Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик «ГУМОР ТА САТИРА В РОМАН Т.Д. СМОЛЛЕТА «ПРИГОДИ ПЕРИГРНА ПКЛЯ» »

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Литература. Добавлен: 9.4.2013. Сдан: 2010. Страниц: 39. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. ГУМОР ТА САТИРА В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ………………………………………………………………………5
1.1. Гумор та сатира як елементи комічного в англійській художній літературі ХVIII століття ………………………….….…………………...….….5
1.2.Місце Т.Д. Смоллета в англійській літературі ХVIII століття…….……………………………………………………………………...8
РОЗДІЛ ІІ. ГУМОР ТА САТИРА В РОМАНІ Т.Д. СМОЛЛЕТА «ПРИГОДИ ПЕРИГРІНА ПІКЛЯ»……………………………………………………………13
2.1. Образ головного героя у романі Т.Д. Смоллета «Пригоди Перигріна Пікля»………………………………………………………………...13
2.2. Гумор та сатира у романі Т.Д. Смоллета………………………..….25
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….37
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..39


ВСТУП


Актуальність теми. Творчість Т. Смоллета (1721 - 1771) є невідомою в українській літературі, але він належав до чудової плеяди англійських реалістів-просвітителів XVIII століття. Його творчість становить важливий етап у розвитку англійського реалістичного роману, оскільки він справив великий вплив на англійську літературу XVIII століття.
Молодший сучасник Фільдінга, він прямував у своїх книгах по дорозі сатирико-гумористичного зображення громадських і приватних моралій тодішньої Англії, прокладених автором "Пригод Джозефа Ендруса" та "Історії Тома Джонса". Але романи Смоллета разом з тим суттєво відрізнялися від "Комічних епопей" Фільдінга і за своєю тематикою і за характером художнього відтворення дійсності.
Об’єктом дослідження є гумор та сатира у романах Т.Смоллета.
Предмет дослідження – особливості сатиричного зображення англійського суспільства у романі «Пригоди Перигріна Пікля» Т.Смоллета.
Мета дослідження у здійсненні аналізу гумору та сатири у романах Т.Смоллета, а також дослідити образ Перигріна Пікля у романі «Пригоди Перигріна Пікля».
Завдання роботи полягає у розкритті таких питань:
- Описати гумор та сатиру як елементи комічного;
- охарактеризувати місце Т. Смоллета в англійській літературі XVIII століття;
- проаналізувати засоби творення гумору та сатири у романі Т.Д. Смоллета;
- дати характеристику образу головного героя у романі Т.Д. Смоллета «Пригоди Перигріна Пікля».
Теоретико-методологічною основою дослідження стали праці Анікіна Г.В. [1], Артамонова С.Д. [3], Давиденко Г.Й. [5], Єлістратової А.А. [6], Шафіра Я.[15].
Науковою новизною полягає у тому, що вперше в українському літературознавстві здійснено аналіз гумористичних та сатиричних елементів у романі Т.Д. Смоллета «Пригоди Перигріна Пікля».
Практичне значення дослідження полягає у тому, що його результати можна використовувати при підготовці до курсів «Історії англійської літератури XVIII століття».
Структура. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.....

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аникин Г.В, Михальськая Н.В История английской литературы/Г.В. Аникин Н.В. Михальская. – М.: Висшая школа, 1975.- 528 с.
2. Алексеев М. Русско-английские литературные связи (XVIII век – I?половина XIX века)/ М.Алексеев– М.: Госиздательство художественной литературы,1982.- 351 с.
3. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы. XVII – XVIII веков/ С.Д. Артамонов. — М.: Висшая школа,1987. — 607 с.
4. Я. Бахмудский История зарубежной литературы XVIII в./ В.Я. Бахмудский. – М.: Висшая школа,1987.- 267 с.
5.Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття./ Г.Й. Давиденко.– К.: Дніпро, 1989.- с.45-50.
6. Елистратова А.А. Английский роман Просвещения/ А.А. Елистратова. – М.: Висшая школа, 1976.- 402 с.
7. Пурашев Б.И. Хрестоматия по Заподноевропейской литературе епохи Возрождения XVII века/ Б.И. Пурашев.– М.:учтедгиз, 1937.– 367 с.
8. Сокомиский М. Западноевропейский роман эпохи Просвещения./ М. Сокоминский. – К.: Висшая школа, 1983.– 396 с.
9.
10. Смоллет Т. «Пригоди Перигріна Пікля», Пер. с англ. А. В. Кривцовой, Е. Ланна. -М.: ГИХЛ, 1955.
11. История зарубежной литературы XVIII века: учебник / под редакцией З.И. Плавскина. — М.: Висшая школа, 1991.– 335 с.
12. Усі шедеври світової літератури в короткому викладі. Сюжети і характери. Зарубіжна література XVII ? XVIII віків / Ред. і сост. В. І. Новіков. — М. : Олімп : ACT, 1998. —с. 65.
13. Мирский Д., Смоллет та місце історії європейського роману/ Д. Мирский.– К.: 1999.– c. 12-25
14. Неустроев Б.П. Зарубежная література XVIII века/ Б.П. Неустроев. – М.: издательство Московского университета, 1984. – 408 с.
15. Шафир Я., Комические и сатирические приемы/ Я. Шафир. – М.: Висшая шкла, 1987. - с. 9—20
16.Фриче В., Сатира, Сатирические журналы, «Энциклопедический словарь»/ В. Фриче издательство «Бр. А. и И. Гранат и Ко», изд. 7, б. 1985 г.- с.16-15
17. Шафир Я. Комические и сатирические приемы. (К характеристике сатирической журналистики )«Журналист»/ Я. Шафир, 1987, № 9—10-с.3-5
18. Якубовский, Г. О сатире наших дней, «Литературная газета»/ Г. Якубовский, 1979, № 12 – с. 5.
19. Alden R. M., The rise of formal satire in England under classical influence, Philadelphia, 1899
20. Hazlitt W., Lectures on the English comic writers, L., 1900
21. Tucker S. M., Verse satire in England before the Renaissance, N. Y., 1909
22. Previte-Orton C. W., Political satire in English poetry, N. Y., 1910
23. Russell F. T., Satire in the Victorian novel, N. Y., 1920
24. Walker H., English satire and satirists, L., 1925
25. Cazamian L., The development of English humour, N. Y., 1930. Немецкая сатира: Flogel K. F., Geschichte des Grotesk-Komischen, neubearb. v. F. W. Ebeling, Lpz., 1862
26. Ebeling F. W., Geschichte der komischen Literatur in Deutschland seit der Mitte des XVIII Jahrhunderts, 3 Bde, Lpz., 1862—1869
27. Schade O., Satiren und Pasquine aus der Reformationszeit, 2 Bde, 2 Aufl., Hannover, 1863
28. Klamroth H., Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Traumsatire im XVII u. XVIII Jh., Diss., Bonn, 1912
29. Satirische Bibliothek, Quellen u. Urkunden zur Geschichte der deutschen Satire, hrsgb. v. O. Mausser, Bd. I—II, Munchen, 1913
30. Max H., Die Satire in der franzosischen Publizistik unt. bes. Berucks. d. franz. Witzblattes, Die Entwicklung v. d. Anfangen bis zum Jahre 1880, Diss., Munchen, 1934
31. Lipps T., Komik und Humor, 2 Aufl., Lpz., 1922Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.