду СРСР, початок формування зовнішньої політики України в нових умовах та початок українсько - американських контактів і до сучасного періоду.
Дослідження міжнародних стосунків цього періоду дає можливість проаналізувати як формувались взаємини між Україною та США, як вони вийшли на рівень стратегічного партнерства і зробити певні висновки щодо досягнень та перспектив характеру цих відносин.
Об’єктами вивчення і наукового аналізу є три взаємопов’язані складові обраної теми:
- процес формування основних напрямків зовнішньої політики в українсько - американських відносинах;
- стратегічне партнерство - як результат подальшого розвитку цих відносин;
- досягнення і недоліки стратегічного партнерства.
Метою магістерської роботи є аналіз стану, тенденції розвитку та перспективи українсько - американського стратегічного партнерства. Необхідно визначити фактори, що впливають на ці відносини та їх характер.
У відповідності з метою магістерської роботи були визначені такі конкретні завдання:
- проаналізувати процес формування українсько - американських відносин та їх перехід на рівень стратегічного партнерства;
- визначити суть стратегічного партнерства та ступінь відповідності поняття стратегічного партнерства українсько - американським відносинам.
- показати перспективи подальшого розвитку українсько - американського партнерства.
Намагаючись дати максимально можливий обсяг фактичного матеріалу та теоретично його осмислити та розтлумачити, я визначив методологічний підхід до розгляду теми, заснований на поєднанні політологічно - аналітичного засобу із своєрідним івент - аналізом існуючої ситуації у відносинах Україна - США.
Джерельна база дослідження. Джерела умовно можна розділити на дві групи. Одна з них включає договірно - правову базу, яка існує між Україною та США та у просторі якої здійснюється двостороннє співробітництво. На сьогоднішній день вона включає понад 90 документів міждержавного, міжурядового та міжвідомчого рівня (додаток №1). Але виходячи з завдання магістерської роботи, коло дослідження було значно звужено, практично до основних міждержавних і міжурядових документів. Як приклад можна назвати Хартію українсько - американського партнерства, дружби і співробітництва від 21 листопада 1994 року. Спільну заяву Президента України Леоніда Кучми та Президента США Уільяма Дж. Клінтона від 12 травня 1995 року та Спільну українсько - американську заяву від 6 березня 1998 року.
Іншу групу складають офіційні документи України та США, які безпосередньо або непрямо торкаються питань зовнішньої політики держав, без аналізу яких дослідження було б одновимірним та неповним. Серед цих документів Конституція України, Постанова Верховної Ради України “Про основні напрями зовнішньої політики України” Стратегія національної безпеки США.
Бібліографічна база. Як вже зазначалося, хронологічні межі роботи в основному охоплюють останнє десятиріччя ХХ - го століття, тобто період після здобуття Україною незалежності. Період 90 - х років у відносинах України та США є одним з найдослідженіших як західними, так і вітчизняними дослідниками. Передусім виділяється монографія А. Дашкевича “На роздоріжжі: виклики сучасності і парадокси зовнішньої політики США”, яка присвячена з’ясуванню суті міжнародних доктрин і концепцій Сполучених Штатів, та спільна робота Є. Камінського та А. Дашкевича “Політика США щодо України”, яка присвячена визначенню концептуальних підходів в українсько - американських відносинах.
Крім того, в магістерській роботі я використовував дослідження Дергачова 0., Щербака Ю., Саприкіна В., Гончара М., Горбуліна В., Бжезинського 3., Кісінджера та інших вітчизняних, російських і західних авторів.
Для повноти дослідження та оцінки ситуації, яка склалася у відносинах між Україною та США також були використані Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова; монографія Національного інституту стратегічних досліджень і Національного інституту українсько - російських відносин “Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку” та матеріали з поточних архівів Міністерства закордонних справ. Департаменту.
Структурно магістерська робота включає вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел і літератури та додатки.
Праця складається з восьмидесяти однієї сторінки, а також включає список використаних джерел і літератури на п’яти сторінках та додатки - на шістнадцяти відповідно..............

