На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Антитерористична дяльнсть ООН

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 57. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ…………………………………………………………………………….3
Розділ 1. ПОНЯТТЯ «ТЕРОРИЗМ» ТА Контртерорістічна стратегія ООН………………………………………………………………..7
Розділ 2. ДІЯЛЬНІСТЬ оон щодо боротьби з тероризмом ….…36
Розділ 3. Співпраця Оон з Україною у боротьбі з тероризмом ………………..……………..………………………………….41
ВИСНОВКИ……………………………………………...……………………..47
Список використаних джерел і літератури………………...52

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Ось вже кілька десятків років, як боротьба з тероризмом є однією із серйозних і поки, на жаль, не вирішених проблем міжнародного співтовариства. Гострота проблеми підкреслюється фактами прояву тероризму за останні сто років, а особливо ті, що стосуються перших осіб держав. Зараз розвиток тероризму входить у нову фазу, фазу терору проти народів і держав.
В наш час дуже багато держав відчувають небезпеку терору і часто несуть відчутні людські і матеріальні втрати. Жорстокі акти терористів у США, Россії, Японії й інших країнах красномовно підтверджують це. Тероризм швидкими темпами активізується і набуває міжнародного характеру. Розгул міжнародного тероризму висуває перед міжнародним співтовариством гостру необхідність роботи рішучі дії щодо винищенні цього явища. Одним з дієвих засобів боротьби з міжнародним тероризмом є сучасне міжнародне право, що відповідно до вимог Статуту ООН покликане забезпечити безпеку життєдіяльності міжнародного співтовариства. Важливою рушійною силою у сфері розвитку міжнародно-правової боротьби з тероризмом являє собою розвиток і зміцнення міжнародного співробітництва. У загальному плані міжнародний тероризм можна охарактеризувати як сукупність суспільно небезпечних у міжнародному масштабі діянь, які спричинили трагічні наслідки.
В арсеналі заходів міжнародно-правового характеру, спрямованих на боротьбу з тероризмом на сучасному етапі, є певний комплекс актів, серед яких можна назвати значну кількість резолюцій, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН. Серед них Декларація Г. А. ООН 1994 р. про заходи для ліквідації міжнародного тероризму і Декларація Г. А. ООН 1996 р., що доповнює Декларацію 1994 р. З-поміж останніх документів можна назвати Міжнародну Конвенцію про боротьбу з бомбовим тероризмом. З вступом у силу цієї Конвенції пакет міжнародно-правових актів, спрямованих на боротьбу з тероризмом, виглядає досить солідно: у нього входить 13 універсальних і регіональних договорів.
На сьогодні ООН займає чільне місце у боротьбі з тероризмом. Про це свідчить занепокоєність організації у розвитку тероризму в різних регіонах світу. Крім того, про активну участь ООН у боротьбі з тероризмом говорять виступи Генеральних секретарів ООН на протязі багатьох десятиліть.
Об’єкт дослідження. Обєктом дослідження є діяльності ООН спрямованої на боротьбу з сучасними проблемами міжнародного співтовариства.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є антитерористична діяльність ООН.
Мета дослідження. Метою дослідження є вивчення проблеми тероризму, а також аналіз основних нормативно-правових договорів і заходів, що стосуються діяльності ООН, спрямованих на боротьбу з тероризмом.
Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:
- Дослідити явищу «тероризм»;
- Проаналізувати Глобальну стратегію ООН;
- Розглянути позиції держав-членів ООН щодо еволюцію методів боротьби з тероризмом.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що розвиток методів боротьби з тероризмом призводить до появи нових документів, дослідження яких проводиться у роботі, а також у вивченні зміни явища «тероризм» за останні десятиріччя. Крім того, науковою новизною є дослідження дій держав-членів у реалізації боротьби з тероризмом та аналіз інструментів, що використовуються для боротьби з міжнародним тероризмом на сучасному етапі.
Методологічною основою дослідження стали принципи структурного функціоналізму і системного підходу, які дали змогу комплексно і всебічно дослідити еволюцію поняття «тероризм» і діючі міжнародні угоди. Дотримуючись проблемного принципу викладу матеріалу, автор використовував історичний та системний методи для вивчення причин і основних етапів еволюції ідеї боротьби з тероризмом, а також порівняльний та комплексний методи для визначення взаємозв’язку між загостренням проблеми тероризму і еволюцією методів боротьби з цим явищем.
