Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Технологя вирощування ячменю пивоварного в умовах степу України

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 21.3.2013. Сдан: 2011. Страниц: 39. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

міст

Вступ…………………………………………………………………………..2
1. Науковий аналіз умов, технології вирощування, оцінка досягнутого рівня виробництва та пошуки резервів його раціоналізації у господарстві……………………………………………………………………..5
1.1. Характеристика господарства, і аналіз господарських умов……………5
1.2. Аналіз погодних умов господарства і відповідності їх
потребам ячменю ярого………………………………………………………..10
1.3. Аналіз грунтів, рельєфу і водних ресурсів господарства……………….13
1.4.Потреба культури у факторах життя, по фенологічних фазах,
етапах органогенезу та можливості реалізації потенціалу урожайності……15
1.5.Аналіз рівня врожаю по господарству, або району і виявлення резервів його підвищення………………………………………………………………..18

Вступ

Ячмінь належить до роду Hordeum L.Всі культурні його форми належать до виду Hordeum sativum За кількістю нормально розвинених плодоносних колосків на виступі стрижня цей вид поділяють на три підвиди; H. vulgare L.— багаторядний ячмінь, Н. Distichum L.—дворядний та Н. intermedium -проміжний.
Коренева система ячменю характеризується невеликою засвоювальною здатністю.
Солома ячменю коротша, ніж у жита, пшениці, вівса. Стебло голе, покрите восковим нальотом. Довжина його 30—135 см, товщина —2,5—4 мм. Вузлів 5—7, вони зелені або забарвлені антоціаном у фіолетовий колір.
Листки широкі, добре розвинені. Довжина листкової пластинки листків другого ярусу (зверху) 12—25 см, а ширина 8—22 см; у ба-: гаторядного ячменю вони ширші. Листок має добре розвинені вушка (2-5 мм), завдяки чому ячмінь можна відрізнитивд пшениці, жита, вівса.
Колос складається з колосового стрижня та колосків. Членики колосового стрижня мають довжину 2—-5 мм. Чим вони коротші, тим колос щільніший, і навпаки. На кожному виступі колосового стрижня розміщено по три одноквіткових колоски. У дворядних форм бокові колоски не утво рюють зерна. Колоскові луски вузенькі, квіткові у плівчастих сортів зростаються із зернівкою. Зовнішня квіткова луска переходить на кінці в зазублений або гладенький остюк. У деяких форм замість остюків утворюються лопатеві додатки —фурки, іноді ячмінь буває безостим. Колос при достиганні здебільшого соломяно-жовтий та чорний.
Плід ячменю — плівчаста і гола зернівка. Довжина зернини 7—10 мм, ширина і товщина 2—3 мм, маса 1000 зернин ЗО—50 г. Плівчастість у ячменю становить 8—14%. В основі зернівки, у нижній частині борозенки, є так звана основна щетинка, яка буває по-різному опушена (волосиста, повстяна), що є однією з ознак при визначенні сортів . Зерно ячменю соломяно-жовте, сіро-зелене або чорне.
Ячмінь використовують як продовольчу, технічну і кормову культуру. З нього виготовляють крупу, а також борошно. Зерно ячменю широко використовуютьу пивоварній і спиртовій промисловості. 100 кг зерна чменю відповідає 120, а 100 кг ячмінної соломи—35 кормовим одиницям. Зерно ячменю широко застосовують для годівлі свиней, великої рогатої худоби, овець. При згодовуванні тваринам ячмінної дерті підвищується якість мяса, молока і масла. Ячмінь вирощують також на зелений корм у сумішках з викою, горохом та іншими культурами.
У гірських і північних районах ячмінне борошно використовують для випікання хліба. Внаслідок незначного, вмісту клейковини воно має, низькі хлібопекарські якості, ячмінний хліб важкий, швидко висихає і кришиться. Проте незначну кількість (20% ) ячмінного борошна можна додавати до, житнього або пшеничного.
Ячмінь— високоврожайна культура. Врожайність інтенсивних сортів ярого, ячменю часто вища, ніж інших зернових. Певною мірою пояснюється це тим, що вирощують ячмінь на кращих землях і після добрих попередників, у сівозміні. На удобрених землях передових господарств урожайність його становить 40—60 ц/га.
За посівними площами і валовим збором зерна ячмінь займає четверте місце серед зернових культур. Загальна світова площа під цією культурою становить близько 60 млн. га. Багато ячменю вирощують у СІПА, Канаді, Індії, КНР, Іспанії, Франції га інших країнах. На Україні він займає 3,2 млн .га.
У гірських районах дворядний ячмінь сіють на висоті 1000—1500 м над рівнем моря (У Карпатах). Багаторядний ячмінь може давати добрі врожаї і на полях, розміщених на висоті 3000—4000 м над рівнем моря (райони Середньої Азії, Кавказу). Таке поширення ячменю пояснюється його коротким вегетаційним періодом (55—100 днів).
На Україні ячмінь висівають у тих же районах, що й пшеницю—на родючих грунтах південних областей степової зони.
Хімічний склад зерна ячменю і його використання залежать від району вирощування і особливостей сорту, У вологіших північно-західних районах у зерні ячменю менше білка (11—13%) І більше крохмалю (58—60%), у південних і південно-східних районах білка у зерні більше (близько 17%), а крохмалю менше (50—55%). .........................

