На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Соцологя дитинства як нова галузь соцологчного знання: проблеми та перспективи

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 29.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 22. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ПЛАН
Вступ
1. Дитинство як об’єкт соціологічного вчення
2. Дослідження дитинства в сучасній соціології
3. Проблеми вікової періодизації в соціології дитинства
Висновки
Список використаної літератури

Вступ

Соціологія дитинства - спеціальна соціологічна теорія, обєктом якої є дитинство як структурний компонент суспільства. Предметом вивчення виступають специфічні ролі "дитина" і "дорослий", відповідні соціальні норми та приписи, дитяча субкультура, процеси взаємодії суспільства і дитинства, державна політика в цій сфері. Соціологія дитинства розглядає особливості групової поведінки соціально-демографічної групи дитячого віку, закономірності розвитку дитячих співтовариств (формальних і неформальних), розробляє методологічні та методичні принципи дослідження дітей та підлітків. При вивченні враховується, що часовий період дитинства характеризується наступними соціальними процесами: первинної сімейної та поза сімейною соціалізацією, формуванням соціальних норм і цінностей, освоєнням соціальних ролей "дорослого світу" і придбанням соціального статусу.
Одне з головних досягнень науки про дитинство кінця 1980-х-1990-х років - поява соціології дитинства. Зрозуміло, соціологи завжди цікавилися проблемами дитинства, але найчастіше це робили попутно з якимись іншими сюжетами, в рамках соціології виховання або соціології сімї. «Субєктні» аспекти та специфічні соціальні труднощі дитинства нерідко залишалися при цьому в тіні.
Найбільш важливими нам здаються три питання:
1) дитинство як елемент культури,
2) соціалізація дітей як спосіб існування і трансмісії культури;
3) дитинство як особлива субкультура суспільства.
Осмислюючи й легітимізуючи вікові процеси і відмінності, культура тим самим активно конструює вікове самосвідомість і субкультуру. В певній мірі це універсально. Вікові відмінності завжди втілюються в груповому «ми», що стимулює створення специфічних вікових організацій. Але така спільність не може обійтися без якоїсь власної знакової системи. Вікове «ми» може грунтуватися на опозиції батьків і дітей, або старших і молодших, або на когортних відмінностях, або на опозиції умовних, символічних поколінь. Якому з цих принципів культура надає більшого значення? За якими ознаками індивіди конструюють своє вікове «ми» і як вони представляють свої взаємини з іншими віковими верствами? Інституціаналізується чи ця вікова субкультура в особливу систему установ (організацій, груп) або існує у вигляді окремих розрізнених елементів і комплексів? Ці питання знову повертають нас до процесів вікової стратифікації, але в більш широкому історичному і соціальному контексті.......

Список використаної літератури

1. Ковалева Г.К. «Детство на рубеже ХХ-ХХІ вв. (социологический анализ)». – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук, СПб, - 2002 год.
2. Щеглова С.Н. «Детство как социальный феномен (Концепция социального конструирования детства)». Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук, М., - 1999 год
3. И. Кон. «Ребёнок и общество». Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по психологическим и педагогическим специальностям. Москва: Издательский центр "Академия", 2003. 336 стр.
4. Э.А. Капитонов. «Социология ХХ века.», Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 1996 год, - 512 с.
5. Яременко С.Н. Социология: учебник/С.Н. Яременко, С.Я.Подопригора, И.В.Тумайкин [Текст]: Ростов н/Д: Феникс, 2008.-415 с.-ISBN 978-5-222-14117-5
6. Самойленко Н.В. «Теоретичне обґрунтування соціального факту існування дітей-індиго»//Вісник Дніпропетровського університету. Філософія, соціологія, політологія. Випуск 17, - 2008 р., с. 448-453
7. М. П. Лукашевич, В. М. Туленков, Ю.І. Яковенко Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій [Текст]: К.: Каравела, 2008 – 544 с.: ISBN 966-8019-37-7
8. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: [Текст]: А.М. Богуш, Л.О. Варяниця, Н.В. Гавриш, С.М. Курінна, І.П. Печенко; ред. Н.В. Гавриш. - Луганськ: Альма-матер, - 2006. – 368 c. 1000 прим. ISBN 966-617-141-4
9. Бєлєнька Г. В. Здоров`я дитини - від родини [Текст]: / Бєлєнька Г. В. Богініч О.Л., Машковець М.А.. - К.: СПД Богданова А.М., 2006 рік. – 220 с.: 1000 пр. ISBN 966-96547-4-2Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.