На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом МЖНАРОДНО-ПРАВОВ АСПЕКТИ ДЯЛЬНОСТ ВРОПЕЙСЬКО КОСМЧНО АГЕНЦ

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 13.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 103. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Перелік умовних позначень..........................................................................................3
Вступ..................................................................................................................................4
Розділ І.
Створення Європейської космічної Агенції...............................................................9
1.1. Юридичний зміст принципу співробітництва в космічному праві.......10
1.2. Міжнародні організації як суб’єкти космічного права..........................14
1.3. Історія становлення космічної агенції....................................................18
1.3.1. Європейська організація космічних досліджень....................19
1.3.2. Європейська організація з розробки ракет-носіїв.................24
1.3.3. Європейська конференція з космосу.......................................27
Розділ ІІ.
ЄКА: організаційно-правова структура та процедура прийняття рішень........36
2.1. Статут ЄКА....................................................................................................37
2.1.1. Правосуб’єктність Агенції.........................................................38
2.1.2. Компетенція організації.............................................................40
2.1.3. Органи Агенції..............................................................................41
2.1.4. Діяльність і програми ЄКА.........................................................44
2.1.5. Бюджет Агенції...........................................................................50
2.1.6. Відповідальність організації......................................................52
2.2. Правила процедури Ради ЄКА........................................................................54
2.3. Установи ЄКА..................................................................................................57
Розділ ІІІ.
Основні напрямки міжнародного співробітництва ЄКА.......................................65
3.1. Комітет ООН з космосу та ЄКА..................................................................65
3.2. МКС - приклад безпрецедентного співробітництва в космічній сфері....69
3.3. Співробітництво ЄКА та Росії.................................................................... 79
3.4.Сучасний стан та перспективи відносин між Україною та ЄКА..............85
Висновки.................................................................................................................92
Перелік використаних джерел............................................................................96
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
АРАБСАТ - Арабська корпорація супутниквого зв’язку
ВМО - Всесвітня метеорологічна організація
ЕАК - Європейский Центр підготовки астронавтів ЄКА
ЕСОК - Європейський центр космічних операцій ЄКА
ЕСПРИН - Служба дистанційного зондування ресурсів Землі ЄКА
ЕСТЕК - Європейський центр досліджень та космічних технологій ЄКА
ЕЛДО - Європейська організація з розробки ракет-носіїв
ЕСРО - Європейська організація космічних досліджень
ЄКА - Європейська космічна агенція
ЄЦКП - Європейський центр космічного права
ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації
ІМО - Міжнародна морська організація
ІНМАРСАТ - Міжнародна організація морського супутникового зв’язку
ІНТЕЛСАТ - Міжнародна організація супутникового зв’язку
МКС - Міжнародна космічна станція
МСЕ - Міжнародний союз електрозв’язку
НАСА - Національне управління аеронавтики і дослідження космічного простору Сполучених Штатів Америки
НАСДА - Японська космічна агенція
РКА - Російська космічна агенція
ЮНЕСКО - Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури


Вступ
Друга половина XX ст. - це період прориву людини в Космос.
Шлях до дослідження Космосу відкрив запуск першого штучного супутника Землі, що відбувся 4 жовтня 1957 р. В цей час була відкрита зовсім нова сфера діяльності людини, що має велике значення для її життя на Землі. Стало необхідним правове регулювання, в якому головна роль належала міжнародному праву. Створення міжнародного космічного права є дуже цікавим у тому відношенні, що це демонструє здатність міжнародного співтовариства швидко відгукуватися на потреби міжнародного життя, використовуючи широкий арсенал нормотворчих процесів.
Початок формування космічного права було покладено звичаєвою нормою, що з’явилася відразу після запуску першого супутника. Вона склалася в результаті визнання державами права мирного польоту над територією не тільки в Космосі, але і на відповідній ділянці повітряного простору при запуску та приземленні. На цьому підгрунті і з’явився термін “миттєве право”.
Подальший розвиток та кодифікація космічного права проходили переважно в стінах Організації Об’єднаних Націй. Їй та її органам належить велика заслуга в практичній розробці правових основ космічного співробітництва: Генеральній Асамблеї ООН, створеному з ініціативи СРСР Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях і його Правовому і Науково-технічному підкомітетам, спеціалізованим установам ООН - МСЕ, ВМО, ІМО, ІКАО, ЮНЕСКО. Саме в рамках ООН були розроблені найважливіші документи, що стали джерелами галузі міжнародного космічного права.
