На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ЕКОНОМЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТАЛАНДУ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 11.4.2013. Сдан: 2011. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ
Вступ 5
Розділ 1. Макроекономіка країни 7
1.1 Основні економічні показники 7
1.2 Фактори й динаміка економічного росту 11
1.3 Стратегія економічного розвитку 11
Розділ 2. Галузева структура економіки 13
2.1 Первинний сектор (сільськогосподарське виробництво) 17
2.2 Вторинний сектор (промисловість і будівництво) 18
2.3 Третинний сектор (сфера послуг) 20
Розділ 3. Країна у світовому господарстві 22
3.1 Структура зовнішньої торгівлі 22
3.2 Іноземні інвестиції й заборгованість 23
3.3 Конкурентоспроможність і міжнародне співробітництво 26
Висновок 29
Список використаних джерел 30
Додатки 33


Введение

Досліджуючи дану тему, у першу чергу, ми маємо намір надати економічну характеристику Таїланду, прагнемо розкрити всі її особливості та нюанси.
Актуальність даної теми полягає у необхідності оновлення застарілих відомостей о країні, та систематизації новітніх.
Обєктом роботи є економіка Таїланду.
Предметом роботи - макроекономічна структура й особливості розвитку.
Ціль роботи - оцінка динаміки й рівня економічного розвитку держави.
Завдання дослідження:
- збір інформації про країну;
- Вивчення методичної літератури;
- розрахунок статистичних показників;
- підготовка таблиць і тексту;
- оформлення роботи.
Методика дослідження - економічний аналіз літературної, довідкової, статистичної інформації.
Практична значимість результатів дослідження: виконані розрахунки по оцінці рівня розвитку держави на 2009 рік...........

Список использованной литературы

1. Голиков А.П., Чорномазийі П.А. Міжнародні економічні терміни: словник-довідник. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразина, 2007.
2. Дейнека А.Г. Країнознавство. Загальна частина. - Харків: Бізнес-Информ, 2008.
3. Дейнека А.Г. Країнознавство. Країни миру. - Харків: Бізнес-Информ, 2001.
4. Економіка міжнародних транспортних перевезень / Данько М.І., Дикань В.Л., Дейнека О.Г. та ін. -Харків: ГШ Чиженко «Олант», 2004.
5. Економічна й соціальна географія світу: Навч. посібник / Шаблій О.І., Кузик СП., Книшм.М. та ін.; за ред. СП. Кузика. - Львів: Світ, 2002.
6. Жук М.В., Бауліна Т.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. /М.В. Жук, Т.В. Бауліна -К.: Паливода А.В., 2006. - 348 з
7. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Ге-Сць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. - К.: Знання України, 2002.
8. Світова економіка за 100 років / Світова економіка й міжнародні відносини, 2001.- № 9. -с. 90-114.
9. Світова економіка. Економіка закордонних країн: Підручник для ву-заклик / Е.Ф. Авдокупшн, А.В. Бойченко, В.Ф. Железова й ін., під ред. В.П. Колесова й М.Н. Осьмовой. -М.: Флінта, 2000.
10. Світове господарство й міжнародні економічні відносини: Уч. посібник / Під ред. А.П. Голикова й ін. - Сімферополь: «СОНАТ», 2003.
11. Погорлецкий А.И. Економіка закордонних країн: Підручник. 2-е изд. - Спб.: Изд-У Михайлова В.А., 2007. - 492 с.
12. Піддубний І.О., Піддубна А.І. Управління міжнародною конк>" ренто-спроможністю підприємства (організації). - Харків: ВД «Інжек», 2003.
13. Ушакова Н.Г., Помінова 1,1.Соціально-економічні типи країн:
Навч. посіб. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 304 з
14. П. Економічна й соціальна географія країн Ближнього Зарубіжжя: Посібник для вузів / М.П. Ротанова, В.Л. Бабурін, Г.И. Гладкевич а ін.; під ред. М.П. Ротановой. -М.: Дрохва, 2004, - 576 с.
15. Чернецкий Ю.А. Світова економіка. Курс лекцій. - М.: Ексмо.. 2007.
16. Чорномазий І.Л.. Міжнародний маркетинг: Учбово-практичний посібник. - Харків: Консум, 2000
17. Яценко Б.П. Структура господарства Японії (економіко-
географічне дослідження господарства постіндустріальних країн) / НАН
України. Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К.: 2005. - 254 з
18.
19. comtrade.un.org/db/mr/daExpNoteDetail. aspx?r=643&y=2006&_ redir=l — United Nations Commodity Trade Statistics Database
20. data.un.org/Explorer.a*spx?d=ICS - United Nations Statistics Di-vision (UNSD): UN Data Statistics
21. europa.eu - Портал Європейського Союзу
22. hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/ — United Nations Devel-opment Programme (UNDP): Human Development Report 2009
23. iformateiya.ru/- Країни миру
24. stats.oecd.org#ndex.aspx?DataSetCode~CSP2009# - Organisa-tion for economic co-operation and development: Country statistical profiles 2009 —
25. web.worldbank.org/wbsite/external/datastatistics/ - World Bank
26. cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html — Central Intelligence Agency: The WorldFactbook1992-2009.
27. cisstat.com - Міждержавний статистичний комігет Співдружності Незалежних Держав (СНД)
28. fao.org/economic/ess/food-security-statistics/food-security-statistics-by-country/en/ - Food and Agriculture Organization of the UnitedNa-tions:FoodSecurityStatistics,bycountry
29. fao.org/economic/e6s/publication8-studies/statietical-yearbook/fao-statistical-yearbook-2009/en/ - Food and Agriculture Organization of the UnitedNations:FAOStatisticalYearbook
30. iccwbo.org - Міжнародна торгова палата
31. imf.org — Міжнародний валютний фонд
32. intracen.org/menus/countries - International Trade Centre
33. mapsofworld.com/map-of-countries.html-Maps of World
34. oecd.org — Органиаціяекономічного розвитку (ОЕСР)
35. un.org — Органітзаціяобеднаних наці (ООН)
36. unece.org - Європейська економіна комісія
37. weforum.org/en/initiatives/gcp/index.htm — World Economic Forum: Global Co


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.