Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Фрмова Торгвля

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 01.04.2013. Сдан: 2012. Страниц: 58. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Вступ.....................................................................................................................................3
1. Фірмова торговельна мережа: сутність, задачі, основні вимоги до організації....5
2. Фактори впливу на діяльність фірмової торговельної мережі...............................16
3. Дослідження організації та оцінка ефективності функціонування фірмової торговельної мережі ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінату №12....................................24
4. Шляхи підвищення ефективності діяльності фірмової торговельної мережі ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінату №12.................................................................................42
Висновки та пропозиції.....................................................................................................53
Список використаних джерел...........................................................................................57
Додатки.........................................................................
Введение
Торгівля є сполучною ланкою руху товарів від виробника до кінцевого споживача. Організація роздрібної торгівлі та рівень торговельного обслуговування населення значною мірою впливають на соціально-економічну сторону життя міста.
У 1992 - 1994 роках в нашій країні торговельне обслуговування перебувало на вкрай низькому рівні. Стихійно утворювалися міні-ринки, вулична торгівля здійснювалася без використання спеціалізованого обладнання та торгового інвентарю. У багатьох роздрібних підприємствах торгівля здійснювалася з порушенням санітарно-гігієнічних норм і правил. Вищеназвані фактори, прагнення продавців отримати прибуток максимально швидко, сприяли зниженню якості товарів, що негативно впливало на імідж торгового підприємства і виробника.
Поява фірмових магазинів, що гарантують якість продукції, високий рівень торговельного обслуговування, можна вважати одним із засобів боротьби з подібними негативними явищами. Покупець отримав можливість оцінити ті переваги, які надає йому фірмова торгівля. Загострюється конкурентна боротьба змушує підприємців шукати нові шляхи забезпечення конкурентоспроможності своєї організації. Багато бізнесменів усвідомлюють необхідність формування сприятливого іміджу своєї фірми в свідомості покупців, що дозволить прискорити збут, зайняти певну нішу на ринку. З цією метою вони відкривають фірмові магазини [15].
Проте, відкриття фірмових магазинів вимагає значних фінансових витрат, знань в галузі реклами, організації та технології торгівлі, маркетингу. За останні 20 років у вітчизняній літературі практично відсутні публікації, присвячені цій темі. Основні роботи минулих років, що стосуються фірмової торгівлі, належать Виноградській А. М., Шкаповій О. М., Мардоновій Е. В. , Пилипчуку А. В., Дяківу Р. С., Рудавському А.В. Але робіт, поданих вище авторів не достатньо для виведення цілісної картини стану розвитку фірмової торгівлі та її організації. Точно не визначений єдиний комплексний підхід до створення фірмового стилю, немає конкретних рекомендацій щодо організації мережі фірмових магазинів, вимог, що предявляються до них.
Вищевикладені доводи визначили мету курсової роботи - оцінка стану фірмової торгівлі та оцінка ефективності функціонування на основі вивчення досвіду фірмової торговельної мережі ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінату №12».
Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
• вивчити вітчизняний і зарубіжний досвід організації фірмової торгівлі, проаналізувати її розвиток;
• виділити і охарактеризувати завдання фірмової торговельної мережі;
• охарактеризувати особливість функцій фірмового магазину;
• вивчити і проаналізувати нормативну базу, на якій ґрунтується фірмова торгівля;
визначити фактори впливу на діяльність фірмової торговельної мережі;
• дослідити організацію фірмової торговельної мережі ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінату №12 та дати оцінку ефективності функціонування;
• на основі проведених досліджень запропонувати шляхи підвищення ефективності діяльності фірмової торговельної мережі ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінату №12.
Предмет дослідження - закономірності розвитку фірмової торгівлі, її соціально-економічна значимість, перспективи розвитку.
Обєкт дослідження - фірмова торговельна мережа ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінату №12.
Методологічною і теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних економістів, українське законодавство у сфері внутрішньої торгівлі.
Інформаційною основою роботи є документи, звіти, статистичні аналізи фірмової торговельної мережі ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінату №12, результати опитувань покупців, працівників та експертів фірмової торгівлі.
Практична цінність результатів роботи полягає в аналізі та оцінці ефективності функціонування фірмової торгівлі в Україні, наданні рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності фірмових торговельних мереж.
.............

Список использованной литературы
1. ДСТУ 4303: 2004. Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 30 с.
2. Правила продажу продовольчих товарів: Наказ Міністерства Зовнішніх економічних зв’язків України// Урядовий Кур’єр - . №237. - 1994
3. Рекомендації щодо організації роботи фірмового магазину: Наказ Міністерства економіки України// Урядовий Кур’єр - . №12. – 2001
4. Апопій В.В., Міщук І. П., Ребицький С. І. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге вид.,перероб. та доп./ за редакцією В.В. Апопія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.
5. Беляевський И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
6. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємництва: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 780 с.
7. Голошубова Н. О. Організація і технологія торгівлі спожитковими товарами: Навчальний посібник. – К.; нац. торг. –економ. ун-т, 2007. – 272 с.
8. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Финпресс, 2003. – 496 с.
9. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1999.
10. Виноградська. А. М., Шкапова О. М. Фірмова торгівля на шляху удосконалення// Ділова панорама. Вісник КТПП. - 2004. - №3. - С. 24-27
11. Москаленко Л. Судьба фирменной торговли // Русский фокус. – М.; 2001. – № 23. – 148 с.
12. Пилипчук А. В. Концепция развития фирменной торговли на предприятиях пищевой промышленности//Управления продажами. – М.; 2009. - №4 (47) С. 216-228
13. Пилипчук А.В. Фирменная торговля и роль маркетинга// Маркетинг в Росии и зарубежом. - М; 2009. - №3. - С. 111-119
14. Попова. О. М. Фірментація української торгівлі// Фінанси України. – 2009. №5. – С. 5-14
15. Селицкая Л. В. Состояние и перспективы развития фирменной торговли: Дис. канд. экон. наук. – Новосибірськ. - 2001 143 c.
16. 12.kyivkhlib.ua – Офіційний сайт дочірнього підприємства ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінату №12
17. 4p.com.ua - Український маркетинговий портал
18. kyivkhlib.ua – Офіційний сайт підприємства ПАТ «Київхліб»
19. zakon.rada.gov.ua - Законодавство УкраїниПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.