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ.
Джерела:

Про основні напрями зовнішньої політики України / Постанова Верховної Ради України від 02.07.93р. № 3360 - XII // Відомості Верховної Ради. - 1993. - №37.
Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міністерствами оборони України та США від 27.07.93.// Поточний архів ДМС МО України.
Довідка про українсько - американські відносини// Поточний архів МЗС. - 4 ТУ. - 1998. - жовтень.
Матеріали візиту Міністра оборони України до США у 2000 році// Поточний архів ДМС МО України. - 2000.
Довідка про українсько - американські стосунки// Поточний архів ПУ в США. - 2000. - березень.
Довідка про українсько - американські відносини// Поточний архів МЗС. - 4 ТУ. - 2000. - вересень.
Література:
Аналітичний огляд. Україна в полі зору Америки: зміни на краще стали очевидними? //Політика і час. - 1995. - № 5. - С. 60 - 66.
Бадрак В. Запад теряет Украину? Украина теряет себя?// Зеркало недели. - 2000. - 9 декабря. - №48. - С. 4.
Базив Д. Геополитическая стратегия Украины - К., 2000. - 190 с.
Березовець В. Україна і Росія у системі пріоритетів та політики США //Стратегічна панорама. - 1999. - № 1 - 2. - С. 49 - 58.
Бєлашов В. Розширення НАТО: за і проти //Політика і час. - 1998. - № 3. - С. 39 - 41.
Бєлов О. Національна безпека України. - К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 1997. - 196 с.
Бжезинський 3. Вирішальна роль України на пострадянському просторі //Політика і час. - 1997. - № 9. - С. 24 - 29.
Бжезинский 3. Великая шахматная доска. - М.: Международные отношения, 1999. - 254 с.
Білинський М. Чи будуть зміни? //Політика і час. - 1994. - № 4. - С. 35 - 37.
Выступление посла США в Украине Стивена Пфайфера в национальном университете “Киево - Могилянская академия”. Мои три года в Украине //Зеркало недели. - 2000. - 7 октября. - №39. - С. 5.
Гаджиев К. Геополитика. - М.: Международные отношения, 1997. - 382 с.
Гончар М., Москалець О. Каспійські пріоритети США: залишити не можна змінити //Дзеркало тижня. - 2001. - 28 квітня. - №17. - С. 9.
Гончар М., Москалець О. Україна на російсько - американських гойдалках //Дзеркало тижня. - 2001. - 5 травня. - №18. - С. 5.
Горбулін В. До питання про взаємовідносини Україна - НАТО //Стратегічна панорама. - 1999. - № 1 - 2. - С. 29 - 34.
Горбулін В. Доля Договору ПРО і стратегічне партнерство України //Дзеркало тижня. - 2001. - 7 квітня. - №14. - С. 4.
Дейчаківський О. Блага вість //Політика і час. - 1994. - № 3. - С. 9 - 14.
Дергачов О. Міжнародне становище в Україні// Політична думка. - 2000. - №2. - С. 98 - 109.
Дергачов О. Проблеми національної безпеки //Політична думка. - 1993. - №1.
Довідник НАТО. - К.: Основи, 1997. - 429 с.
Доповідь УЦЕПД ім. Разумкова. Партнери України: декларації і реалії //Національна безпека і оборона. - 2000. - листопад. - №12.
Дубина О. Вашингтон - Київ: кроки до зближення //Політика і час. - 1994. - № 2. - С. 58 - 63.
3агоруйко Ю. Європа в очікуванні Буша //Дзеркало тижня. - 2001. - 17 лютого. - №7. - С. 6.
Камінський А. Від псевдоізоляції до “заплутаних альянсів” //Політика і час. - 1994. - № 9. - С. 64 - 71.
Камінський Є. Україна - США: прорив неминучий? //Політика і час. - 1994. - №10. - С. 25 - 31.
Камінський Є. Політика США щодо України. - К.: Політична думка, 1998.-547 с.
