На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Правочини в гражданском праве

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Юриспруденция. Добавлен: 21.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 47. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВОЧИНУ 6
РОЗДІЛ 2. ВИДИ ПРАВОЧИНІВ 12
РОЗДІЛ 3. ФОРМИ ПРАВОЧИНІВ 16
РОЗДІЛ 4. ТЛУМАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПРАВОЧИНУ 24
РОЗДІЛ 5. ВІДМОВА ВІД ПРАВОЧИНУ 26
РОЗДІЛ 6. НЕДІЙСНІСТЬ ПРАВОЧИНІВ 28
РОЗДІЛ 7. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНУ 32
РОЗДІЛ 8. ОКРЕМІ ВИДИ НЕДІЙСНИХ ПРАВОЧИНІВ 35
1.1 Правочини з дефектами обєктивного складу 35
1.2 Правочини з дефектами волі 39
1.3 Правочини з дефектами форми 41
1.4 Правочини з дефектами змісту та порядку укладення правочини 43
ВИСНОВКИ 46
ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЇ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49
ЗМІСТ


ВСТУП
Зважаючи на значну кількість актуальних тем у сфері юридичної освіти, вважаю за необхідне торкнутись лише однієї з них, яка , на мій погляд, є дійсно невідкладною і важливою. Хотілось би привернути увагу до питань,що є обєктом даного матеріалу. Йдеться про найпоширеніші юридичні факти, а саме, про правочини, їх поняття, види, форми, недійсність правочинів, тлумачення їх змісту тощо.
Право, як один з найголовніших елементів надбудови, покликане забезпечити повноцінне функціонування економічного базису. В умовах планово-адміністративної економіки право в цілому і цивільне право як його одна з найважливіших галузей достатньо врегульовувало суспільні відносини. Оскільки перехід України до ринкових відносин в економіці з неминучістю тягне за собою необхідність розроблення належних правових механізмів набуття, зміни та припинення цивільних прав і обовязків, а також надання належної форми цивільним правовідносинам, виникла необхідність у дусі часу врегульовувати ці відносини.
У нашому житті перманентно виникають певні обставини, які зумовлюють необхідність для нас набути певні цивільні права та обовязки. В іншому випадку час від часу складаються ситуації, які спонукають нас припинити дію деяких прав та обовязків, набути інші, змінити їх відповідно до наших інтересів та можливостей. Таким чином, щоденно відповідно до життєвих ситуацій усі ми виконуємо найрізноманітніші дії: незначні - від купівлі жетона для проїзду в метрополітені до придбання побутової техніки, більш вагомі - купівля-продаж нерухомого майна, складання заповіту.
Але в будь-якому випадку закон врегульовує відповідні обставини, ситуації, дії, спрямовані на набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обовязків. Такі дії осіб, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обовязків, новий Цивільний кодекс України називає
правочинами. Досить незвичний термін "правочин" є новелою цивільного законодавства, йому присвячена глава 16 ЦК України.
Ніхто не буде заперечувати те, критерієм вірності теоритичних положень є практика їх застосування. Пройшло вже два роки з часу вступу в дію важливих нормативних актів України, таких як: Цивільний, Господарський та Сімейний кодекси і можна говорити про практику їх застосування.
Важлива увага інституту "правочину" завжди приділялася як в радянській, так і в сучасній юридичній літературі.
На теоретичному рівні проблемні питання цього інституту висвітлювалися вітчизняними вченими-правниками: Д.Бобровою, О.Дзерою, І.Спасибо-Фатєєвою, О.Отрадновою та ін. Окремі аспекти цього інституту досліджувалися такими вітчизняними науковцями як: С. Фурсою, Л. Драгневич, Є.Мічурін, Є.Котик та ін.
Наукою цивільного права правочини визнаються найпоширенішими юридичними фактами і вони мають свої специфічні ознаки, які дають змогу відокремити їх з кола інших юридичних фактів. По-перше, правочином визнається дія, яка спрямована на виникнення цивільних прав та обовязків, а також їх зміна та припинення. По-друге. Правочином визнається лише правомірна дія. Така ознака відрізняє правочини від деліктів, оскільки з останніми закон також повязує виникнення цивільних прав та обовязків (ст.11 ЦК). У юридичній літературі виділяють й інші ознаки правочинів. Проте, на мою думку, правочини слід розглядати також як важливий юридичний спосіб здійснення субєктивних цивільних прав. Здійснюючи правочин, субєкти розпоряджаються соціально-економічними благами, які належать їм, набувають блага, що належать іншим. Відмежування правочинів від інших юридичних фактів (подій, фактичних дій, деліктів)
має істотне практичне значення, оскільки законом встановлюється різний режим породжуваних ними правовідносин.
Отже, метою даної курсової роботи є запобігання виникненню можливих спорів з приводу наявності самого факту укладення договору або його змісту, забезпечення державного контролю за правомірністю вчинюваних сторонами дій, а також допомога самим сторонам та органам, що вирішують спори, у зясуванні юридичної природи правочину та його правових наслідків та ін. шляхом детальнішого розгляду наведених вище питань курсової роботи...........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Цивільний кодекс України від 10 травня 2007 p. - К.: Велес, 2007.-288 с.
Цивільний кодекс Української PCP від 17. 07.1963 року.
Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про визнання угод недійсними" від 28. 04.1978 р. № 3
Основи правознавства: Проб, підручник для 9 кл. серед, загальноосвіт. шк. / За ред. І.Б. Усенка. - Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 1997. -416 с.
Цивільне право України, Книга перша: Підруч./За ред. O.B. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком; Інтер, 2005. - Кн.. 1. - 756 с
Цивільне право України: Підруч. / СО. Харитонов, Н.О. Саніахметова. - К., 2003. - С.200.
Круковес Н. Нотаріальна форма угоди //Урядовий курєр. - 2003. -24 квітня. - № 77. - С. 16.
Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. - М., 2001. - 479 с.
Сокуренко В.Г. Юридичний журнал "Право України", - 2006. - №4-с. 18
10. Скрипнюк О.М. Юридичний журнал "Право України", - 2004. - № 9-е. 39


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.