Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ЕКОНОМЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТАЛАНДУ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 11.4.2013. Сдан: 2011. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ
Вступ 5
Розділ 1. Макроекономіка країни 7
1.1 Основні економічні показники 7
1.2 Фактори й динаміка економічного росту 11
1.3 Стратегія економічного розвитку 11
Розділ 2. Галузева структура економіки 13
2.1 Первинний сектор (сільськогосподарське виробництво) 17
2.2 Вторинний сектор (промисловість і будівництво) 18
2.3 Третинний сектор (сфера послуг) 20
Розділ 3. Країна у світовому господарстві 22
3.1 Структура зовнішньої торгівлі 22
3.2 Іноземні інвестиції й заборгованість 23
3.3 Конкурентоспроможність і міжнародне співробітництво 26
Висновок 29
Список використаних джерел 30
Додатки 33


Введение

Досліджуючи дану тему, у першу чергу, ми маємо намір надати економічну характеристику Таїланду, прагнемо розкрити всі її особливості та нюанси.
Актуальність даної теми полягає у необхідності оновлення застарілих відомостей о країні, та систематизації новітніх.
Обєктом роботи є економіка Таїланду.
Предметом роботи - макроекономічна структура й особливості розвитку.
Ціль роботи - оцінка динаміки й рівня економічного розвитку держави.
Завдання дослідження:
- збір інформації про країну;
- Вивчення методичної літератури;
- розрахунок статистичних показників;
- підготовка таблиць і тексту;
- оформлення роботи.
Методика дослідження - економічний аналіз літературної, довідкової, статистичної інформації.
Практична значимість результатів дослідження: виконані розрахунки по оцінці рівня розвитку держави на 2009 рік...........

Список использованной литературы

1. Голиков А.П., Чорномазийі П.А. Міжнародні економічні терміни: словник-довідник. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразина, 2007.
2. Дейнека А.Г. Країнознавство. Загальна частина. - Харків: Бізнес-Информ, 2008.
3. Дейнека А.Г. Країнознавство. Країни миру. - Харків: Бізнес-Информ, 2001.
4. Економіка міжнародних транспортних перевезень / Данько М.І., Дикань В.Л., Дейнека О.Г. та ін. -Харків: ГШ Чиженко «Олант», 2004.
5. Економічна й соціальна географія світу: Навч. посібник / Шаблій О.І., Кузик СП., Книшм.М. та ін.; за ред. СП. Кузика. - Львів: Світ, 2002.
6. Жук М.В., Бауліна Т.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. /М.В. Жук, Т.В. Бауліна -К.: Паливода А.В., 2006. - 348 з
7. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Ге-Сць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. - К.: Знання України, 2002.
8. Світова економіка за 100 років / Світова економіка й міжнародні відносини, 2001.- № 9. -с. 90-114.
9. Світова економіка. Економіка закордонних країн: Підручник для ву-заклик / Е.Ф. Авдокупшн, А.В. Бойченко, В.Ф. Железова й ін., під ред. В.П. Колесова й М.Н. Осьмовой. -М.: Флінта, 2000.
10. Світове господарство й міжнародні економічні відносини: Уч. посібник / Під ред. А.П. Голикова й ін. - Сімферополь: «СОНАТ», 2003.
11. Погорлецкий А.И. Економіка закордонних країн: Підручник. 2-е изд. - Спб.: Изд-У Михайлова В.А., 2007. - 492 с.
12. Піддубний І.О., Піддубна А.І. Управління міжнародною конк>" ренто-спроможністю підприємства (організації). - Харків: ВД «Інжек», 2003.
13. Ушакова Н.Г., Помінова 1,1.Соціально-економічні типи країн:
Навч. посіб. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 304 з
14. П. Економічна й соціальна географія країн Ближнього Зарубіжжя: Посібник для вузів / М.П. Ротанова, В.Л. Бабурін, Г.И. Гладкевич а ін.; під ред. М.П. Ротановой. -М.: Дрохва, 2004, - 576 с.
15. Чернецкий Ю.А. Світова економіка. Курс лекцій. - М.: Ексмо.. 2007.
16. Чорномазий І.Л.. Міжнародний маркетинг: Учбово-практичний посібник. - Харків: Консум, 2000
17. Яценко Б.П. Структура господарства Японії (економіко-
географічне дослідження господарства постіндустріальних країн) / НАН
України. Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К.: 2005. - 254 з
18.
19. comtrade.un.org/db/mr/daExpNoteDetail. aspx?r=643&y=2006&_ redir=l — United Nations Commodity Trade Statistics Database
20. data.un.org/Explorer.a*spx?d=ICS - United Nations Statistics Di-vision (UNSD): UN Data Statistics
21. europa.eu - Портал Європейського Союзу
22. hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/ — United Nations Devel-opment Programme (UNDP): Human Development Report 2009
23. iformateiya.ru/- Країни миру
24. stats.oecd.org#ndex.aspx?DataSetCode~CSP2009# - Organisa-tion for economic co-operation and development: Country statistical profiles 2009 —
25. web.worldbank.org/wbsite/external/datastatistics/ - World Bank
26. cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html — Central Intelligence Agency: The WorldFactbook1992-2009.
27. cisstat.com - Міждержавний статистичний комігет Співдружності Незалежних Держав (СНД)
28. fao.org/economic/ess/food-security-statistics/food-security-statistics-by-country/en/ - Food and Agriculture Organization of the UnitedNa-tions:FoodSecurityStatistics,bycountry
29. fao.org/economic/e6s/publication8-studies/statietical-yearbook/fao-statistical-yearbook-2009/en/ - Food and Agriculture Organization of the UnitedNations:FAOStatisticalYearbook
30. iccwbo.org - Міжнародна торгова палата
31. imf.org — Міжнародний валютний фонд
32. intracen.org/menus/countries - International Trade Centre
33. mapsofworld.com/map-of-countries.html-Maps of World
34. oecd.org — Органиаціяекономічного розвитку (ОЕСР)
35. un.org — Органітзаціяобеднаних наці (ООН)
36. unece.org - Європейська економіна комісія
37. weforum.org/en/initiatives/gcp/index.htm — World Economic Forum: Global Co


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.