Список використаних джерел літератури:

1. Завдання і методичні вказівки до виконання курсового проекту із рослинництва з основами програмування врожаю. Кіровоград 2005.
2. Зинченко А.И.,Карасюк И.М. Интенсивные технологии возделывания зерновых и технических культур.-К.: Высшая школа
3. Г.С.Кияк Рослинництво.-К.: Вища школа
4. Рослинництво. Інтенсивна технологія вирощування польових і кормових культур /За редакцією професора М.А.Білоножка.- К.:Вища школа, 1990.- С.13-23.
5. Агротехнический метод защиты растений (экологически безопасная защита растений)..- М.: ИВЦ "Маркетинг", Новосибирск: ООО Изд-во "ЮКЭА", 2000.- 336с.
6. Агрохімія / Карасюк І.М., Геркіял О.М., Господаренко Г.М. та інші / За ред. Карасюка І.М. - К.: Вища школа, 1995. - 471 с.
7. Аймов Д.М., Шелестов Ю.В. Технологія виробництва продукції рослинництва. Підручник,1995. - 344 с.
8. Аксьонов Ігор Викторович. Практикум по землеробству.- Зап: ЗДУ, 2001.- 44с.
9. Алімов Д.М. (Алімов, Дмитро Миколайович) Технологія виробництва продукції рослинництва: Практикум: Навч. посіб. по підготов. молод. спец. з агроном. спец./ Д.М.Алімов, Ю.В.Шелестов.- К.: Вища школа, 1994.- 287с.
10. Базилинская М.В. Биоудобрения. - М.: Агропромиздат, 1989. - 212 с.
11. Бугай С.М. и др. Растениеводство.-К.: Высшая школа, І987. - 437 с.
12. Вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі України / Зіневич Л.Л., Глуздєєв В.Г., Круть В.М. і ін. - К., 1993. - 49 с.
13. Городній М.Г., Петренко М.І., Яворський О.Г. Основи землеробства і кормовиробництва. - К.: Вища школа, 1976. - 344 с.
14. Гулий В.В., Памужак Н.Г. Справочник по защите растений для фермеров. - Киев: Universitas, М.: Росагросервис, 1992. - 464 с.
15. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи.- Л.: Колос, 1965. - 325 с.
16. Зберігання і переробка продукції рослинництва Г. І. Подпрятов, Л. Ф. Скалецька, А. М. Сеньков, В. С. Хилевич. — К.: Мета, 2002.— 495 с
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.