На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Патентн дослдження: поняття, значення, мета, етапи проведення

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.03.2013. Сдан: 2012. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
Кафедра інформаційно-документних систем


Патентні дослідження: поняття, значення, мета, етапи проведення

Курсова робота з навчальної дисципліни
«Патентна та ліцензійна діяльність»


Студент-виконавець:

4 курс, 1 група факультет ДІД
__________________
(підпис)

Науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент

__________________
(підпис)


ХАРКІВ-2012
ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК СИСТЕМНИЙ НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОБЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6
1.1 Основні поняття патентних досліджень 7
1.2 Мета проведення патентних досліджень 9
Розділ 2. Порядок проведення патентних досліджень 12
2.1. Розроблення та оформлення завдання на проведення патентних дослiджень 13
2.2. Розроблення та оформлення регламенту пошуку 15
Визначення предмета пошуку 16
Визначення держав пошуку iнформацiї. 17
Визначення класифiкацiйних iндексiв 18
Визначення ретроспективностi (глибини) пошуку 18
Вибiр джерел iнформацiї 19
Обгрунтування регламенту пошуку 20
2.3. Пошук та вiдбiр джерел iнформацiї 21
Оформлення довідки про пошук 23
2.4. Систематизацiя та аналiз вiдiбраної iнформацiї 24
Визначення патентоспроможностi ОГД 24
2.5. Складання звіту про патентні дослідження 27
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
ВСТУП
На макроєкономічному рівні статистичні дані, отримані з патентних документів, є важливими індикаторами технологічного розвитку в галузях, компаніях і країнах, і в якості таких вони корисні для керівників усіх рівнів, особливо повязаних з плануванням розвитку галузі або корпорації. Ці показники відіграють важливу роль у моніторингу технічного прогресу, прогнозуванні тенденцій розвитку промисловості, ідентифікації ринкового попиту, а також при оцінці інвестицій та прийнятті політичних рішень. Можливість ефективного застосування патентної інформації — це індикатор науково-технічного прогресу, а патентні дослідження — найважливіший інструмент, за допомогою якого вирішується завдання оцінки конкурентів, обєктивного визначення серед них свого місця, вибору стратегічних напрямків подальшого розвитку.
Об’єкт курсової роботі - патентні дослідження як системний науковий аналіз властивостей обєктів господарської діяльності.
Предмет дослідження — технологія проведення етапів патентних досліджень.
Мета курсової роботи складаеться з вивчення понять, значення та етапів проведення патентніх досліджень.
Основні завдання курсової роботи:
• Визначити основні поняття і відношення між ними;
• Розглянути наступні етапи патентних досліджень: розроблення завдання; розроблення регламенту пошуку; пошук, відбір інформації й оформлення довідки про пошук; систематизування й аналіз інформації; оформлення звіту про патентне дослідження.
Методи дослідження: порівняльній аналіз літературних джерел і сайтів Інтернет.
Патентні дослідження необхідні при розробці і комерційному просуванні промислових продуктів і інноваційних технологій. Результатом патентних досліджень є висновок про патентоспроможність і патентну чистоту інноваційного продукту. Для вирішення цих завдань використовується патентна і інша науково-технічна інформація.
За результатами патентної роботи складається звіт. Аналітична частина звіту містить виводи і результати патентного дослідження, змістовна частина – основні відомості і відповіді на питання, поставлені в завданні. Звіт про патентне дослідження дозволяє оцінити вірогідність здобуття патенту і визначить найбільш перспективні напрями розвитку інноваційній діяльності.

РОЗДІЛ 1. ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК СИСТЕМНИЙ НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОБЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Оцiнка розробок i створення таких, що вiдповiдають кращим свiтовим досягненням i переважаючих їхнiх нових видiв устаткування, технологiчних процесiв, матерiалiв не можуть бути здiйсненi без проведення патентних дослiджень на всiх стадiях виконання науково-дослiдних робiт i дослiдно-конструкторських розробок...............

