Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Обгрунтування комплексу дй пдприємства в межах настпуальної конкурентної стратегї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 3.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 43. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………2
1.Сутність контролю, особливості, етапи та основні параметри…..…..……...4
2.Контроль в організації: система показників, фактори впливу, основні проблеми та шляхи їх вирішення…..…………….…………………………….21
3.Особливості ефективності контролю в менеджменті вітчизняних або зарубіжних підприємств….……………………………………………………..30
Висновки………………………….……………………………….…………......38
Список використаних джерел………….………………………………….……40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Актуальність теми цієї курсової роботи обумовлена тим фактом, що у русі сучасного часу, важливим аспектом прибуткової організації є ефективне управління та контроль персоналу задля оптимальної та найбільш плодотворної роботи підприємства. Процес управління і контролю в організації, не тільки вміння приймати ефективні рішення, а також одна з функцій керування (менеджменту). Ефективність контролю в організації повністю залежить від того, хто управляє персоналом. Щоб бути успішною впродовж довгого часу, організація має бути як ефективною, так і результативною. Результативність є наслідком того, що правильної організації роботи персоналу а ефективність є наслідком того, що організація оптимальної роботи робітників здійснюється правильно.
Контрольна діяльність завжди спрямована на зіставлення менеджером результату, встановленого планами організації, і фактично отриманого результату.
В умовах сучасної дійсності успіх діяльності підприємства повністю залежить від виконання поставлених перед ним цілей, його фінансово-економічної стійкості, а також від положення підприємства серед конкурентів на ринку. Забезпечення виконання перерахованих вимог є основним завданням управління підприємством.
Мета і завдання курсової роботи. Метою курсової роботи є дослідження впливу контролю в менеджменті на роботу організації. Виходячи з мети дослідження, у роботі поставлені такі конкретні завдання: розкрити сутність контролю,його ефективності; охарактеризувати його складові; проаналізувати основні проблеми та шляхи їх вирішення.
Методи дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: логічного узагальнення та абстрагування; теоретичного пошуку; системного підходу; аналізу.
Об’єктом дослідження є ефективність контролю в організаціях.
Предметом дослідження в роботі є контроль в організаціях
Інформаційною базою роботи є періодичні видання, наукові збірники, монографії та друковані праці українських і закордонних учених з менеджменту.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Рівень опрацювання даної проблеми у вітчизняній літературі є досить великий,але трохи застарілий порівняно з зарубіжною,де опрацьовані не лише теоретичні завдання, але наводяться чіткі практичні поради щодо підвищення ефективності контролю в організації.......


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. – Львів, «Світ», 2005. – 352с.
2. Белінський П. І. Менеджмент виробництва та операцій : Підручник/ П. І. Белінський; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -623 с.
3. Білорус О. Г., Панченко Є. Г, «Менеджмент: конкурентноздатність і ефективність.» – К.: Знання, 1992. – 40с.
4. В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич - Менеджмент. Навчальний посібник – К.: «Центр учбової літератури»,2011 - 312 с.
5. Дикань Н.В. Менеджемнт. Навчальний посібник -2004
6. Скриптунова Е.А. ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ -«Аксима: Консультирование, Исследования, Тренинги» : №69 октябрь 2004, №70 ноябрь 2004
7. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія.- К.: Ельга, Ніка- Центр, 2002.- 360 с.
8. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: "Академ-видав", 2003. - 416с. (Альма-матер)
9. Мамалуй О. О.. – К: «Основи економічної теорії» -§ 5
10. Менеджмент: Навч. посібник. Мельник П.В., Філоненко М.М., Гацька Л.П., Кошарська Н.Е. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 154 с.
11. Менеджмент: Навч. посібник/ Ред. В.И. Крамаренко. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 248 с
12. Миронова Р.М. Контролінг- цілісна система економічного управління підприємством / Р.М. Миронова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету: ДДАУ. -Дніпропетровськ. -2002. -№1 .-С.170-172.
13. Новіков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. - К. Центр навчальної літератури", 2004. - 560 с.
14. «Руководить без конфликтов» Вернер Зигерт, Лючия Ланг: Экономика : М-1990
15. Сердюк О. Теорія та практика менеджменту : Навчальний посібник/ Олександр Сердюк,; М-во освіти і науки України. -К.: ВД "Професіонал, 2004. -424 с.
16. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 416 с.
17. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 464 с.
18. Осовська Г.В., Осовський О.А. « Основи менеджменту»: Навч. посібник, для студентів вищих навчальних закладів. — К.: «Кондор», 2006
19. Пушкар P.M., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник.-2-ге вид., перероб. і доп.-Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 490 с.
20. Хміль Ф. І. Менеджмент. - К.: Вища школа, 1995.
21. Маркетинг, реклама, менеджмент 2008 - «Эффективность контроля в менеджменте» - URL : topmi.ru/manage/?Budushee_Menedzhmenta:Effektivnostmz_kontrolya_v_menedzhmente
22. «Информационные технологии в экономике: Основные аспекты управленческого контроля» Шуев.В.Б. - - URL : iteconomic.com/osnovnye-aspekty-upravlencheskogo-kontrolya.aspx
23. Владимир Якуба, «5 подсказок как повысить эффективность контроля персонала» - URL : nastol.ru/Go/ViewArticle?id=3512
24. IDS Group Ukraine –Офіційний сайт компанії - URL : ids.ua/ru/
25. Корреспондент net :IDS Group –«Досьє» – URL : files.korrespondent.net/organizations/ids
26. «Интервью с компанией IDS Group!» – URL : soiskatel.com.ua/interviu/interviu-s-kompaniey-ids-group
27. «IDS Group получает признание в Европе» – URL : archive.org.ua/archive/2010-06-07/ids.ua/ru/news
28. «Стратегический менеджемент» под редакцией А.Н.Петрова – Санкт-Петербург:2005-493 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.