На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Отчет по практике Отчёт по практике ПрАТ ГЕРКУЛЕС

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 28.3.2013. Сдан: 2013. Страниц: 51. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ВСТУП
1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ ПРАТ «ГЕРКУЛЕС»
2. ОЦІНКА І АНАЛІЗ МАЙНА І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Майновий стан підприємства, його оцінка
2.2. Фінансовий стан компанії, його оцінка
3. ОЦІНКА І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАТ «ГЕРКУЛЕС»

4. АНАЛІЗ І ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ ТА ВИЯВЛЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК А - Г

ВСТУП

Компанія «Геркулес» працює на ринку України з жовтня 1997 року, пройшовши з того часу нелегкий шлях від групи ентузіастів, що були натхнені ідеєю відродження традицій галузі, до крупної компанії — одного з лідерів ринку України.
Усе починалось із шляхетного завдання — відродити національне виробництво якісних продуктів харчування. Декілька років активної праці об’єднаного колективу професіоналів створили обличчя підприємства та надали можливість використовувати сучасні технології та обладнання для випуску широкого асортименту продукції.
Зараз «Геркулес» є одним із лідерів в Україні з виробництва морозива та напівфабрикатів. Завдяки широкому асортименту та поміркованому об’єднанню традиційних рецептів продукція ЗАТ «Геркулес» давно заслужила довіру та визнання українських споживачів. Народна любов підсилена авторитетною думкою експертів — продукцію неодноразово було відзначено високими нагородами: «Вибір року», «100 кращих товарів України», а також золотими медалями та дипломами професійних дегустаційних змагань.
У 2002 році у велику родину «Геркулес» увійшло ЗАТ «Донецький міський молочний завод № 2», що було створено на основі добре відомого у регіоні підприємства. За роки свого існування завод відрекомендував себе як виробник широкого асортименту високоякісної молочної продукції та вже багато років є одним з найбільших виробників в Україні. Зараз підприємство віднайшло другу молодість — щодня на сучасному обладнанні переробляються більш 300 т молока, виробляється більш 100 найменувань продуктів.
Упевнений рух уперед дозволив компанії «Геркулес» досягти значних успіхів та стати одним із лідерів у галузі вироблення продуктів харчування в Україні.
Поза всіма цими досягненнями стоїть серйозний труд людей, об’єднаних спільними цілями: забезпечення стабільної високої якості продукції, максимальне задоволення вимог споживача та відповідальність за досягнення результату.
Динамічний та успішний розвиток підприємства та його досягнення у значній мірі зумовлені високим рівнем менеджменту, що охоплює довгострокове стратегічне планування діяльності з подальшою деталізацією, яка здійснюється на підставі постійного моніторингу ринку, вимог споживачів та всебічного аналізу фактичного розвитку компанії. Інвестиційна стратегія фірми передбачає вкладання коштів як у виробництво та поширення асортименту продукції, так і в розвиток дистрибуції по всій території України.
Накопичений досвід реалізації різноманітних проектів дозволяє компанії дивитись у майбутнє з оптимізмом та вірити в те, що все задумане здійсниться вчасно, якісно і із мінімальними витратами. Одним із гарантів цього є колектив компанії - грамотні та кваліфіковані фахівці з величезним досвідом роботи. Стабільність діяльності компанії забезпечується у тому числі й постійністю колективу. Турбота про всіх працівників підприємства, їх матеріальний добробут та створення умов для професійного зростання є пріоритетним завданням керівництва компанії.
Мета роботи – проведення аналізу та визначення основних напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Відповідно сформульованій меті передбачається виконання наступних завдань:
1. Надати загальну характеристику діяльності обраного підприємства харчової промисловості ЗАТ «Геркулес».
2. Провести аналіз виробничої діяльності та фінансового стану підприємства.
3. Провести аналіз конкурентоспроможності ЗАТ «ГЕРКУЛЕС» на регіональному споживчому ринку.
4. Розробити ряд пропозицій та обґрунтувати заходи щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства ЗАТ «ГЕРКУЛЕС» в сучасних умовах господарювання.
Об’єктом дослідження виступає Донецький філіал ЗАТ «ГЕРКУЛЕС».
Предметом дослідження є рівень конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому.
Методи дослідження – узагальнення й порівняння, горизонтальний, вертикальний аналіз економічних показників, метод коефіцієнтів....................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азоєв Г. Л., Конкуренція: аналіз, стратегія и практика. – М.: Центр економіки і маркетинга, 2008. – 200 с.
2. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. 3-є вид. – К.: Каравела, 2008. - 352 с.
3. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища шк.., 2012. – 278 с.
4. Фінанси підприємств: Підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін..; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2007. – 546 с.
5. Клименко С.М., Омельяненко Т.В, Барабась Д.О., Дуброва О.С., Вакуленко А.В., Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2008. – 515 с.
6. Должанський І.З., Загорна Т.О., Конкурентоспроможність підприємтсва: навчальній посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 384 с.
7. Ортинська В.В., Мельникович О.М. Маркетингові дослідження: підручник. – К.: Київ.нац.торг.екон.уни-т, 2009. – 376 с.
8. Схема організаційної структури ПрАТ «Геркулес».
9. «Баланс на 31.12.2011 р.», «Баланс на 31.12.2010 р.» Форма № 1
10. «Звіт про фінансові результати за 2010 рік», «Звіт про фінансові результати за 2011 рік» Форма № 2
11. «Примітки до річної фінансової звітності за 2010 та 2011 роки»
12. Маркетингові данні горячої лінії, обзору ринку напівфабрикатів, поження на ринку, діючі ціни на ЗНФ.
13. Інформаційний сайт: rb.com.ua/rus/marketing/tendency/8676/Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.