Розширення масштабів освоєння космосу, розвиток міжнародних контактів у даній сфері, обумовили появу великої кількості міжнародних міжурядових та неурядових організацій з дослідження і використання космічного простору, що в свою чергу призвело до необхідності міжнародної-правової регламентації космічної діяльності цих суб’єктів міжнародного права як нового виду співробітництва держав у космічній сфері.
Однією з найголовніших причин появи великої кількості міжнародних організацій в космічній сфері - це значні розміри людських, технічних та фінансових ресурсів, які є необхідними для проведення діяльності в Космосі, що є недоступними для кожної окремо взятої країни. Вирішення проблем діяльності держав у космічній сфері можливо лише в результаті міжнародного співробітництва, тобто спільної діяльності держав у науково-технічній, економічній, політичній та правовій сферах, націленого на забезпечення дослідження та використання космічного простору та досягнень космічної науки та техніки в мирних цілях в інтересах та на благо всіх країн та народів. Для вирішення всіх цих проблем і створюються міжнародні організації.
В наш час до процесу освоєння космічного простору залучається все більше держав і приватних фірм. Ця діяльність має не тільки суто науковий, а й практичний інтерес. За допомогою ракет і штучних супутників здійснюється розвідка й оцінка природних ресурсів Землі, прогнозування погоди, теле- і радіозв’язок, контроль у сфері озброєння і роззброєння і т. п. Характерною рисою останніх років при цьому є все ширше освоєння Космо­су з комерційною метою.
Зростання активності в області космічної діяльності і залучення усе більшої кількості держав у космічне співтовариство стали стійкими світовими тенденціями. У недалекому майбутньому приналежність держави до цивілізованого світу буде визначатися ступенем її участі в космічній діяльності. Концепції космічної політики багатьох країн світу значною мірою враховують ці обставини.
Без використання цього потенціалу не може бути ефективно реалізована жодна великомасштабна соціально-економічна й інформаційна програма розвитку країни, рішення задач оборони і безпеки. І як би не запевняли деякі ідеологи, що без цього потенціалу можна розвивати економіку країни й інтегруватися у світову, численні закордонні і вітчизняні факти говорять про протилежне.
В даний час економіка України почала робити упевнені кроки до підйому, закріплюється ідея інноваційного шляху розвитку, пріоритет високих технологій.
Пріоритетним напрямком державної політики, спрямованої на утвердження України як високотехнологічної держави, є здійснення структурної перебудови промисловості і розвиток інноваційної моделі економічного росту, що проголошені Президентом на початку 2000 року у відповідному Посланні до Верховного Раді й у 2002 році - “Європейський вибір. Концептуальні основи стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки”.
Космічна галузь і інші високотехнологічні складові нашої економіки значною мірою визначають довгостроковий розвиток, забезпечують науково-технологічний рівень інших галузей, є важливим чинником розвитку національних продуктивних сил. Такі галузі не тільки базуються на наукомістких технологіях і виробах, що створюються на основі новітніх результатів фундаментальних наук, але також є їхнім інтенсивним генератором. Економічний розвиток держави значною мірою повязують із позитивними результатами реалізації і віддачи від цих високотехнологічних галузей.
Ось чому актуальним є вивчення та дослідження діяльності міжнародних міжурядових космічних організацій, а зважаючи на сталий намір України щодо інтеграції в Європейський Союз особливе значеня має дослідження діяльності Європейської космічної агенції - центральної установи Європейського Союзу в сфері космічної діяльності.
Актуальним є також розгляд внеску ЄКА в прогресивний розвиток міжнародного права на прикладі створення Європейського центру космічного права.
Предметом дослідження є проведення повного аналізу становлення ЄКА як міжнародної організації, її правосуб’єктності, компетенції та аналіз правової основи співробітництва ЄКА з іншими учасниками космічної діяльності: іншими міжнародними міжурядовими космічними організаціями, провідними космічними державами світу і т.д.
Цілі та завдання дослідження - на основі проведеного аналізу правової основи співробітництва та діяльності Агенції зробити висновки про подальшу діяльність ЄКА, можливість співпраці з Україною, пріоритетні сфери співпраці.
