На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Историческая школа права

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 21.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 41. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Вступ 3
Розділ І. Походження і поняття права 4
Розділ ІІ. Правові вчення в Західній Європі в кінці XVIII -
початку XIX ст. як витоки історичної школи права 11
2.1. Правові вчення Франції 11
2.2. Вчення Швейцарії 17
2.3. Англійська ідеологія 19
Розділ ІІІ. Історична школа права 22
3.1. Погляди Г. Гуго, Ф. Савіньї та Г. Пухта 22
3.2. Наслідки виникнення історичної школи права 33
Висновки 38
Список літератури 40

Вступ

Розповсюдження ідей французьких просвітителів, Велика французька революція, якобінський терор, революційні і наполеонівські війни - все це викликало ненависть і відсіч реакційних класів феодальної Європи. Феодальна реакція особливо посилилася після поразки Наполеона у війні з Австрією, Росією і Пруссією. Монархи цих держав утворили Священний союз, до якого пізніше приєдналися монархи інших європейських держав. За революцією послідкували реставрації. Емігранти, що повернулися в країну, особливо реакційні круги феодального дворянства, прагнули ліквідовувати завоювання Великої французької революції. Основним предметом нападок реакціонерів була ідеологія Освіти.
Саме в цей час, у другій половині XVIII століття, почали зароджуватися ідеї, котрі потім стали основою світогляду історичної школи права. Ідеї, що полягли в основу історичної школи права виникли в полеміці з революційними теоріями викликали бурхливу реакцію серед тогочасних діячів галузі права та багатьох супутніх сфер. Саме тому ці вчення, що полягли в основу історичної школи права ще називають реакційними вченнями права.
Сутність вчення полягає в ґрунтовній критиці апріоризму теоретиків природного права, які вважали, що всі принципи права може бути чисто логічно виведені з природи людини. В цій критиці заслуговує уваги положення про залежність права кожного з народів від його історичного розвитку, умов життя, особливостей побутових, виробничих, релігійних, етичних відносин.
Метою даної роботи є дослідження виникнення, формування та утвердження засад історичної школи права...........


Список літератури

1. Андрусяк Т. Г. Історія політичних та правових вчень / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2001. - 220с.
2. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права / Фонд сприяння розвитку укр. правової думки та пропаганди державницьких традицій "Право для України". - Львів, 1997. - 200с.
3. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу: Підруч. для студ. юрид. вищих навч. закл.. - Х. : Консум, 2004. - 431с.
4. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник / Одеська національна юридична академія. - О. : Юридична література, 2003. - 336с.
5. Лисенков С. Л., Колодій А. М., Тихомиров О. Д., Ковальський В. С. Теорія держави і права: Підручник / С.Л. Лисенков (ред.). - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 448с.
6. Трофанчук Г. І. Історія вчень про державу та право: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Уніветситет "Україна", 2004. - 210с.
7. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: Підручник. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 464с.
8. Шульженко Ф. П., Наум М. Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К. : Юрінком Інтер, 1997. - 191с.
9. Азаркин Н. М., Завьялов Ю. С., Левченко В. Н., Мартышин О. В., Петрова Г. Н. История политических учений / О.В. Мартышин (ред.). - 2.изд., испр. - М. : Юристъ, 1996. Вып. 2 : Эпохи свободной конкуренции и буржуазной революции. - 368с.
10. Воротилин Е. А., Лейст О. Э., Мачин И. Ф., Струнников В. Н., Томсинов В. А. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет / О.Э. Лейст (ред.). - М. : Зерцало-М, 2002. - 678с.
11. Графский В. Г., Золотухина Н. М., Мамут Л. С., Нерсесянц В. С., Сюкияйнен Л. Р. История политических и правовых учений: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. и направлению "Юриспруденция" / В.С. Нерсесянц (общ.ред.). - 3.изд., стер. - М. : НОРМА, 2003. - 727с.
12. Демиденко Г. Г. История учений о праве и государстве: Курс лекций, прочитанных в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. - Х. : Факт, 2001. - 383с.
13. Литвинов А. Н., Левченко А. И. История учений о государстве и праве: Учеб.-метод. пособие для слушателей отд-ния заоч. обуч. / Луганский ин-т внутренних дел. - Луганск : РИО ЛИВД МВД Украины, 2000. - 187с.
14. Новгородцев П. И. Историческая школа юристов / Санкт-Петербургский ун-т. - С.Пб. : Лань, 1999. - 192с. - (Классики истории и философии права).
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.