На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Обовязковий добровльний аудит. Методика оцнки ефективност СВК.нформацйне забезпечення аудиту розрахункв з оплати прац робтникв пдприємства.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 2.4.2013. Сдан: 2013. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Теоретична частина
Дайте відповідь на наступні питання:
1.Обов’язковий і добровільний аудит.
2.Методика оцінки ефективності СВК.
3.Інформаційне забезпечення аудиту розрахунків з оплати праці робітників підприємства.
Практична частина
Зміст завдання
1. Встановити характер припущених порушень.
2. Зробити нормативно-правове обґрунтування виявлених порушень.
3. Підготувати запис для включення до аудиторського висновку за результатами перевірки.
Вихідні дані
Під час перевірки аудитором встановлено наступне:
1.У складі основних засобів на підприємстві станом на 01.01.2003 р. обліковуються засоби соціально-культурного призначення – житлові будинки. За звітний період (друге півріччя 2003 р.) нараховано знос на всі основні засоби, який становив 53000 грн. У такому самому розмірі бухгалтерія підприємства відобразила нарахування амортизації:
Д-т 92 – К-т 131 – 53000 грн.

Введение

Теоретична частина

Завдання 1. Обов’язковий і добровільний аудит

Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників. Іншими словами, аудит — це надання практичної допомоги керівництву та економічним службам підприємства, щодо ведення справ і управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій. Аудит також дає змогу дати оцінку майна під час приватизації і при акціонуванні підприємств різних форм власності.
Розрізняють аудит добровільний і обовязковий.
Добровільний (ініціативний) аудит здійснюється на замовлення зацікавленої сторони, коли перевірку не передбачено в установленому порядку.
Обовязковий аудит проводиться відповідно до Закону, тобто підприємство-замовник зобовязане запрошувати аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності. За Законом України "Про аудиторську діяльність" і доповненнями до нього встановлено обсяг і порядок здійснення обовязкового аудиту, а також визначено перелік підприємств, що підлягають обовязковій аудиторській перевірці. Обовязковий аудит спрямований на захист інтересів підприємств і держави від навмисного перекручення показників бухгалтерського балансу і фінансової звітності субєктів підприємницької діяльності.
Обовязковий аудит можна назвати регламентованим, бо його проведення обумовлене законодавчими і нормативними актами, в яких визначено категорії підприємств, що підлягають обовязковій аудиторській перевірці.............

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 р. № 140-V.
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 30 листопада 1999р. за № 291.
3. Інструкція про застосування Плану рахунків, із змінами і доповненнями.
4. П(С)БО 7 "Основні засоби", затв. Наказом Мінфіну від 27.04.2000р. №92.
5. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затв. Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.
6. Савченко В.Я. Аудит: Навчальний посібник – Київ: КНЕУ, 2005. – 320 с.
7. Усач Б.Ф. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 222 с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.