Що стосується загальної методики дослідження, то при написанні роботи автор користувалася порівняльно-правовим аналізом міжнародних документів як загального (договір про Космос, про порятунок космонавтів та ін.), так і спеціального характеру ( угода про створення ЄКА, міжнародні угоди про співробітництво в певній конкретній сфері). Також в повній мірі було використано законодавство України щодо інтеграції до Європейського Сюзу.
При розгляді історії становлення найуспішнішої космічної огранізації Європи був використаний так званий історичний метод, який передбачає дослідження історичних подій, пов’язаних з питанням, що розглядається. Також були використані такі часто вживані методи для дослідження проблеми як дедуктивний та індуктивний.
Новизна роботи полягає в тому, що в Україні відсутня правозастосовча практика, пов’язана з діяльністю ЄКА та впровадженням її стандартів у відповідну галузь в Україні. У зв’язку з цим новим та цікавим є розгляд співробітництва в космічній сфері в рамках МКС, а також аналіз перспектив відносин України та ЄКА.
В процесі написання магістерської роботи було використано та проаналізовано велику кількість наявної та доступної літератури з міжнародного права таких загальновизнаних фахівців як Лукашук И.И., Колосов Ю.М., Бекяшев К.А., Шибаева Е.А. (зокрема, з права міжнародних організацій при проведенні аналізу Агенції як міжнародної організації); міжнародного космічного права, а саме праці радянських вчених Пірадова А.С., Жукова Г.П., Яковенко А.В., Верещетіна В.С., Копилова М.Н., Рудев А.И. та іноземних фахівців: Ж. Дютея де ля Рошера, Раушенбаха Б.В., Нозари Фариборза та ін.
Хронологічні рамки дослідження включають в себе період з часу створення організацій-попередників ЄКА (ЕЛДО та ЕСРО) та весь період діяльності цих організацій та Європейської космічної Агенції, включаючи найсічасніші дані.
Структурно робота складається з вступу, трьох розділів та висновків. В першому розділі розглядається юридичний зміст принципу співробітництва в космічному праві, проводиться аналіз міжнародних організацій як суб’єктів міжнародного космічного права та докладно наводиться історія становлення ЄКА.
Другий розділ присвячений детальному аналізу організаційно-правової структури ЄКА та процедури прийняття рішень, детально розглядається правосуб’єктність організації та розповідається про функціонування головних органів та установ Агенції.
Про основні напрямки міжнародного співробітництва ЄКА йдеться у третьому розділі роботи. В ньому проводиться детальний аналіз правових основ співробітництва Агенції з Комітетом ООН з космосу, провідними космічними державами світу та дається оцінка перспективам відносин України з ЄКА................


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
I. Джерела:
Міжнародні документи та угоди
Договір про принципи діяльності держав у дослідженні і використанні космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла - Международное космическое право../ Под общ. ред. Г.П. Жукова, Ю.М. Колосова.- М.: Международные отношения, 1999.-С.229.
Угода про порятунок космонавтів, повернення космонавтів і повернення об’єктів, запущених в космічний простір- Международное космическое право../ Под общ. ред. Г.П. Жукова, Ю.М. Колосова.- М.: Международные отношения, 1999.-С.237.
Конвенція про міжнародну відповідальність за збиток, завданий космічними об’єктами- Международное космическое право../ Под общ. ред. Г.П. Жукова, Ю.М. Колосова.- М.: Международные отношения, 1999.-С.242.
Конвенція про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір- Международное космическое право../ Под общ. ред. Г.П. Жукова, Ю.М. Колосова.- М.: Международные отношения, 1999.-С.253.
Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах- Международное космическое право../ Под общ. ред. Г.П. Жукова, Ю.М. Колосова.- М.: Международные отношения, 1999.-С.259.
Декларація правових принципів, що регулюють діяльність держав з дослідження та використання космічного простору- Международное космическое право../ Под общ. ред. Г.П. Жукова, Ю.М. Колосова.- М.: Международные отношения, 1999.-С.271.
Принципи використання державами штучних супутників Землі для міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення- Международное космическое право../ Под общ. ред. Г.П. Жукова, Ю.М. Колосова.- М.: Международные отношения, 1999.-С.274.
Принципи, що стосуються дистанційного зондування Землі з космосу- Международное космическое право../ Под общ. ред. Г.П. Жукова, Ю.М. Колосова.- М.: Международные отношения, 1999.-С.279.
