На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особливост монополї та олгополї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 3.4.2013. Сдан: 2010. Страниц: 23. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………………………………………..…3
РОЗДІЛ I………………………………………………………………………………...5
1. Особливості монополістичної конкуренції………………………………….....5
2. Ринок олігополії………………………………………………………………...10
3. Висновки( до розділу I)………………………...………………………………17
РОЗДІЛ II……………………………………………………………………...……….18
ВИСНОВКИ………………………...…………………………………………………21
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...…22


ВСТУП

У підприємницькому секторі економіки будь-якої країни існує безмежне число різноманітних ринкових ситуацій. Залежно від їхнього характеру фірма приймає відповідне рішення щодо своєї підприємницької діяльності, передусім стосовно ціни і випуску продукції. На ці рішення істотно впливає характер галузі, в якій фірма діє. В економіці двох однакових галузей не буває. Однак спільним майже для усіх галузей є наявність у кожній з них двох полюсів. Йдеться про те, що на одному полюсі спостерігаємо сотні тисяч невеликих фірм, які виробляють незначну частку ринкової продукції, а на другому - маємо єдиного виробника, який посідає домінуюче становище на ринку. Між цими полюсами існує велика кількість різноманітних ринкових структур. Дослідити кожен галузевий ринок окремо - неможливе завдання. Тому метою цієї роботи є порівняльний аналіз двох ринкових структур: олігополії та монополістичної конкуренції.
Завданнями курсової роботи є послідовний розгляд сутності, основних характеристик даних ринкових структур, а саме визначити умови формування ринку, побудувати графіки попиту, пропозиції, граничних витрат, граничного доходу, прибутку, збитків, точку самоокупності, побудувати графік рівноваги на олігополістичному ринку та на ринку монополістичної конкуренції, визначити їх умови. Також розрахувати всі економічні показники діяльності підприємства на даних типах ринків та, дослідивши отримані результати, визначити оптимальну кількість виробництва, ринкову ціну та прибуток підприємства.
Актуальність даної курсової роботи обумовлюється тим, що порівняльна оцінка двох ринків робиться на підставі конкретних розрахункових дослідженнях та наглядно представлена у графіках.
Новизна отриманих результатів полягає у дослідженні поведінки фірми на ринку олігополії та ринку монополістичної конкуренції при заданих показниках діяльності підприємства, що дає змогу безпомилково визначити рентабельність підприємницької економічної діяльності та передбачити напрямок розвитку фірми у довгостроковому періоді.
Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх використання підприємцями при визначенні найефективнішої стратегії економічного шляху розвитку за наявних факторів виробництва та в залежності від очікуваних результатів ( робота допоможе підприємцю вибрати тип ринку, на якому він зможе отримувати максимальні прибутки за найменших витрат, де його продукція буде конкурентноздатною і т. п.)


РОЗДІЛ I

Порівняльна характеристика двох типів ринку: олігополії та монополістичної конкуренції

1. Особливості монополістичної конкуренції

Монополістична конкуренція - це ринкова структура, де відносно велике число дрібних виробників пропонує подібні товари, близькі замінники, які незначно відрізняються один від одного. До ринків монополістичної конкуренції відносять ринки книг, ліків, спорттоварів, кави, безалкогольних напоїв, мила, шампунів, зубної пасти, тощо.
Можна сформулювати такі умови формування ринку монополістичної конкуренції..........


ВИСНОВКИ

Дослідивши умови формування ринків, особливості поведінки конкурентів у коротко- та довгострокових періодах, умови максимізації прибутку та інше, розрахувавши економічні показники діяльності підприємства на ринку монополістичної конкуренції та ринку олігополії, побудувавши графік, я зробила висновок, що як і за мо­нополістичної конкуренції, за олігополії не досягають ні роз­подільної (Р = МС), ані виробничої ефективності (P = ATCmin), тобто вони виробляють у точці, в якій ціна перевищує граничні витрати, а це говорить про те, що на ринках не досягається ефективність розподілу ресурсів, тому для державної економіки ці види ринку є не дуже досконалими. Для максимізації прибутку фірма - монополістичний конкурент повинна враховувати три фактори: обсяг випуску, ціну та зміну продукту і рекламну діяльність. А от великі фірми-олігополісти прагнуть максимізувати свої прибутки завдяки повному використанню наявних виробничих капіталів.
Як висновок треба сказати, що олігополія - найпоширеніша ринкова структура сучасної економіки в розвинутих країнах. Найвагомішою причиною її існування є наявність ефекту масштабу, що обумовлює зниження довгострокових середніх витрат виробництва. В умовах олігополії мінімально ефективний розмір фірми має бути досить значним, адже за даного обсягу споживчого попиту достатня ефективність галузі може бути досягнута лише малою кількістю великих підприємств.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Агапова И.И. История экономической мысли. Курс лекций. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 1998г. - 248 с.
Андрощук Г. “Несумлінна конкуренція: попередження і відповідальність”, “Українські ділові новини”, 1994 р., №41
Бізнес №28 (391), 10 липня 2000 року. /Промислово-торгівельний огляд/ Відповідальний за випуск В.Анікеенко. -. вид. ЗАТ “видавництво “Бліц-Информ” С.28-32.
Бізнес №29 (392), 17 липня 2000 року. (Промислово-торгівельний огляд/ “Лимонадные Джо’2000” І.Серєєв, М.Моргунський, Відповідальний за випуск В.Анікеенко). -. вид. ЗАТ “Видавництво “Бліц-Информ”.С.26-30.
Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика. Курс основ для стедентов экономических ВУЗОВ. -М. Вита-пресс, 1998. С. 240-247
Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії.-К.: Основи, 1994,-336с.
Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроекономика: Учебник. 2-издание-М.: МГУ им.М.В.Ломоносова. издательство “Дело и Сервис”, 1999.-320 с.
Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики: Учеб.пособие.-К.:Вища шк. - Знання, 1998.-478с.: ил.
Курс экономической теории: Учебное пособие /Под ред. проф. Чепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А.-Киров: Изд-во «Вятка», 1994, с.624
Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса Санкт-Петербург. Объединение «Печатный двор», 1992.-382 с.
Макконнелл Кэмпбелл Р., Бою Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т. 2.-М.: Республика, 1992.-400с.: табл., граф.
Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка/ Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільський-К.: Основи, 1996-646с.
Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки.-Київ: Лібра, 1998.-256с.
Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. 3-е издание. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 320 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.