Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Позакласна робота з ноземної мови

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 9.4.2013. Сдан: 2011. Страниц: 44. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление
ВСТУП………………………………………………………………………….… 3
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
1.1. Планування навчального процесу з іноземної мови……………..….. 5
1.2. Вимоги до уроку іноземної мови……………………………………..….…. 9
1.3. Типи і структура уроку іноземної мови………………………………….… 13
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
2.1. Мета і психолого-педагогічні аспекти позакласної роботи
з іноземної мови………………………………………………………………..… 17
2.2. Принципи організації позакласної роботи з іноземної мови………20
2.3. Форми позакласної виховної роботи з іноземної мови….………………..25
ВИСНОВКИ……………………………………………………..……………….. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….……… 33
ДОДАТКИ……………………………………………………..………….………. 36

Введение

Позакласна робота є невід’ємною складовою частиною всього процесу навчання іноземним мовам. Вона включає в себе сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих організаційних форм, методів та видів позакласної діяльності, об’єднаних загальною метою.
Позакласні заходи стимулюють дітей до поглибленого вивчення мови. Учні, які не можуть реалізувати себе на уроці, мають можливість розкрити свої здібності під час позакласного заходу в атмосфері взаємодопомоги та співробітництва
Як свідчить досвід передових вчителів іноземної мови, правильно організована позакласна робота сприяє поліпшенню якості знань учнів по мові, поглиблює їх практичні уміння, навики, розвиває їх творчу активність, ініціативу. За останні роки в методичній літературі зявилися ряд статей і збірок, що описують передовий досвід вчителів в області позакласної роботи з учнями з іноземних мов.
У школах зявляються все нові організаційні форми цієї роботи. Проте, існує низка невирішених і спірних проблем. Автори методик, методичних розробок по-різному, наприклад, визначають зміст позакласної роботи з іноземної мови. Багато вчителів, розуміючи, що зміст позакласної роботи повинен бути тісно повязаний з навчальним матеріалом, на практиці не завжди дотримуються цього звязку....

Список использованной литературы

1. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам: учебное пособие /В.А.Артемов. – М.: Просвещение, 1969. – 279 с.
2. Бех П.О. Концепція викладання іноземних мов в Україні /П.О.Бех, Л.В.Биркум //Іноземні мови. – 1996. – №2. – С.3-8.
3. Близнюк О.І. Ігри у навчанні іноземних мов: Посібник для вчителів /О.І.Близнюк, Л.С.Панова. – К.: Освіта, 1997. – 64 с.
4. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови /О.І.Вишневський. – К.: Радянська школа, 1989. – 223 с.
5. Возрастная и педагогическая психология /под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1973. – 431 с.
6. Давыдова М.А. Деятельностная методика обучения иностранным язикам/М.А.Давыдова. – М.: Высшая школа, 1990. – 172 с.
7. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ століття – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.
8. Добра О.Й. Роль позакласної роботи у здійсненні комунікативних цілей оволодіння англійською мовою / О.Й.Добра // Іноземні мови. – 2008. – №2. – С.12-13.
9. Державний освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта) V-IX класи /керівн. автор. колективу С. Ю. Ніколаєва.— К.: Ленвіт, 1998. — 32 с.
10. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. – 220 с.
11. Єрмоленко Л.П. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи з англійської мови / Л.П. Єрмоленко. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 80 c.
12. Казачінер О.С. Позакласна робота з англійської мови в початковій школі /О.С.Казачінер. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 128 с.
13. Калечиц Т.Н. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися/Т.Н.Калечиц. – М.: Просвещение, 1980. – 261с.
14. Кузьменко О.Д. Учебное чтение, его содержание и формы /О.Д.Кузьменко, Г.В.Рогова//Иностранные языки в школе. – 1970. – № 5. – С. 22-32.
15. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков/М.В.Ляховицкий. – М.: Высшая школа, 1981. – 159 с.
16. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Колектив авторів під керів. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
17. Методика интенсивного обучения иностранным языкам /Под ред. В.А.Бухбиндера и Г.А.Китайгородской. – К.: Вища школа, 1988. – 343 с.
18. Мокроусова Г.И., Кузовлева Н.Е. Организация внеклассной работы по немецкому языку. – М.: Просвещение, 1989. – 190 с.
19. Нікітенко В.А. Сучасні технології проведення позакласної роботи з англійської мови у початковій школі/В.А.Нікітенко // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 7. – К., 2012. – Режим доступу до збірника: psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_7
20. Ніколаєва С.Ю. Концепція підготовки вчителя іноземної мови /С.Ю.Ніколаєва// Іноземні мови. – 1995. – № 3-4. – С.5 -11.
21. Онищук В.А. Урок в современной школе. Пособие для учителей/В.А.Онищук. – М.: Просвещение, 1981. – 191 с.
22. Орлова А.П. Игровые ситуации на французском языке/А.П.Орлова //Иностранные языки школе. – 1982. – №1. – С.60-63.
23. Панов Е.М. Основы методики обучения иностранным язикам /Е.М.Панов. Москва: Владос, 1997. – 720 с.
24. Плахотник В.М. Навчання іноземних мов у середній школі: концепція та її реалізація /В.М.Плахотник// Іноземні мови. – 1995. – № 1. – С. 9 -12.
25. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 класи. – К.: Перун, 1996. – 32 с.
26. Равинская С.В. Игры как средство обучения /С.В.Равинская //Иностранные языки в школе. –1983. – №1. – С.33-38.
27. Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе /Г.В.Рогова, Ф.М Рабинович, Т.Е. Сахарова. –М.: Просвещение, 1991. – 289 с.
28. Ружин Е.М., Колесник И.Г., Злобина Н.И и др. Внеклассная работа по иностранному языку в школе: Пособие для учителей. – К.: Рад. школа, 1985. – 152 с.
29. Савина С.Н. Внеклассная работа по иностранным языкам в средней школе/С.Н.Савина. – М.: Просвещение, 1991. – 160 с.
30. Ушак


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.