На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик КОНЦЕПЦЯ ОСОБИСТОСТ РОМАНТИЧНОГО ГЕРОЯ В ТВОРЧОСТ БАЙРОНА ШЕЛЛ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 7.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП .3
РОЗДІЛ І. ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ РОМАНТИЧОЇ ПОЕМИ 6
Ліро-епічна поема і становлення естетичної думки Байрона 6
Лірико-симфонічна поема в творчості Шеллі ……………….….8
РОЗДІЛ II. КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ РОМАНТИЧНОГО ГЕРОЯ В ТВОРЧОСТІ БАЙРОНА І ШЕЛЛІ……………………………………......12
Образ ліричного героя в поемі Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» ………………………………………………………………………………12
Образ ліричного героя в поемі Шеллі 18
Порівняльна характеристика героїв Барона і Шеллі…………………....22
ВИСНОВКИ .26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .27


ВСТУП

Джордж Гордон Ноель Байрон - великий англійський поет, з юності оволодів у досконалості великим знаряддям генія - своєю рідною мовою ... і це трапилося завдяки тому, що він сміло порвав з минулою класичною освітою. В той час як його товариші з допитливістю копалися у могилах мертвих мов, він звернувся до свіжих, живих джерел своєї мови і виніс звідти те багатство і різноманітність словесної виразності, завдяки яким його твори належать до числа найдорогоцінніших памятників міцності і ніжності англійської мови, якими приваблює вся наша література.
Майже одночасно з Дж.Г.Байроном вступає у літературу інший видатний представник революційного романтизму, великий англійський поет П.Б.Шеллі.
Персі Біши Шеллі був величним поетом-ліриком, навряд чи можливо применшити новаторство художньої концепції «Звільненого Прометея» Шеллі. Стверджуючи у передмові до поеми, яке по праву може вважатися одним з найбільш значних документів естетичної думки революційного романтизму, Шеллі підкреслював те значення, яке мала для твору мистецтва цілісність його художнього світу. Цілісність і новаторство «Звільненого Прометея »,« внутрішній зміст »якого був« глибоко революційний » визначалися історичним оптимізмом уявлення поета про майбутнє суспільство.
Одними із творів, що дають уявлення про концепцію
особистості романтичного героя є ліро-епічна революційно-романтична поема «Паломництво Чайльд Гарольда» Байрона та лірико-симфонічна поема «Прометей звільнений» Шеллі, адже автори цих поем були представниками однієї течії в англійському романтизмі.
Вибір теми дослідження, а саме «Концепція особистості романтичного героя в творчості Байрона і Шеллі («Паломництво Чайльд Гарольда», «Прометей звільнений»), зумовлений значним інтересом до творчості видатних поетів. Той факт, що «Паломництво Чайльд Гарольда» та «Прометей звільнений» сконцентрували в собі характерні риси жанру, породженого епохою, зумовлена актуальність дослідження. Аналіз та характеристика системи образів творів нададуть можливість глибше зрозуміти вираз думки революційного романтизму.
Теоретико-методологічну основу роботи становлять дослідження з теорії питання: монографія Неупокоєвої І.Г., присвячена особливостям поеми І половини XIX століття, статті Тураєва С.В. і Еліота Т.С., що розглядають питання творчості письменників в епоху романтизму. Важливу роль також відіграли праця Жирмунського В.М., який розкриває систему образів в творчості Байрона. А також статті Розанова М. та Чудакова С.Б., що присвячені питанню поезії Байрона.
Отже, обєктом даного дослідження є ліричні поеми Д.Г.Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» та П.Б.Шеллі «Прометей звільнений».
Предметом дослідження є характер романтичного героя у творчості Д.Г.Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» та П.Б.Шеллі «Прометей звільнений».
Мета роботи полягає у виявленні та характерних
особливостей образів героїв у ліричних поемах Д.Г.Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» та П.Б.Шеллі «Прометей звільнений». На підставі цього виявити їх спільні риси, а також риси , які розрізняють героїв Байрона і Шеллі. Досягнення поставленої мети вимагає вирішення конкретних завдань, а саме:
визначити особливості романтичної поеми, як жанра літератури;
охарактеризувати жанрові ознаки ліро-епічної та лірико-симфонічної поем;
визначити характер романтичних героїв Байрона і Шеллі;
дати порівняльну характеристику героям Байрона і Шеллі.
Структура роботи обумовлена її метою та завданнями й складається з вступу, двох розділів, загальних висновків та списку використаних джерел. Перший розділ подає теоретичні передумови дослідження, що стосуються особливостям ліро-епічної поеми. У другому розділі з цієї точки зору аналізуються поеми «Паломництво Чайльд Гарольда» та «Прометей звільнений». Список використаних джерел складається з 8 позицій...........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

I. 1. Байрон Д.Г. Избранное; М.: Рипол Классик, 1990 г. - 820 с.
2. Шелли П.Б. Избранное; М.: Правда, 1962. -317 с.
II. 3. Неупокоева И.Г. Революционно-романтическая поэма
первой половины XIX века; М.: Прогресс, 1971. - 738 с.
4. Неупокоева И.Г. Революционный романтизм Шелли; М.:
Прогресс, 1959. - 694 с.
Розанов М. Джордж Байрон; М.: Высшая школа, 1988. -
258 с.
Тураев С.В. От Просвещения к романтизму; М.: Наука,
1983.-543 с.
Чудаков С.Б. Поззия Байрона в оценке английской
эстетической критики; М.: Правда, 1993. - 276 с.
Элиот Т.С. Писатели Англии о литературе XIX - XX вв.;
М.: Просвещение, 1981. - 494 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.