Структура роботи. Специфіка проблем, що стали об’єктом і предметом дослідження, зумовила його логічну структуру. Робота складається із вступу, трьох розділів, поділених на підрозділи, висновків (4 сторінки) та списку використаних джерел (58 найменувань). Загальний обсяг роботи - 55 сторінок.
Огляд літератури. Джерельну базу роботи можна розділити на декілька груп. Окрему групу становлять документальні матеріали Організації Об’єднаних Націй, а саме засідань Генеральної Асамблеї ООН. Серед найбільш важливих джерел треба назвати документи засідань Генеральної Ассамблеї №49 (1), а також Резолюції ГА ООН №3034 (16) та №50/290 (19).
Так як в роботі використовувались джерела зарубіжних періодичних видань і збірників, то вони становлять ще одну групу. Важливими джерелами є Lewis, William H. Peacekeeping: The Way ahead?(14), William J. Durch , The Evolution of UN peacekeeping (34). Ці документи дали змогу вивчити проблематику з європейської та американської точок зору, що надало великий досвід для роботи.
До іншої частини джерел треба віднести наукові роботи, навчальні посібники та періодичні видання таких авторів як Бруз В. С., Харченко І. Ю.,
Пархомчук О. С. Роботи цих авторів дали змогу об’єктивно висвітлити проблематику.
Так, як досконале вивчення діяльності окремих комітетів та зовнішньо-політичної діяльності держав потребувало доступу до Інтернет, тому важливою частиною джерел стали офіційні інтернет-ресурси ООН та її комітетів, а також ресурси окремих держав.


Розділ 1. ПОНЯТТЯ «ТЕРОРИЗМ» ТА Контртерорістічна стратегія ООН


1.1. Характерні риси та підходи до визначення поняття «організована злочинність» і «тероризм».
“Тероризм” від лат. terror - жах, страх. “Терор” - політика залякування, придушення політичного супротивника насильницькими засобами.
Енциклопедичні словники, зокрема і юридичні, визначають поняття тероризму в міжнародному аспекті:
Тероризм міжнародний - насильницькі акти, вчинені проти окремих громадян чи об’єктів, у тому числі тих, що перебувають під захистом міжнародного права, вбивства голів іноземних держав та урядів (їхніх дипломатичних представників), підривання приміщень посольств і місій, представництв організацій, штаб-квартир міжнародних організацій, вибухи у громадських місцях, на вулицях, аеропортах, вокзалах та ін. [57]...........


...........Розробка і прийняття Глобальної контртерористичної стратегії ООН є великим кроком у боротьбі з тероризмом. Прийнята у 8 вересня 2006 року Генеральною Асамблеєю ООН, держави-члени підкреслили важливість існування міжнародних контртерористичних інструментів, призвали взяти в них участь і виконувати їх умови.
Серед важливих міжнародних документів, що відносяться до боротьби з тероризмом входять 13 основних конвенцій і протоколів по боротьбі з тероризмом, які дають змогу унеможливити скоєння терору.
Просте розуміння небезпеки тероризму і необхідність його припинення проявляється у діяльності державами-членами ООН, які домовились про те, що боротьба з тероризмом повинна мати підхід, що враховує її довгостроковість. Ця домовленість відбита в глобальній контртерористичній стратегії, яка включає дослідження умов, сприяючих розповсюдженню тероризму. Саме завдяки тісному міжнародному партнерству і універсальним повноваженням, Організація Обєднаних Націй стає для держав-членів інструментом вирішення складних і довгострокових аспектів тероризму. ООН здійснює свою контртерористичну діяльність в рамках ширшої роботи, що складається із загальних зусиль по підтримці миру, безпеки, стійкого розвитку, захисту прав людини і верховенства має рацію. Ряд служб, програм і спеціалізованих установ системи ООН працюють над здійсненням заходів, направлених на усунення умов, сприяючих розповсюдженню тероризму, дегуманізації жертв тероризму у всіх його формах і проявах, відсутності правопорядку і порушенню прав людини, етнічній, національній і релігійній дискримінації, політичній ізоляції, соціально-економічній маргіналізації і відсутності благого правління, визнаючи при цьому, що жодне з цих умов не може служити виправданням або обґрунтуванням актів тероризму.