Принципи, що стосуються використання ядерних джерел енергії в космічному просторі- Международное космическое право../ Под общ. ред. Г.П. Жукова, Ю.М. Колосова.- М.: Международные отношения, 1999.-С.284.
Декларація про міжнародне співробітництво у дослідженні та використанні космічного простору на благо і в інтересах всіх держав, з особливим урахуванням потреб країн, що розвиваються- Международное космическое право../ Под общ. ред. Г.П. Жукова, Ю.М. Колосова.- М.: Международные отношения, 1999.-С.293.
Угода між Урядом Канади, Урядами держав-членів Європейської космічної агенції, Урядом Японії, Урядом Російської Федерації і Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва по міжнародній космічній станції цивільного призначення- Международное космическое право../ Под общ. ред. Г.П. Жукова, Ю.М. Колосова.- М.: Международные отношения, 1999.-С.317.
Конвенція про створення Європейської космічної агенції.:.
Хартія європейського центру космічного права.: .
Угода між Урядом Російської Федерації і Європейською космічною агенцією відносно митного оформлення і безмитного ввозу та вивозу товарів в рамках співробітництва по дослідженню і використанню космічного простору від 18 листопада 1997 року.: .
Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Європейською космічною агенцією про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях від 25 квітня 1990 року.: .
Угода про партнерство та співробітництво з Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року. .
Законодавство України:
Про космічну діяльність. Закон України від 15 листопада 1996 р.//ВВРУ, 1997 р., № 1, ст. 2.
18.Закон України Про Загальнодержавну (Національну) космічну програму України на 2003 - 2007 роки від 24 жовтня 2002.: .
19. Про затвердження Програми інтеграції України до Європейського Союзу. Указ Президента України №1072/2000.: .
20. Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом). Указ Президента України № 148/98 від 24 лютого 1998 року.: .
21. Про заходи державного регулювання космічної діяльності. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 року, № 798. .
22. Про заходи щодо подальшого розвитку космічної галузі та забезпечення її структурної перебудови. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1999 року, № 171. .
23. Про міжвідомчу програму впровадження космічних технологій у створення та виготовлення високотехнологічної цивільної продукції для потреб внутрішнього ринку і на експорт на 2001-2005 роки. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 року, № 740.
24. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 червня 1998 року N 615/98. < www.gdo.kiev.ua >.
25. Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2003 році. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2002 р. N 744. < www.gdo.kiev.ua >.

ІІ. Наукова література
Монографії та наукова література:
26. Бордунов В.Д. Космос. Земля. Право.- М.:Международные отношения, 1978. -135 с.
27. Верещетин В.С. Космос. Сотрудничество. Право.- М.:Наука, 1974. -168 с.
28. Верещетин В.С. Международное сотрудничество в космосе: правовые вопросы. - М.: Наука, 1977. - 264 с.
29. Верещетин В.С. Международно-правовые проблемы освоения космоса. - М.: ИНИОН, 1983. - 159 с.
30. Верещетин В.С. Новое в космическом праве. - М.:ИГПАН, 1990. -150 с.
31. Ж. Дютей де ля Рошер Космическое право: современные аспекты. - М.:ИНИОН АН СССР, 1989. - 364 с.
32. Жуков Г.П. Космическое право. -М.:Международные отношения, 1966. - 254с.
33. Жуков Г.П. Международное космическое право. - М.:Знание, 1971. -265 с.
34. Каменецкая Е.П. Космос и международные организации: международно-правовые проблемы. - М.:Наука, 1980. - 168 с.
35. Каменецкая Е. П. Сотрудничество государств в освоении космоса в рамках международных организаций. Автореф. канд. дис. - М.: 1976. - 230 с.
36. Колосов Ю.М. Космос и право. - М.: Ин-т государства и права, 1980. - 164с.
37.Коляр К. Международные организации и учреждения.-М.: «Прогресс», 1972.-С.612.
38. Копылов М.Н. Международне космическое право: Сб.междунар.-правовых актов. - М.:Изд-во Ун-та дружбы народов, 1987. - 690 с.
39. Коровин Е.А. Космос и международное право. - М.: Изд-во ИМО, 1962
Космічне право України : Збірник нац. і міжнар. правових актів. / Упоряд.: І.П. Андрушко, О.В. Беглий. -К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.
