Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик КОНЦЕПЦЯ ОСОБИСТОСТ РОМАНТИЧНОГО ГЕРОЯ В ТВОРЧОСТ БАЙРОНА ШЕЛЛ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 7.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП .3
РОЗДІЛ І. ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ РОМАНТИЧОЇ ПОЕМИ 6
Ліро-епічна поема і становлення естетичної думки Байрона 6
Лірико-симфонічна поема в творчості Шеллі ……………….….8
РОЗДІЛ II. КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ РОМАНТИЧНОГО ГЕРОЯ В ТВОРЧОСТІ БАЙРОНА І ШЕЛЛІ……………………………………......12
Образ ліричного героя в поемі Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» ………………………………………………………………………………12
Образ ліричного героя в поемі Шеллі 18
Порівняльна характеристика героїв Барона і Шеллі…………………....22
ВИСНОВКИ .26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .27


ВСТУП

Джордж Гордон Ноель Байрон - великий англійський поет, з юності оволодів у досконалості великим знаряддям генія - своєю рідною мовою ... і це трапилося завдяки тому, що він сміло порвав з минулою класичною освітою. В той час як його товариші з допитливістю копалися у могилах мертвих мов, він звернувся до свіжих, живих джерел своєї мови і виніс звідти те багатство і різноманітність словесної виразності, завдяки яким його твори належать до числа найдорогоцінніших памятників міцності і ніжності англійської мови, якими приваблює вся наша література.
Майже одночасно з Дж.Г.Байроном вступає у літературу інший видатний представник революційного романтизму, великий англійський поет П.Б.Шеллі.
Персі Біши Шеллі був величним поетом-ліриком, навряд чи можливо применшити новаторство художньої концепції «Звільненого Прометея» Шеллі. Стверджуючи у передмові до поеми, яке по праву може вважатися одним з найбільш значних документів естетичної думки революційного романтизму, Шеллі підкреслював те значення, яке мала для твору мистецтва цілісність його художнього світу. Цілісність і новаторство «Звільненого Прометея »,« внутрішній зміст »якого був« глибоко революційний » визначалися історичним оптимізмом уявлення поета про майбутнє суспільство.
Одними із творів, що дають уявлення про концепцію
особистості романтичного героя є ліро-епічна революційно-романтична поема «Паломництво Чайльд Гарольда» Байрона та лірико-симфонічна поема «Прометей звільнений» Шеллі, адже автори цих поем були представниками однієї течії в англійському романтизмі.
Вибір теми дослідження, а саме «Концепція особистості романтичного героя в творчості Байрона і Шеллі («Паломництво Чайльд Гарольда», «Прометей звільнений»), зумовлений значним інтересом до творчості видатних поетів. Той факт, що «Паломництво Чайльд Гарольда» та «Прометей звільнений» сконцентрували в собі характерні риси жанру, породженого епохою, зумовлена актуальність дослідження. Аналіз та характеристика системи образів творів нададуть можливість глибше зрозуміти вираз думки революційного романтизму.
Теоретико-методологічну основу роботи становлять дослідження з теорії питання: монографія Неупокоєвої І.Г., присвячена особливостям поеми І половини XIX століття, статті Тураєва С.В. і Еліота Т.С., що розглядають питання творчості письменників в епоху романтизму. Важливу роль також відіграли праця Жирмунського В.М., який розкриває систему образів в творчості Байрона. А також статті Розанова М. та Чудакова С.Б., що присвячені питанню поезії Байрона.
Отже, обєктом даного дослідження є ліричні поеми Д.Г.Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» та П.Б.Шеллі «Прометей звільнений».
Предметом дослідження є характер романтичного героя у творчості Д.Г.Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» та П.Б.Шеллі «Прометей звільнений».
Мета роботи полягає у виявленні та характерних
особливостей образів героїв у ліричних поемах Д.Г.Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» та П.Б.Шеллі «Прометей звільнений». На підставі цього виявити їх спільні риси, а також риси , які розрізняють героїв Байрона і Шеллі. Досягнення поставленої мети вимагає вирішення конкретних завдань, а саме:
визначити особливості романтичної поеми, як жанра літератури;
охарактеризувати жанрові ознаки ліро-епічної та лірико-симфонічної поем;
визначити характер романтичних героїв Байрона і Шеллі;
дати порівняльну характеристику героям Байрона і Шеллі.
Структура роботи обумовлена її метою та завданнями й складається з вступу, двох розділів, загальних висновків та списку використаних джерел. Перший розділ подає теоретичні передумови дослідження, що стосуються особливостям ліро-епічної поеми. У другому розділі з цієї точки зору аналізуються поеми «Паломництво Чайльд Гарольда» та «Прометей звільнений». Список використаних джерел складається з 8 позицій...........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

I. 1. Байрон Д.Г. Избранное; М.: Рипол Классик, 1990 г. - 820 с.
2. Шелли П.Б. Избранное; М.: Правда, 1962. -317 с.
II. 3. Неупокоева И.Г. Революционно-романтическая поэма
первой половины XIX века; М.: Прогресс, 1971. - 738 с.
4. Неупокоева И.Г. Революционный романтизм Шелли; М.:
Прогресс, 1959. - 694 с.
Розанов М. Джордж Байрон; М.: Высшая школа, 1988. -
258 с.
Тураев С.В. От Просвещения к романтизму; М.: Наука,
1983.-543 с.
Чудаков С.Б. Поззия Байрона в оценке английской
эстетической критики; М.: Правда, 1993. - 276 с.
Элиот Т.С. Писатели Англии о литературе XIX - XX вв.;
М.: Просвещение, 1981. - 494 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.