ВИСНОВКИ
Патентні дослідження необхідні при розробці і комерційному просуванні промислових продуктів і інноваційних технологій. Результатом патентних досліджень є висновок про патентоспроможність і патентну чистоту інноваційного продукту. Для вирішення цих завдань використовується патентна і інша науково-технічна інформація.
Патентна чистота забезпечує можливість використання інноваційного продукту, без порушення патентів, що діють. Дослідження патентної чистоти дозволяє:
• визначити можливість безперешкодного виробництва, реалізації, експорту або імпорту інноваційного продукту або технічного рішення;
• виявити патентовласники, виняткові права яких будуть порушені при виробництві, вживанні, реалізації, експорту або імпорту інноваційного продукту або технічного рішення.
Патентоспроможність визначається як сума ознак технічного і художньо-конструкторського рішення необхідних для визнання його новизни і можливості промислового вживання.
Перед початком патентних досліджень професійний патентний повірений складе завдання і розробить програму дослідження. Потім проведе патентний пошук і проаналізує його результати. У завданні визначаються завдання дослідження, найменування теми і її шифр, терміни виконання і форми звітності. Програма (регламент) пошуку інформації визначає область проведення пошуку по фондах патентної, науково-технічної і економічної інформації. У програмі дослідження визначається предмет пошуку і його класифікація відповідно до Міжнародній патентній класифікації (МПК), Національною класифікацією винаходів (НКИ), Міжнародною класифікацією патентних зразків (МКПО), Універсальною десятковою класифікацією (УДК).
Залежно від мети патентного дослідження вибираються країни, по яких вироблятиметься патентна робота. При виборі країн вирішальне значення мають міру розвитку досліджуваної галузі, можливості реалізації експортної продукції, продажі ліцензій, рівень конкуренції у вибраному сегменті.
При роботі з джерелами патентної інформації професійний патентний повірений визначає глибину (ретроспективна) пошуку, яка залежить від конкретних завдань дослідження.
При встановленні технічного рівня і тенденцій розвитку вигляду техніки глибина пошуку зазвичай складає 15 років, при визначенні новизни – 50 років. При виявленні патентної чистоти глибина пошуку залежить від терміну дії патенту в країні пошуку.
Отримана інформація систематизувалася залежно від вигляду патентної роботи. Розрізняють систематизацію на основі рівня техніки, тенденції розвитку техніки, аналізу ліцензійно-патентної ситуації. Технічний рівень визначається при порівнянні основних характеристик обєкту дослідження з характеристиками кращого аналога, який відбирається на підставі кращих світових досягнень.
Тенденції розвитку техніки залежать від винахідницької активності, змін споживчих властивостей техніки і напряму технічного пошуку провідних фірм, розробляючих інноваційні рішення. Аналіз патентно-ліцензійної ситуації встановлює динаміку патентування і ліцензійну активність фірм у вибраному сегменті.
За результатами патентної роботи складається звіт. Аналітична частина звіту містить виводи і результати патентного дослідження, змістовна частина – основні відомості і відповіді на питання, поставлені в завданні. Звіт про патентне дослідження дозволяє оцінити вірогідність здобуття патенту і визначить найбільш перспективні напрями розвитку інноваційній діяльності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення [Текст] : ДСТУ 3575-97 : чинний від 01.01.1998. – К.: Дерстандарт України, 1997. – 16с. табл..
2. Патентній формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення [Текст] : ДСТУ 3574-97 : чинний від 01.01.1998. – К.: Держстандарт України, 1997. – 11с. табл..
3. Солощук,М. Інформаційно-аналітичне забезпечення конкурентоспроможності продукції [Текст] / М. Солощук // Інтелектуальна власність. – 2009. – №3. – С.50-55
4. Артаманова, Н.О. Значення підрозділів з інтелектуальної власності у розвитку системи патентно-інформаційного забезпечення інноваційної діяльності [Текст] / Н.О. Артаманова // Біблітекознавство. Документозавство. Інформологія. – 2010.– №2. – С.19-28
5. Брагарник,О. Чи можна провести «ідеальний» патентний пошук [Текст] / О. Брагарник // Інтелектуальна власність. – 2009. – №8. – С.13-17
6. Кузнецов, Ю.М. Патентознавство та авторське право [Текст] / Ю.М.Кузнецов. – К.: Кордон, 2005. – 428 с.
7. Черевко, Г. В. Інелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / Ю.М.Кузнецов. – К.: Знання, 2008. – 412 с.
8. Пріб, Г. А. Патентознавство [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / Г.А. Пріб ; за наук. ред. С. І. Табачнікова. – К.: Ун-т «Україна», 2007. – 304 с.
9. Терентьєва, Г.П. Інформаційне забезпечення патентної діяльності [Текст]: навч. посібник / Г.П. Терентьєва. – Х.:ХДАК, 2003. – 100с.
10. Черненко, Р. Порядок оформлення звіту про патентні дослідження [Електронний ресурс] / Р. Черненко. – Режим доступу: patent.at.ua/publ/porjadok_oformlenija /1-1-0-26 – Загол. з екрану
11. Брагарник, А. Патентні дослідження [Електронний ресурс] / А.Багарник. – Режим доступу: bragarnik.at.ua /1-1-0-2 – Загол. з екрану
12. Колтун, Т. Патентные исследования — насущная необходимость [Електронний ресурс] / Т.Колтун. – Режим доступу: innov.ru/.htm – Загол. з екрану
13. Штоляков, В. І. Защита интеллектуальной собственности [Електронний ресурс] / В.І.Штоляков. – Режим доступу: hi-edu.ru/e-books/xbook078/01/part-009.htm– Загол. з екрану
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.