На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат структура и задание логики

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 21.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):
План


1. Філософія, логіка та інші науки про сутність мислення.
2. Структура формальної логіки.
3. Значення “логіки” для науки та практики.

1. Філософія, логіка та інші науки про сутність мислення.
Логіка - це наука, яка вивчає мислення людини. Сутність мислення осягається в межах ряду наук - філософії, психології, фізіології вищої нервової діяльності, кібернетики тощо. У такій час­тині філософії, як гносеологія (теорія пізнання), формуються насту­пні важливі положення про мислення.
1) Мислення й свідомість взагалі є функцією мозку і відобра­жають процеси та явища обєктивного світу. У структуру свідо­мості людини входить сукупність її знань про різні предмети, їх властивості й відношення; знання являють собою ідеальне відо­браження в мозку людини будь-яких обєктів; це відображення здійснюється за допомогою відчуттів, сприйнять, уявлень, памя­ті, мислення.
2) На відміну від безпосередніх форм відображення дійсності (їх називають чуттєвим пізнанням) мислення є опосередкованим і уза­гальненим відображенням дійсності й здійснюється в логічних фор­мах понять, суджень, умовиводів.
3) За допомогою мислення осягають такі сторони реального сві­ту, які не можуть бути розкриті за допомогою тільки чуттєвих форм відображення дійсності, - відчуттів, сприйнять, уявлень.
4) Критерієм істинності наших знань про дійсність є практика. Поряд з цим узагальненими критеріями виступають інші: естетич­ний - краса, прагматичний - корисність, етичний - критерій мо­рального імперативу, логічний -логічної несуперечності та ін.
5) Мислення не може існувати без мови, поза мовою. Без ви­раження думки у звукових, письмових або інших знаках, символах її неможливо передати, а отже, довідатись про її існування. Всі науки користуються засобами природної мови, застосовуючи водночас за­соби штучної мови.
У сучасній формальній логіці широко використовується формалі­........


Література:

В.Х. Арутюнов, В.М. Мішин “Логіка” ст. 9-12.
І.В. Хоменко “Логіка для юристів”, 2001 р. ст. 19-20


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.