На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Поняття ознаки права

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 38. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Розділ І. Право як спеціальне соціальне явище
1.1 Соціальне регулювання суспільства
1.2 Соціальна цінність і призначення права
Розділ ІІ. Поняття і ознаки права
2.1 Поняття права
2.2 Ознаки права
2.3 Функції права
2.4 Походження права
Розділ ІІІ. Правова держава, як результат взаємодії держави та права
3.1 Взаємозвязок держави та права
Розділ ІV. Сутність і соціальне призначення права
4.1 Сутнісні ознаки права
4.2 Сутність права
4.3 Соціальне призначення права
4.4 Сутнісні особливості та призначення сучасного права
Висновок
Список використаної літератури

Вступ


Актуальність. Актуальність даної теми полягає у визначенні походження права, звідки і завдяки чому з’явилось право, також у пізнанні сучасної сутності права.
Мета. Метою даної курсової роботи є визначення походження і сутності права.
Завдання. Для даної курсової роботи потрібно дослідити такі завдання:
Охарактеризувати право як соціальне явище, а саме, соціальне регулювання суспільства та соціальна цінність і призначення права. Поняття, ознаки, функції і походження права, потім потрібно розкрити взаємозв’язок між державою та правом, визначити сутність та соціальне призначення права.
Предмет дослідження. В даній курсовій роботі виписані усі основні терміни, що стосуються сутності права: поняття права, основні сутносні ознаки права, правові функції, висвітлення історичного походження права і класифікація основних складових сутності права.
Методи аналізу. В основному в даній курсовій роботі, я використовувала такі методи як конкретно-історичний та соціологічний метод.
Розпочинаючи до визначення поняття права, ми повинні знати, що йтиметься не про безпосередньо-соціальне, а про юридичне право, не про природне, а про позитивне право, тобто про право, виражене в законах, інших джерелах, які є результатом цілеспрямованої вольової діяльності законодавців, суддів, самих субєктів права. Відокремлюючи позитивне право від при­родного, слід зважувати й на те, що юридичні норми можуть бути одночасно втіленням природного права, носієм природно-правових цінностей. Коротше це можна сказати так: "позазаконодавче" (природне) право може стати і стає "законодавчим".
Отже, ми розглядатимемо, головним чином, "законодавче" право, юридичне право, позитивне право, котре є волевиявленням держави, полягає у регулюванні суспільних відносин за допомогою норм і забезпечується її примусовою силою.
Кожна історична епоха виробляла своє розуміння права. Є кілька оригінальних концепцій походження, сутності та призначення права, створених за тисячоліття.
Сучасні наукові концепції (теорії) праворозуміння можна звести до трьох підходів:
1. Ідеологічний (аксіологічний), або природно-правовий; вихідна форма буття права - громадська свідомість; право - не тек­сти закону, а система ідей (понять) про загальнообовязкові норми, права, обовязки, заборони, природні умови їх виникнення та реалізації, порядок і форми захисту, яка є у громадській свідомості та орієнтована на моральні цінності. При такому підході право і закон розмежовуються, першість віддається праву як нормативно закріпленій справедливості, а закон розглядається як його форма, покликана відповідати праву як його змісту.
2. Нормативний (позитивістський): вихідна форма буття, права - норма права, право - норми, викладені в законах та інших нормативних актах.
При такому підході відбувається ототожнення права і закону. Водночас
нормативне праворозуміння орієнтує на такі властивості права, як формальна
визначеність, точність, однозначність правового регулювання.
3. Соціологічний: вихідна форма буття права - правовідносини; право - порядок суспільних відносин, який проявляється у діях і поведінці людей. При такому підході правом визнається його функціонування, реалізація, його "дія" у житті - у сфор­мованих і таких, що формуються, суспільних відносинах, а не його створення правотворчими органами у формі закону та інших нормативно-правових актів. При усій цінності врахування "життя" права в суспільному середовищі, прихильники цього підходу плутали самостійні процеси правотворчості та застосування права, тоді як умовою дотримання і забезпечення режиму законності може бути діяльність правозастосувальника в межах, встановлених законом.
Віддати перевагу слід інтегративному підходу, який враховує і поєднує усе цінне в зазначених концепціях праворозуміння...............

Список використаної літератури

1. Скакун О.Ф. "Теорія держави та права" Харків: 2009 р.
2. Олійник А. Ю.; Гусерев С. Д.; Слюсаренко О.Л. "Теорія держави та права" Київ: 2008 р.
3. Колодій А. М.; Олійник А.Ю. "Основи держави та права" Київ: 2010 р.
4. Котюк Б.О. "Основи держави та права" Київ: 2009 р.
5. Копейчиков В.В. "Загальна теорія держави та права" Київ: 2010 р.
6. Ведельніков Ю.А. "Теорія держави та права" Київ: 2009 р.
7. Безродний Є. Ф.; Ковальчук Г.К. "Світова класична думка про державу та право" Киїк: 2008
8. Жеругов Р.Т. "Теория государства и права" Москва: 2010 р.
9. Ткаченко В. Д.; Петришенко О.В. "Загальна теорія держави та права" Харків: 2008 р.
10. Кравчук М.В. "Теорія держави та права" Київ: 2010 р.
11. Волинка К.Г. "Теорія держави та права" Київ: 2010 р.
12. Копейчиков В.В. "Теорія держави та права" Київ: 2009 р.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.