На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Критичний аналз фнансової полтики України та країн,що розвиваються

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 29.3.2013. Сдан: 2011. Страниц: 56. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ЗАСОДИ ФІНАНСОВОЇ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ
1.1. Сутність фінансової політики…………………………………….….6
1.2. Методологічно-правові засади реалізації фінансової політики в Україні…………………………………………………………….…..10
1.3. Завдання фінансової політики………………………………….…....14

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА РОСІЇ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ФРАНЦІЇ ТА РІВЕНЬ ЇЇ РОЗВИТКУ
2.1. Фінансова політика Росії ……………………....................................18
2.2. Фінансова політика Великобританії………………………….……..…24
2.3. Фінансова політика Франції та перспективи її розвитку …….……...31

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ, ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ………….……...41

ВИСНОВКИ………………………………………………………………..54

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………..57


ВСТУП


Фінансова система кожної країни має свою специфіку. В Україні фінансову систему утворюють: державний і місцеві бюджети, або так званий консолідований бюджет; фінанси підприємств усіх форм власності; централізовані державні та інші фонди, фондовий ринок.
Основною ланкою фінансової системи і найважливішим комплексом засобів державного регулювання економіки є державні фінанси.
Фінансова система є основою для створення певної фінансової політики держави. Саме на фінансовій політиці ґрунтується співробітництво об’єктів фінансової системи всередині країни та зовнішнє співробітництво. Фінансова політика - це сукупність фінансових (розподільчих і перерозподільчих) заходів, які здійснює держава через фінансову систему.
Економічний і соціальний розвиток України, створення необхідних передумов переходу до ринкового господарювання значною мірою залежать від фінансової політики.
Фінансова політика є складовою часиною економічної політики й охоплює сукупність заходів, які здійснює держава на всіх рівнях управління, щодо організації та використання фінансів з метою здійснення своїх функцій і розв’язання невідкладних конкретних завдань. Фінансова політика проявляється в структурі державних доходів і видатків, у фінансовому законодавстві.
Умовами ефективної фінансової політики на стадії переходу до ринкового господарювання є: максимальне врахування вимог ринкової економіки у виробничій та невиробничій сферах діяльності; вивчення і використання нагромадженого світового досвіду фінансово-господарської діяльності; обов’язкове врахування специфіки конкретного стану розвитку держави, особливостей внутрішньої і міжнародної ситуації; здійснення комплексного підходу при виробленні і проведенні заходів фінансової політики в сфері кредитування, ціноутворення, заробітної плати.
Фінансова політика держави вимагає відповідного правового забезпечення. Держава в законодавчому порядку встановлює механізм формування фінансових ресурсів, закріплює його у відповідних нормативних актах, видає закони. На підставі законів органи виконавчої влади розробляють і приймають відповідні підзаконні акти. Це, зокрема, інструкції, положення, методичні вказівки, якими керуються суб’єкти фінансово-господарської і комерційної діяльності.
Актуальність роботи полягає у стратегічній меті фінансової політики України на сучасному етапі є забезпечення стабільних темпів економічного зростання. Як свідчить світовий досвід, найкращим шляхом для досягнення швидкого економічного зростання є розвиток інноваційної політики. Однією з головних тенденцій, що характеризує сучасний розвиток світової економіки та фінансів, є глобалізація. Процеси глобальної економіки, зокрема її фінансові складові, вагомо впливають на національні інтереси країни, тому необхідно формувати національну модель розвитку, яка буде сприяти суспільному розвитку та підвищенню добробуту населення.
Фінансова система є найважливішою ознакою незалежності держави. Тому вивчення витоків становлення і розвитку національних фінансів є особливо актуальним у період трансформаційних процесів в економіці та суспільстві.
Фінансова система України за останні 10 років зазнала істотних змін, але багато з них не дістали відповідного відображення у законодавстві. Україна потребує чіткої правової та адміністративної основи управління податково-бюджетною сферою. Це означає, що всі функції та механізми такого управління (бюджетною та позабюджетною діяльністю) повинні у повному обсязі регламентуватися законами та відповідними нормативними актами. Зрозуміло, що державні кошти слід виділяти та витрачати лише за наявності відповідних на це правових повноважень.
Вивчення особливостей фінансової політики держави є запорукою розробки нових напрямків та вдосконалення вже прийнятих, тому ця тема не втрачає своєї актуальності.
Мета даної роботи - дослідження особливостей фінансової політики України в розрізі теоретичних та практичних аспектів, а також проведення аналізу фінансової політики країн, що розвиваються...............


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Вахненко Т., «Напрями вдосконалення боргової політики держави»// «Економіка України», 2002.
2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС, 2000. - 416 с.
3. Василик О. Державні фінанси України. Підручник. - К.: Ніос, 2002 - 608 с.8.
4. Гроші та кредит. Підручник / За ред. Б. Івасіва. - К.: Карт-бланш, 2000-510 с.
5. Лагутіч В., «Монетарна політика і державні фінанси»//«Економіка України», 2002, №7.
6. Лаптев С.В., «Основы теории государственных финансов», М.: - 2001
7. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). - К.: НІОС, 2000. - 384 с.
8. Кравченко B.I. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. - К.: Знання, 1999. - 488 с.
9. Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 10.
10. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 164 с.
11. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я. Бюджетна система: Навч. - метод. посібник для самост. вивчення дисц. - К.: КНЕУ, 2000. - 208 с.
12. Пирожков С.І., Сухоруков А.І., Григоренко О.В., «Фінансова політика в Україні та Російський Федерації: порівняння, досвід, проблеми», монографія / За ред. А.І. Сухорукова - К.: МІУРВ, 2000.
13. Яцюта В.П., «Удосконалення фінансової політики» // «Фінанси України» / 2001, № 8.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.