Завдяки зусиллям, що робляться Генеральною Асамблеєю і Радою Безпеки, держави-члени не тільки створюють і підсилюють правові основи для боротьби проти тероризму, але і приймають практичні заходи для обмеження терористів в їх діяльності, перешкоджаючи отриманню ними фінансових коштів, зменшуючи їх свободу переміщення і запобігаючи доступу до зброї для використання в цілях терору.
Україна завжди рішуче засуджувала та засуджує тероризм в усіх його формах і проявах. Принципова позиція України випливає з переконання, що терористичним актам не може бути ніякого виправдання, незалежно від того, з якою метою і ким вони здійснюються. Вона базується на загальновизнаних принципах. Серед них можна відзначають наступні: будь-які дії, спрямовані на застосування сили, мають відбуватися за наявності повної та достовірної інформації про розташування баз терористів; військова операція країн антитерористичної коаліції може бути проведена лише за згодою країни, територія якої може стати місцем антитерористичної операції, або за наявності санкції РБ ООН; військові дії проти терористичних організацій не можуть бути застосовані для досягнення супутних цілей, зокрема, встановлення нового політичного режиму, зміни керівництва держави та втручання у внутрішні справи відповідної держави чи сусідніх держав; антитерористичні операції мають відбуватися під міжнародним контролем; будь-які антитерористичні операції не повинні призводити до порушень прав людини.
Таким чином, можна сказати, що на сьогоднішній день міжнародне співтовариство достатньо занепокоєне у проблемі тероризму і все активніше впливає на хід подій методами, які задекларовані в Глобальній стратегії ООН та інших документах, що надають державам-членам необхідних інструментів для веденя своєї окремої та загальної антитерористичної політики. Українська сторона також проявляє занепокоєність у цьому питанні і намагається приймати участь у всіх необхідних заходах.Список використаних джерел і літератури
1. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок девятая сессия, Дополнение №49 (А/49/49), стр. 409-412;
2. Основные сведения об Организации Объедененных Наций: Справочник: Пер. с англ.-М.: Международные отношения, 1991.-256с. Департамент общественной информации;
3. Голуб Н. В., Клімнік П.А. Україна та міжнародні організації: Інформаційно-довідкове видання. -К.: Кондор, 2003. - 212с.;
4. Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів: [Навч. посібник]. -К.: Либідь, 1995. - 111 с.;
5. Харченко Ігор Юрійович, Національний інститут проблем міжнародної безпеки. Збірник. Виступ 2. 2008р.;
6. Міжнародні організації: Навчальний посібник / За М 581 редакцією Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 288 с.;
7. Міжнародні організації: Навчальний посібник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. - 406 с.
8. Капітоненко М. Г. Міжнародний тероризм: сучасні форми та тенденції//Актуальні проблеми міжнародних відносин:ІМВ.-Вип.48,ч.1 .-К., 2004.-С.62-66;
9. Яцько А. Онтологія насильства: терор і тероризм як елементи політичної боротьби // Українські проблеми. - 1998. - №1. - С. 34- 62;
10. un.org/russian/terrorism/cttaskforce.shtml;
11. Токаревський Г. В. Міжнародний тероризм: сучассний стан та перспективи протидії//Стратегічна панорама: Щоквартальний наук.-практичний журнал Ради Національної безпеки та оборони України:Академпрем.-№1.-2003.- С.85-92;
12. Пархомчук О. С. Міжнародний тероризм як глобальна загроза//Уроки 11 версеня: проблеми глобальної, регіональної та національної безпеки: К.: НІПБМ, 2002.-С.49-50;
13. un.org/russian/ga/49/docs/res49_1.htm;
14. Haas E.B. The United Nations and collective management of international conflict. New York, 1986;
15. Крапівін О. В. ООН та питання безпеки в «Об’єднаній Європі»//Актуальні проблеми міжнародних відносин:ІМВ.-Вип.58, ч.2.-К, 2005.-с.101-104;