Киссинджер Г. Дипломатия. - М., 1997. - 863 с.
Княжинский В. В. обмен на “хороший прогресс” Украине обещана “определенная гибкость” //День. - 2000. - 26 мая. - № 92. - С. 4.
Кремінь В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. - К.: ДрУк, 1999. - 446 с.
Куделя С. Буш и Украина// Зеркало недели. - 2001. - 27 января. - №4. - С.5.
Макаренко О. Допомога “під реформи” //Політика і час. - 1994. - № 3. - С. 3 - 9.
Макеев С. Демоны мира и боги войны - К.: Політична думка, 1997.-137 с.
Матеріали круглого столу. Засади стратегічного партнерства //Політика і час. - 2001. - № 1; 2. - С. 84 - 92; 26 - 37.
Монографія Національного інституту стратегічних досліджень і Національного інституту українсько - російських відносин. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку. - К.: НІСД, 1999. - 384 с.
Мостовая Ю. Визит назидательной поддержки //Зеркало недели. - 2000. - 13 - 19 мая. - № 19. - С. 1, 2.
Мостова Ю. Карлос Паскуаль: від того, як Україна вийде із ситуації, залежатиме можливість її інтеграції в Європу //Дзеркало тижня. - 2001 - 3 лютого. - № 5. - С. 1,2.
0лікер О. Україна: Каспійський регіон: сприятлива нагода для Сполучених Штатів// Дзеркало тижня. - 2001. - 7 квітня. - №14. - С. 9.
Пашков М., Чалый В. Реалии и перспективы стратегического партнерства //Зеркало недели. - 2000. - 2 декабря. - №47. - С. 4.
Приходько О. Сталь і оксамит американської зовнішньої політики// Дзеркало тижня. - 2001. - 13 січня. - №2. - С. 5.
Рахманін С. Справедливість сили// Дзеркало тижня. - 2001. - 3 лютого. - №5. - С.З.
Сапрыкин В. Состояние и перспективы международного сотрудничества Украины в энергетической сфере //Зеркало недели. - 2000. - 14 октября. - №40. - С. 4.
Сидорук Ф. Джордж Буш - человек 2000 года// Зеркало недели. - 2000. - 23 декабря. - №50. - С. 5.
Смолянюк В. Незамінний елемент державної могутності// Політика і час. - 2001. - №4. - С 16 - 25.
Уткин А. Американская стратегия для XXI века. - 1999. - С. 19.
Шергін С. Від отримання до поширення //Політика і час. - 1994. - № 3. - С. 14 - 19.
Щербак Ю. Позначені безпрецендентним динамізмом //Політика і час. - 1996. - № 11. - С. 3 - 18.
А1Ьгі§Ьі: М. ТЬе Іе5<ю§ о! Атегісап Рогеі^п Роїісу// Рогеі@а аіЇаігз. - 1998. - КоуетЬег - ОесетЬег. - Р. 59.
Кі§5Іп§ег, Непгу. Кейесгіопз оп СопіаітепУ/ Рогіп^ Айаігз. - 1994. - Мау/Лше. - Р. 130.
5рееДу ЕпД Веііез ОигаЬіІіІу оГСоттішізі Ехрегітепі// ТЬе ^УазЬт^Іоп Розі. - 1994. - Пес.29. - Р.А26.86
55. §1га1е§у оГНагіопаї Зесигіїу. Еп§а§етеп1 & Еп1аг§етеп1. - У/авЬіп^Іоп (ПС). - 1996. - РеЬгиагу.
56. Нипііїїйїоп §. ТЬе СІазЬ ої Сіуііігагіопв & Кетаїсіп^ оГ^огИ Опіег. - Н.У., 1996. - Р. 166.
57. ТЬе мєуу Уогіс Тітеа. - 1994. - .Типе 29.
58. й 8 Рогеі§п РоИсу айег йе Со1<1 \Уаг. - ША. - 1999. - Р. 10 - 1187Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.