На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик «Проблема екввалентност в переклад»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Вступ 2
Розділ 1. Адекватність та еквівалентність як базисні поняття теорії перекладу 5
Висновки до розділу 1 10
Розділ 2. Підходи до визначення поняття еквівалентності 11
2.1 Типи перекладацької еквівалентності 13
Висновки до розділу 2. 20
Розділ 3. Проблема еквівалентності та тип тексту, що перекладається 22
Загальні висновки 29
Список використаної літератури 31


Вступ

Переклад є одним з найдавніших видів людської діяльності, це складний та багатогранний процес. Звичайно говорять про переклад «з однієї мови на іншу», але, насправді, у процесі перекладу відбувається не просто заміна однієї мови іншою. У перекладі зіштовхуються різноманітні культури, традиції, різні склади мислення, всілякі літератури, епохи та рівні розвитку.
Завдання кожного перекладу – передати засобами іншої мови цілістно та точно склад оригіналу, зберігши при цьому його стилістичні та експресивні особливості. Переклад повинен передавати не тільки те, що виражено оригіналом, але також те, яе ще виражено в ньому. Ця вимога стосується як цілого перекладу поданого тексту, так і окремих його частин. Для визначення ступіню загальності змісту (смислової близкості) оригіналу та перекладу було введено поняття еквівалентності та адекватності.
Поняття еквівалентності розкриває найважливішу особливість перекладу і є одним з центральних понять сучасного перекладознавства.
У сучасному перекладознавстві існують різні підходи до визначення еквівалентності. Але найбільш розповсюдженою на сьогоднішній день теорією можна назвати теорію рівней еквівалентності В.Н. Коміссарова, згідно з якою в процесі перекладу встановлюються відношення еквіваленості між відповіднимі ступенями оригіналу та перекладу. Одиниці перекладу можуть бути еквівалентними одне одному на усіх існуючих ступенях, або на декількох з них. Кінцева мета перекладу, за Комісаровим, міститься в тому, щоб встановити максимальний ступінь еквіваленості на кожному рівні.
Вивченя рівнів еквівалентності дуже важливе не тільки для теорії, але й для практики перекладу, бо дозволяє визначити, якиго ступеню близкості до оригіналу перекладач може досягти у кожному конкретному випадку.

У визначенні поняття еквівалентності та перекладацьких проблем, повязаних з нею, полягає актуальність курсовою роботи.
Обєктом дослідження є різноманітні концепції та підходи до визначення еквівалентності.
Предметом курсової роботи є статті на наукові праці на цю тематику.
Метою роботи є вивчення проблем еквівалентності при перекладі різноманітних типів текстів.
Досягненню встановленої мети сприєя вирішення наступних задач:
- Виявити особливості та відмінності в різних підходах до визначення поняття еквівалентності;
- Знайти першопричину різних перекладацьких підходів до проблем еквівалентності при перекладі;
- Здійснити самостійний аналіз різноманітних видів текстів та способів їхнього перекладу;
Матеріалом курсової роботи є наукові праці видатних перекладачав та наукові статті.
Методи дослідження – метод системного аналізу та порівняльний.
Практичне значення роботи полягає в тому, що окремі її положення можуть використовуватись у подальшому дослідженні теми проблем перекладацькох еквівалентності.
Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, формулюються об’єкт та предмет, мета і задачі, описується матеріал і методи його дослідження, а також практичне значення. У першому розділі курсової роботи розповідається про поняття «еквівалентності» та «адекватності» як основних понять перекладознавства. У другому розділі курсової роботи розповідається про різні підходи до визначення еквівалентності. У третьому розділі розповідається про еквівалентність та типи текстів, що перекладаються, і про пов’язані з цим перекладацькі проблеми. У висновках підводяться підсумки дослідження. Список використаної літератури нараховує одинадцять джерел російською та українською мовами............

Список використаної літератури

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории
перевода. / Л.С. Бархударов. - М.: ИМО, 1975. – С. 31-46.
2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). / В.С. Виноградов. — М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001, — 224 с.
3. Карабан В’ячеслав. Переклад англійської наукової і технічної літератури. – Вінниця: Нова книга, 2002. – С. 421-467.
4. Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. – К.: Фірма «ІНКОС», 2002. – С. 10-13.
5. Комиссаров, В.Н. Общая теория перевода: проблемы переводоведения в освещении зарубежных учёных Текст. / В.Н. Комиссаров. М.: ЧеРо, 1999,- 136с. 76.
6. Комиссаров В. Н. Слово о переводе. / В.Н. Комиссаров. - М., 1973.
7. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. / В.Н. Комиссаров. – М., 2004.
8. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). / В.Н. Комиссаров. – М., 1990.
9. Латышев. Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. / Л.К. Латышев. – М., 1988.
10. Хоменко С.А, Цветкова Е.Е. Басовец И.М. Основі теории и практики перевода научно-технического текста с английского языка на русский. – Минск: Белорусский национальный технический ун-т, 2004. – С. 5-9.
11. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода. – М.: Высш. Школа, 1987. – С. 13-18.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.