Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Органзаця життєдяльност органзму людини.Правильне харчування

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 6.4.2013. Сдан: 2011. Страниц: 51. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ: ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ……………………………………………………...5
1.1. Поняття про "життєдіяльність людини"…………………………………….5
1.2. Особливості організації життєдіяльності організму людини ……………9
Висновки до розділу 1………………………………………………………….15
РОЗДІЛ 2. ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ………………………………………………………………………………….17
2.1. Поняття про правильне харчування та його організацію………………...17
2.2. Роль правильного харчування в організації життєдіяльності організму людини……………………………………………………………………………20Висновки до розділу 2………………………………………………………….25
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВИЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ………....27
3.1. Основні правила прийому їжі та правильного харчування………..……27
3.2. Розробка програми правильного харчування для людей з різними умовами життєдіяльності………………………………………………..………32
Висновки до розділу 3………………………………………………………….37
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………39

Введение

Актуальність теми курсової роботи обумовлюється тим, що за останні десятиріччя проблема правильного харчування та його ролі в організації життєдіяльності організму людини привертає уваги дедалі більшої кількості науковців та звичайних споживачів продуктів харчування.
На підтвердження важливості усвідомлення проблеми правильного харчування, виступає і Конституція України, яка найвищою соціальною цінністю визначає людину, її життя і здоровя, недоторканість і безпеку. Це означає, що головний закон країни відстоює позицію охорони самого життя від численних небезпек і підтримання здатності людини до активного здійснення всіх своїх біологічних і соціальних функцій. А це можливе лише за умови повного здоров я людини.
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ: ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ

1.1. Поняття про "життєдіяльність людини"

Проблема організації життєдіяльності людини та її складових має давню історію, оскільки повязана із буттям, існуванням самої людини як біологічного виду.
Вже в глибокій давнині обговорювали проблеми життєдіяльності людини в процесі трудової діяльності. Початкові уявлення про умови організації життєдіяльності людини, зокрема трудові, можна зустріти у Гіппократа (460–377 р.р. до н. е.), Аристотеля (384–322 р.р. до н.е.) [23].
У період епохи Відродження відомий лікар Парацельс (1493-1541 р.р.) першим висловив принцип нормування (принцип Парацельса) – усе є отрута, і усе є ліки – все залежить від їх дози, норми. Цей принцип став тепер основою виробничої санітарії, нормування дії гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин на людину.
Італійський лікар Рамаццані (1633–1714) заклав основи виробничої гігієни у роботі «Про хвороби ремісників» [17, с. 12].
Посилену увагу до проблеми організації життєдіяльності людини спостерігаємо і у другій половині ХІХ століття в країнах Західної Європи, в Росії, США, коли почався інтенсивний розвиток машинного виробництва з усіма його негативними вадами, характерними і для сучасності – недосконалість техніки, технологій і через це – забруднення природного середовища відходами, збільшення рівня захворюваності та смертності як загальної, так і пов’язаної з виробничими умовами – смертельні травмування, виробничі хвороби, зменшення тривалість життя людей, народжуваність, активні процеси деградації природи. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, можемо зробити наступні висновки:
1. Правильне харчування забезпечує організм енергією, необхідною для процесів життєдіяльності. Відновлення клітин і тканин в організмі відбувається за рахунок надходження з їжею пластичних речовин - білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин. Крім того, їжа джерело утворення ферментів, гормонів та інших регуляторів обміну речовин в організмі.
2. Правильне харчування, з урахуванням умов життя, праці, побуту забезпечує сталість внутрішнього середовища організму людини, діяльність різних органів і систем, гармонійний розвиток, високу працездатність. Неправильне харчування призводить до появи багатьох захворювань внаслідок зниження захисних властивостей організму, порушує процеси обміну речовин, веде до передчасного старіння, зниження працездатності, може сприяти появі багатьох захворювань, в тому числі інфекційних, тому що ослаблений організм чутливий до негативних впливів.
3. Правильне харчування – це правильно організоване і своєчасне забезпечення організму смачно приготовленою і безпечною їжею, вміст в раціоні оптимальної кількості харчових речовин, необхідних для розвитку і життєдіяльності організму. Правильне харчування забезпечує нормальну життєдіяльність організму, високий рівень працездатності і стійкості до несприятливих факторів навколишнього середовища, максимальну тривалість активного життя.
4. Для нормальної життєдіяльності людини необхідно не тільки забезпечення адекватної (відповідно потребам організму) кількості енергії і харчових речовин, але і дотримання відповідних співвідношень між чисельними факторами харчування. Харчування з оптимальним співвідношенням харчових речовин вважають збалансованим.
5. В природі не існує ідеальних продуктів харчування, які містили б всі харчові речовини, необхідні людині (за винятком материнського молока). Тільки різноманітні продукти харчування в раціоні забезпечують його харчову цінність, тому що різні продукти доповнюють один одного відсутніми компонентами. Крім того, різноманітне харчування сприяє кращому засвоєнню їжі.
Таким чином, правильне харчування – це розумне, точно розраховане забезпечення людини їжею. Воно передбачає:
? відповідність харчування фізіологічним потребам та енерговитратам організму;
? дотримання кількісної та якісної збалансованості за основними харчовими та біологічно активними речовинами в добовому раціоні;
? дотримання правильного режиму харчування..........СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Безопасность жизнедеятельности: учебн. пособие / Сериков Я. А., Б40 Кинжалова Н. А., Сериков С. Я. и др.; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х: ХНАГХ, 2010. – 347 с
2. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник /За ред. В.Г. Цапка. – К.: Знання-Прес, 2003. – 397 с.
3. Васильева З. А., Любинская С. М. Резервы здоровья. – Ленинград: Медицина, 1982. – 314 с.
4. Вашляки А., Кириленко З. Краткий справочник по диетическому питанию. — Кишинев: Картя Молдовеняска, 1980. – 254 с.
5. Веляев Ф. П. Мозг, эмоции, здоровье. – М.: Знание, 1983. – 64 с.
6. Гулич М.П. Здоровье человека: научные основы питания [Электронный ресурс] / М.П. Гулич. – Режим доступа: .
7. Данилова, Н. А. Кулінарна книга для батьків: харчування дітей від 1 року до 7 років: / Наталія Данилова; пер. з рос. – Х.: Основа, 2009. – 269с.
8. Доронин А.Ф. Функциональное питание [Електронний ресурс] / А.Ф. Доронин, Б.А. Шендеров. – Режим доступа: .
9. Жаринов А.И. Проектирование комбинированных продуктов питания / А.И. Жаринов, Ю.А. Ивашкин // Всё о мясе. – 2004. – № 2. – С. 16-21.
10. Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – К.: Основа, 2011. – 526 с.
11. Іваненко С. Дієтичні столи та індивідуальні дієти// Будьмо здорові. – 2004-2005. – №1-2.
12. Капрельянц Л.В. Функціональні продукти / Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачова. – О.: Друк, 2003. – 312 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.