16. Гуцман М. Я. Діяльність ООН у боротьбі з міжнародним тероризмом//Актуальні проблеми міжнародних відносин:ІМВ.-Вип.58,ч.2.-К, 2005.-С.121-127;
17. Lewis, William H., The Evolution of UN peacekeeping. New York, 1993;
18. Military forces in Preventive Diplomacy. Final Report on HQ U.S. Army Europe Preventive Diplomacy study. New York, 1994. Vol. 1;
19. Резолюция ГА ООН № 3034 (XXVII) от 18 декабря 1972 года. "Меры по предотвращению международного терроризма, который угрожает жизни невинных людей или приводит к их гибели, или ставит под угрозу основные свободы, и изучение коренных причин этих форм терроризма и актов насилия, проистекающих из нищеты, безысходности, бед и отчаяния и по­буждающих некоторых людей жертвовать человеческими жизнями, включая и свои собствен­ные, в стремлении добиться радикальных перемен";
20. ;
21. Lefever E.W. Crisis in the Congo: A UN Force in Action. Washington, 1965;
22. Резолюция ГА ООН № 59/290. "Международная конвенция о борьбе с актами ядерного тер­роризма от 15 апреля 2005 года";
23. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (1988);
24. Inis L, Claude Jr. Swords into Plowshares: the problems of Progress of International Organizations. New York, 1971;
25. Резолюція РБ ООН №1617 (2005);
26. North Athlantic Assembly. Rose-roth seminar on the Theory and Practice of “peacekeeping”. London, 1994;
27. Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года. - Генеральная Ассамблея А/60/L.1;
28. Гали Б.Б. Повестка дня для мира. Нью-Йорк, 1992;
29. Генеральная Ассамблея. Доклад Генерального Секретаря о работе ор­ганизации, сентябрь 1994 г. Нью-Йорк, 1994;
30. Международные конфликты современности /Отв. ред. В Л. Гантман. М., 1983;
31. Марков М.М. Тероризм - 1997. - Дуель. - № 14 (36). - Date: 15-07-97;
32. Івченко В.І. Тероризм // Політика і час. - 2000. - №1. - С. 16-21;
33. Международные организации системы ООН: Справ. М., 1990;
34. Основные сведения об Организации Объединенных Наций. М., 1991;
35. Международные террористы по-прежнему в цене // Зеркало недели. - 1998. - №18. - С. 6-9;
36.
37. Крот А. Биохимический терроризм // Підтекст. - 1997. - №1. - 14-19;
38. Bennett A.L International Organizations. New Jersey, 1991;
39. The Blue Helmets: A Review of United Nations Peace-keeping. 2d ed. UN. New York, 1990;
40. ;
41. Комисаров В.С., Емельянов В.П. Террор, терроризм, «государственный терроризм»: понятие и соотношение // Вестник Московского университета. - 1999. - №5. - С. 34- 46;
42. Дорошенко А. Терор і тероризм // Політика і час. - 1997. - №8. - С. 24-31;
43. Rikhye I. J., The Theory and Practice of peacekeeping. London, 1984;
44. United Nations Peace-keeping. UN. New York, 1994;
45. Ємельянов В. Об’єкт тероризму: його ознаки //Право України. - 1999. -№11. - С. 72-75;
46. Змеевский А., Гарабрин В. Тероризм. Нужны скоординированые усилия мирового сообщества // Международная жизнь. - 1996 - №4. - С. 46-63;
47. un.org/russian/summit2005/;
48. William J. Durch , Peacekeeping: The Way ahead?, Washington, 1993;
49. Riggs R.E., Piano J.C. The United Nations International organization and world Politics, Chicago, 1988;
50. un.org/russian/terrorism/framework.shtml;
51. Peacekeeping and the Challenge of Civil Conflict Resolution. University of flew Brunswick, 1994;
52. krugosvet.ru/articles/54/1005424/1005424a1.htm;
53. Marie-Claude Smouts, Les organisations internationales, Paris, Armand Colin Editeur, 1995, p.139-149;
54. Энциклопедический юридический словарь. - М., 1999;
55. Долгин Н., Малишев В. Тероризм - угроза обществу // Основы безопасности жизнедеятельности. - 2000. - №3. - С. 129 - 138;
56. Давыдов Е. Терроризм: истоки и эволюция цели и средства // Досье секретных служб. - 2000. - №1. - С. 18-22;
57. Пастернак-Таранущенко Т. Проблема терроризма в свете теории нестабильности // Підтекст. - 1998. - №21. - С. 16-18;
58. Энциклопедический словарь. - М., 1990.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.