Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Основн теорї походження держави права

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 21.3.2013. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ ВСТУП..................................................................................4-5 І. ОГЛЯДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЙ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА..................................................................5-10 ІІ. ПРИРОДНО ІСТОРИЧНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА..........................................................................................10-12 ІІІ. ПЕРВІСНА ГРОМАДА...............................................................12-31 а) Суспільна влада і соціальне регулювання в умовах первісної громади.........................................................................................12-15 б) Загальні закономірності походження держави і права. Форми..........................................................................................15-24 в) Держава і публічна влада первісної общини: ознаки і відмінності..................................................................................24-28 г) Походження права. Особливості права і соціальних норм первісної громади......................................................................28-31 ВИСНОВОК..............................................................................31-32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..............33


ВСТУП
Вивчення процесу походження держави і права має не тільки чисто пізнавальний, академічний, але і політико-практичний характер. Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави і права, їхні особливості і риси, дає можливість проаналізувати причини й умови їхнього виникнення і розвитку. Дозволяє чіткіше визначити усі властивості їхніх функцій - основні напрямки їхньої діяльності, точніше установити їхнє місце і роль у житті суспільства і політичної системи. Сучасність не відрізняється від минулого і майбутнього. Вона лише нова, важлива віха в історії. Сьогодення, втілюючи в собі різнобічні, складні, часом суперечливі тенденції минулого, заперечує віджиле, наділяє перспективне іншою якістю, породжує тим самим нові тенденції і явища, що закладають передумови майбутнього. Відповідно, щоб зрозуміти сучасні державу і право потрібно знати як вони виникли, які основні етапи пройшли у своєму розвитку, які причини впливали на їхнє утворення, становлення, розвиток, зміну їхньої форми і змісту.
Теорія держави і права вивчає розмаїтість першопричин утворення і розвитку держави і права. При цьому особливе значення надається зміні організаційно-виробничої структури суспільства. Кардинально ускладнилося в період розкладання первісно-общинного ладу буття суспільства, погроза його ослаблення, розпаду і навіть загибелі породжує необхідність в особі, що стоїть над ним, що регулює силу, а звідси й державу, що забезпечує її життєздатність і цілісність. Цей тривалий і складний процес поступово здобував усе більш чітко виражений політичний характер. В міру поглиблення соціального розшарування населення механізм держави усе більш виявлявся у володінні верхів суспільства, що ставлять його на службу в першу чергу своїм інтересам.
Надалі необхідність держави і права обумовлюється всією сукупністю причин усілякого, насамперед, загальнонаціонального порядку. Держава і право виступають як визначене вираження цивільної спільності, здобуваючи при цьому ту, чи іншу ступінь відносної самостійності. Вони починають функціонувати, багато в чому підкоряючись своїй внутрішній закономірності розвитку. Кожна країна формує неповторний, індивідуальний образ національної державності. Загальні закономірності розвитку держави і права в кожній країні виявляються неоднозначно. Теорія держави і права, спираючи на наукові результати історико-юридичних досліджень, формулює, відкриває найбільш загальні закономірності розвитку і функціонування держави і права......


Cписок використаної літератури


1. Байтин М.Г. Государство и политическая власть. - Изд. Саратовского Университета,1972
2. Гегель Г.В. Философия права. -Мысль.-1990
3. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.-М.:1970
4. Основи держави і права: Навч. Посібник / Гусарєв С. Д., Калюжний Р. А., Колодій А.М. та ін.; За ред. Колодія А.М. та Олійника А.Ю. - К.: Либідь, 1997. - 208с.
5. Конституція України. - К:.1996
6. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. -М.:Юрист, 2000.-500с.
7. Матузова Н. Теория государства и права. - М., 1997. Гл.2
8. История политических и правовых учений. Учебник под ред. Нерсисанца В.С. - М.: юрид. лит. 1996
9. Пиголкин А.С. Общая теория права. - 1995
10. Рабінович П.І. Основи загальної теорії права та держави. - М.,1994
11. Скакун О.Ф. Теория правового государства в дореволюционной России // Советское государство и право. №2,-1990
12. Шмоткін О. В. Право: єдність сутності і відмінності проявлення./ Правова система України. Теорія і прктика. - К.: 1993
13. Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государство // Государство и право. - 1993. - № 2
14. Гулиев В.Е. Российское государство. Состояние и тенденции // Политические проблемы теории государства. - М.: ИГПРАН 1993г.
15. Юридична термінологія: Довідник / В.В. Головченко, В.С. Ковалівський. - К.: Юріком - Інтер, 1998.-224с.
16. Словник юридичних термінів (російсько-український). - К: Юріком, 1994.-322с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.