40. Космос и международное сотрудничество. - М.: Изд-во ИМО, 1963. - 359 с.
41.Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: Учебник. - М.: Издательство БЕК, 2000. -456 с.
42.Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. - М.: Издательство БЕК, 2000. -432 с.
43. Малишева Н.Р., Шемчушенко Ю.С. Космическое законодательство стран мира. - К.:Атика, 2001. - 578 с.
44. Международное право: Учебник. /Под ред. К.А. Бекяшева. -М.: Издательство ПРОСПЕКТ, 2001. -640 с.
45. Международное право: Учебник. /Под ред. Ю.М. Колосова, В.И. Кузнецова. -М.: «Международные отношения», 1995. -605 с.
46.Международное право: Учебник. /Под ред. Л.Д. Тимченко. -Харьков.: “Консум”, 1999. -528 с.
47. Міжнародне публічне право: Навч.посібник. /Під ред. А.І. Дмитрієва, В.І. Муравйова. -К.: “Юрінком Інтер”, 2000. - 640 с.
48.Міжнародне публічне право: Практикум. /Під ред. А.І. Дмитрієва, В.І. Муравйова. -К.: “Юрінком Інтер”, 2001. - 352 с.
49.Мовчан А. П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. М., «Юридическая литература», 1972, с. 171.
50. Нозари Фариборз Космическое право. - М.: Юрид.лит., 1979. -247 с.
51. Осницкая Г.А. Освоение космоса и международное право. - М.:Госюриздат, 1962. - 285 с.
52. Пирадов А.С. Международное космическое право. - М.: Междунар. отношения, 1974. -196 с.
53. Пирадов А.С. Космос и международное право. - М.:Знание, 1970. -143 с.
54. Пирадов А.С. Тенденции развития космического права. - М.:Наука, 1971. -184 с.
55. Раушенбах Б.В. Международное научное сотрудничество и правовые вопросы освоения космоса. - М., 1984. -352 с.
56. Рудев А.И. Международно-правовой статус космических станций. М.: Меджунар.отношения, 1982. - 135 с.
57. Талалаев А.Н. Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. - М.: Юридическая литература, 1997. - 336 стр.
58. Яковенко А.В. Современные космические пректи: международно-правовые проблемы.- М.: «Международные отношения», монография, 2000. -272 с.
59. Яковенко А.В. Прогрессивное развитие международного космического права:актуальные проблеми.- М.: «Международные отношения», монография, 1999. -168 с.
60. Яковенко А.В. Космос на рубеже тысячелетий. - М.:Международные отношения, 2000. - 240 с.
Словники
61. Словарь международного космического права. /Под ред. А.А Афанасьева., В.С. Верещетина. - М.: Междунар.отношения, 1992. -267 с.
62. Словарь международного права. /Под ред. Б.М. Клименко, В.Ф. Петровского. - М.: Междунар.отношения, 1982. -248 с.
Статті
63. Александр Негода Космические приоритеты Украины. -novosti-kosmonavtiki.ru/content/numbers/224/30.shtml
64. Олег Федоров. Українська космічна галузь: крок до євроінтеграції. -
inspacemedia.ru/article.asp?id=3757
Іноземні видання
65. Andem M.N. International Legal Ploblems in the Peaceful Exploration and Use of Outer Space. - Rovaniemi, 1992.
66. Bogaert E.R.C. Aspects of Space Law. - Deventer, 1986.
67. Manned Space Flight. Legal Aspects in the Light of Scientific and Technical Development. Ed. By Prof. Dr. K.H. Bockstiegel. - Koln, 1993.
ІІІ. Джерела Інтернет
68. inspacemedia.ru/
inspacemedia.ru/article.asp?id=3757
69. un.org/russian/documen/convents/space.htm
70. europa.ehu.unibel.by/grotius/direct/dir13.htm
71. space.org.ru/Media/Laws/SpaceObjectsRegistration
72. estec.esa.nl/
73. esoc.esa.de/
74. esa.int/export/esaCP/GGGYA78RVDC_index_0.html
75. esa.int/export/esaHS/ESAJIE0VMOC_astronauts_0.html
76. space.com.ua
77. nkau.gov.ua
78. rada.gov.ua/laws/pravo/all/html
79. gdo.kiev.ua
80. iss.com
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.