На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик АКТУАЛЬН ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ Х ВИРШЕННЯ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ

ВСТУП..............................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ
1.1. Місце енергозбереження в економіці України…………………………………...5
1.2. Стандартизація та нормування у сфері енергозбереження……………………...7
1.3 Енергозбереження, як спосіб покращення сучасного стану енергоефективності національної економіки…………………………………………………….…………..9
РОЗДІЛ ІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ОБСЯГИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
2.1. Нетрадиційні відновлювані джерела енергії та їх роль в покращенні енергетичного стану економіки………………………………………………………11
2.2. Комплексна програма наукових дослідень НАН України «Науково-технічні основи вирішення проблем енергозбереження»…………………………….………16

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку народного господарства економія паливно-енергетичних, матеріальних, трудових і інших ресурсів є важливим завданням. У рішенні її особливу роль відіграє економія енергії, яка бере участь у формуванні будь-якого корисного цільового ефекту, продукту, роботи тощо. На сьогодні питома енергоємність ВВП в Україні перевищує відповідні показники розвинених країн у 9-10 разів. Такі показники є наслідком суттєвого технологічного відставання більшості галузей економіки від рівня розвинутих країн, незадовільної галузевої структури національної економіки, негативного впливу „тіньового” сектора, зокрема, імпортно-експортних операцій, що об’єктивно обмежує конкурентоспроможність національного виробництва і лягає важким тягарем на економіку. В звязку з цим виникає потреба в розробці сучасних технологій та проведенні організаційно-технічних та економічних заходів з економії енергії. Всі ці заходи потребують докладного економічного обґрунтування здійснення у них інвестицій. Розробка прийнятного підходу, який враховував би особливості сучасного етапу розвитку промисловості та ролі енергозбереження в розвитку економіки, є дуже актуальною. Слід зазначити, що незважаючи на певну новизну у дослідженні проблем енергозбереження, в економічній літературі останніх років створено досить міцний науковий фундамент. Істотний внесок у розробку даної проблеми внесли відомі наукові школи: академічного рівня – , Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Науково-дослідний екологічний інститут; системи вищої школи – Київський національний економічний університет, Одеський національний політехнічний університет, Дніпропе-тровський національний університет. Також дана тема досліджується в працях провідних західних фахівців. Серед найбільш вагомих робіт з питань теорії та практики енергоспоживання та енергозбереження можна назвати праці Булаткіна Г.А., Вудменсі Р.Г., Євтенко В.Г., Жученко А.А., Медведовського О.К., Одум Г., Пітькова В.І., Зінова А.А. та ін.
Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування доцільності енергозбереження та вирішення основних проблем впровадження енергозберігаючих технологій.
Об’єктами дослідження даної роботи є сучасний стан впровадження енергозберігаючих технологій та сукупність заходів, дій, інструментів, нормативно-правових актів, які сприяють підвищенню енергоефективності промисловості України в контексті загальносвітових тенденцій до пошуку пріоритетних видів джерел енергії.
У роботі висвітлено основні проблеми енергозбереження, актуальні в умовах сьогодення, і обґрунтовано основні шляхи їх вирішення. Також визначено стратегічні напрямки розвитку енергозберігаючих технологій, як основи раціонального використання паливно- енергетичних ресурсів.
У І розділі розглянуто нормативно-правову базу енергозбереження в Україні та охарактеризовано місце енергозбереження в економіці України.
У ІІ розділі визначено пріоритетні напрями енергозбереження, а також обґрунтовано ролі нетрадиційних відновлювальних джерел енергії у покращенні енергетичного стану економіки.
У ІІІ розділі наведено актуальні проблеми енергозбереження, а також зазначено шляхи їх вирішення та причини виникнення..........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Заставний Р.Д. Географія України : Навчальний посібник для географічного факультету та економічних спціальностей. – Львів: Світ, 2004 –740 с.
2. Заблоцький Б.Ф. та інші. Економіка України : Національна економіка України. – Львів: ЛБК НБУ, 2004.-580ст.
3. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України: навчальний посібник. - Львів : Світ, 2006. – 608 ст.
4. Качан Є.П. та інші. Розміщення продуктивнвх сил України: Підручник/ р64. – К: Вища шк., 2000. – 375ст.
5. Статистичний щорічник України за 2007 рік / Державний комітет статистики України;с 78 за редакцією О.Г. Осауленка.; Відп. за вип. В.А. Гловко – К: Техніка 1999 ISBN 966-575-167-0-364ст.
6. Георафічна енциклопедія України: в 3-х т./ редколегія: О.М. Маринич та інші – К.: 2005 Т.З: П-Я.-480 ст.
7. Груба Г.І., Плакида В.Т., Черепанова В.О. Державна політика стосовно формування економічного механізму підвищення ефективності діяльності обленерго // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – № 2 (17): У 2-х ч. – Ч. 2. – С. 65-69.
8. Груба Г.І. Міжнародний досвід державного управління енергетикою // Теорія та практика державного управління: Вип. 9. Державне управління та місцеве самоврядування: Тези ІV Міжнар. наук. конгресу, 26 лютого 2006 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006.– 9. – С.130 – 132.
9.Груба Г.І. Особливості механізму державного управління електроенергетикою // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць.– Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006.– №1(19). – С. 38 – 43.
10. Гришко В.В. Вузлові проблеми регіонального енергозбереження // Регіональні перспективи.- 2007.- № 1 (2).- С. 40-43.
11. Черкашина М.В. Енергоресурсний потенціал господарства та ефективність його використання // Економіка АПК. –2006. - №3. – С. 67-70.
12.Черкашина М.В. Напрямки удосконалення економічного механізму енергоспоживання в підприємстві // Экономика и управление. – Симферополь, 2007. - №2-3 (21-22). – С. 44-45.
13.Офіційний сайт Київенерго me-press.kiev.ua/
14. Офіційний сайт Національної Академії Наук України nas.gov.ua/
15 Урядовий портал, Прес-служба Кабінету Міністрів України kmu.gov.ua/Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.