На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Методика та апаратура для поврки модулометра

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 19.3.2013. Сдан: 2010. Страниц: 77. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………………9
ВСТУП……………………………………………………………………………10
1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИМІРЮВАЧІ МОДУЛЯЦІЇ…………...…12
1.1 Параметри АМ……………………………………………………………..12
1.2 Структурна схема вимірювача модуляції………………………………..17
1.3 Огляд приладів для вимірювання параметрів модуляції. Порівняння з аналогічними закордонним зразками…………………………………………..20
2 МЕТОДИ ПОВІРКИ ВИМІРОВАЧІВ АМ…………………………………..24
2.1 Операції повірки…………………………………………………………..25
2.2 Визначення похибки вимірювання коефіцієнта АМ……………………26
2.3 Осцилографічний метод вимірювання коефіцієнта АМ………………..29
2.4 Визначення коефіцієнта гармонік огинаючої амплітудно-
модульованого сигналу, внесеного трактом ЗВ……………………………….33
2.4.1 Прямий метод………………………………………………………….33
3 ЗАСОБИ ПОВІРКИ……………………………………………………………34
3.1 Робочий еталон для повірки вимірювачів модуляції……………………34
3.2 Структурна схема установки К2-34………………………………………35
4 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ( МЕТОДИКА) ПОВІРКИ…………………….38

Введение

Одним з найважливіших і пріоритетних напрямків розвитку народного господарства країни є розвиток радіоелектроніки – сукупності ряду галузей науки й техніки, повязаних з передачею й перетворенням інформації. Крім областей людської діяльності, де радіоелектроніка використовується по прямому призначенню (звязок, інформатика), вона є особливою інфраструктурою, що пронизує багато інших сфер народного господарства й побуту людей, істотно впливаючи на рівень їхнього розвитку.
Фундаментальним поняттям радіоелектроніки є модуляція, за допомогою якої здійснюється передача різноманітної інформації, а також вирішуються багато задач керування, контролю, вимірювання, кодування, виявлення й т.і. На практиці використовуються досить різноманітні види модуляції (і маніпуляції).
Якість, глибина, швидкість й інші властивості модуляції характеризуються цілим рядом параметрів, для вимірювання яких існують спеціальні вимірювальні прилади – вимірювачі модуляції (амплітудної, частотної, фазової). До засобів вимірювання (ЗВ) належать також вимірювальні генератори, що здійснюють відтворення модульованих коливань із нормованими модуляційними параметрами.
Висока якість модуляції в різних пристроях прийому, передачі й обробки інформації є сьогодні визначальною вимогою всіх численних систем, що використовують модульовані коливання. Тому подальший розвиток цих систем самим безпосереднім образом повязано з підвищенням метрологічних характеристик засобів вимірювання параметрів модульованих коливань.
Необхідно відзначити, що останні 10 – 15 років двадцятого сторіччя й на початку цього сторіччя відбулася стрімка еволюція вимірювачів модуляції (ВМ): істотно зросли точність вимірювання, частотні й динамічні діапазони, функціональні можливості, рівень автоматизації. По суті справи, відбулося перетворення порівняно простих засобів вимірювання у багатофункціональні вимірювально-обчислювальні системи, а задача повірки таких приладів переросла в комплексну проблему метрологічного забезпечення складних ЗВ різних видів, типів і класів.
Це зажадало розробки високоточних методів і засобів вимірювання, а також повірочні схеми й нормативних документів для забезпечення єдності вимірювання параметрів модульованих коливань у країні.......

Список использованной литературы

1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
2. Ю.Д Болмусов, Ю.Ф. Павленко, Н.П. Соколовский «Метрологическое обеспечение измерителей модуляции», Военное издательство, Москва, 1992
3. ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения. Введ. с 01.01.77.
4. Беликов В.А., Свиридова Т.П., Шпаньон П.А. Об одной частотной погрешности метода воспроизведения АМ сигнала с калиброванным значеним коэффициента АМ Мвн = 100%. Измерение параметров формы и спектра радиотехнических сигналов: СБ научных трудов ВНИИФТРИ - М., 1985
5. Аппаратура для поверки измерителей амплитудной модуляции К234// Техническое описание
6. ДСТУ 3393-96 (ГОСТ 8.109-97). Державна повірочна схема для засобів вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції височастотних коливань. Діє з 01.01.9
7. ДСанПін 3.3.2-0.07-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислюваних машин»
8. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
9. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці»
10. ДСН 3.3.6.042-99 “Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”
11. ГОСТ 12.2.0323-78 “Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования”
12. ДБН В.1.1.7-2002. Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства
13. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования »
14. ДБН В.2.5-13-98, “Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд”
15 НАПБ Б.03.001-2004, “Типові норми належності вогнегасників”.
16 ГОСТ 12.003-74.ССБТ. “Опасные и вредные производственные факторы. Классификация”
17. Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів (робіт) .
18. СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”
19. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення»
20. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования »Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.