На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Злочини проти здоровя людини

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.3.2013. Сдан: 2013. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление


Вступ…………………………………………………………………………. 3
1. Загальна характеристика злочинів проти здоровя…………………….. 5
1.1 Об’єктивна та суб’єктивна сторона злочинів проти здоров’я
населення………………………………………………………........... 5
1.2 Практична частнина …………………………………………………. 7
2. Кримінально-правова характеристика різних видів
тілесних ушкоджень……………………………………………………. 11
2.1 Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121)……………………… 11
2.2 Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122)……… 19
2.3 Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані
сильного душевного хвилювання (ст. 123)………………………. 20
2.4 Умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125)……………………... 22
2.5 Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження
(ст. 128)..…………………………………………………………… 23
3. Порівняльний юридичний аналіз побоїв і мордувань (ст. 126 ККУ)
та катувань (ст. 127 ККУ)……………………………..……………….. 24
3.1 Побої та мордування (ст. 126)……

Введение

Охорона здоров’я населення України є однією з найактуальніших проблем. Адже в країні склалася вкрай складна ситуація в цій сфері. Намітилася стійка тенденція до щорічного скорочення населення України, поступово вимирає старше покоління. Різко погіршилася епідемічна ситуація, поширюються серед населення інфекційні та паразитарні хвороби, в тому числі венеричні, загрожують різким зростанням захворювання на СНІД. Особливо тривожним є стан здоров’я молодого покоління, в тому числі дітей. Серед підлітків і молоді поширюються алкоголізм, наркоманія, токсикоманія. За останні роки спостерігається зростання злочинності, пов’язаної з наркотизмом, непоодинокі випадки вчинення й інших злочинних діянь проти здоров’я населення.
В статті 3 Конституції України проголошено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкагість і безпека визнаються в України найвищою соціальною цінністю. Протягом довгих століть як проблемам кваліфікації злочинів проти здоровя особи як особливого конкретного вчинку окремої особи чи групи осіб, так і злочинності проти здоровя особи як певної системи антисуспільної поведінки людей приділяли увагу фахівці різних галузей знань. Одними з найбільш складних для юридичного аналізу злочинів проти особистості є тілесні ушкодження. Кримінально правовий аспект охорони здоровя має універсальний характер. Він не залежить від суспільних ознак особи потерпілого (його віку, громадянства, службового стану та ін.). Кримінальний закон рівною мірою охороняє здоровя як молодої, так і безнадійно хворої або літньої людини, як законослухняного громадянина, так і завзятого злочинця.
Як зазначає Коржанський М.І.: "Кримінально-правова охорона здоровя починається з початку народження людини і забезпечується до самої смерті".
Метою данної курсової роботи є з’ясування юридичної природи злочинів проти здоров’я людини, дослідження складу злочинів передбачених статтями 121-128, 130, 133 Кримінального кодексу України.
Завданнями курсової роботи є:
1) подати загальну характеристику злочинів проти здоров’я;
2) проаналізувати різні види тілесних ушкоджень;
3) подати кримінально-правову характеристику злочинів проти здоров’я;
4) визначити спеціальні види тілесних ушкоджень.
Дослідженню визначеної групи злочинів (проти життя та здоров’я) приділили свою увагу такі науковці сучасності, як С.В. Расторопов, Б.Н. Тітов, В.І. Ткаченко, С. Скляров, українські вчені-дослідники М.І. Коржанський, С. Сафронов, Є.В. Фесенко, Б. Куц, науковці радянських часів А.С. Нікіфоров, В.В. Горіхов, А.Д. Середа, В. Кузнєцов, П.А. Дубовець, Т.Г. Дурова, Н.Д. Дурманов, Н.І. Зогородніков, Л. Фріс, П.Г. Мішунін, Д.С. Чтилов та ін.............

Список использованной литературы

1) Конституція України.
2) zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page3.
3) Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності. Затверджений постановою КМ № 111 від 4 квітня 1995 р.
4) Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Затверджені наказом МОЗ №6 від 17 січня 1995 р.
5) Постанова Пленуму Верховного Суду № 2 від 07.02.2003 «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоровя особи»; - Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А.В.Савченко та ін.; За заг. редак. В.В. Кузнєцова. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005.
6) Бажанов М.І., Баулін Ю.В. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник – 2-е вид. перероб. і доповнене. К.: Юрінком Інтер, 2005 – 480с.
7) Баулін Ю.В., Борисов С.Б. та ін. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Видання третє. – Х.: ТОВ «Одісей», 2006. – 1152с.
8) Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / за ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Київ - Харків: Юрінком Інтер - Право, 2002. – 494 с.
9) Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – к.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104с.
10) Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального Кодексу України. - Київ - 2001.
11) Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-го вид. , переробл. та доп. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с. – (Нормативні документи та коментарі).
12) Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – Під загальною редакцією Потебенька М.О.
13) Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / за ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Київ - Харків: Юрінком Інтер - Право, 2002. – 494 с.
14) Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А.В.Савченко та ін.; За заг. редак. В.В. Кузнєцова. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 496с.
15) Практика судів України з кримінальних справ 2001-2005 / Зазагю редакцією В.Т. Маляренка, В.В. Сташиста. Київ – Харків, Юрінком Інтер, 2005р.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.