Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Отчет по практике Економична дяльнсть ПАТ КБ Приватбанк

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 13.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 64. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

Вступ 3
Розділ 1. Економіка ПАТ КБ „Приватбанк” 5
1.1. Стисла характеристика ПАТ КБ „Приватбанк” 5
1.2. Аналіз економічних показників ПАТ КБ „Приватбанк”
на базі річної фінансової звітності 8
Висновки до першого розділу 16
Розділ 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу
прийняття управлінських рішень з реалізації
зовнішньоекономічної діяльності
ПАТ КБ „Приватбанк” 18
2.1. ПАТ КБ „Приватбанк” на зовнішньому та внутрішньому
ринках 18
2.2. Інформаційні потреби щодо реалізації
зовнішньоекономічної діяльності
ПАТ КБ „Приватбанк” 32
2.3. Міжнародна діяльність ПАТ КБ „Приватбанк” 41
Висновки до другого розділу 45
Загальні висновки 49
Перелік використаних джерел 52
Додатки 54

ВСТУП

Робота в умовах дії факторів невизначеності або ризику, що властива більшості банківських операцій, вимагає відповідного інформаційного забезпечення, необхідного для оцінки цих факторів і прийняття адекватних рішень. Західні банкіри нерідко говорять: „Із грішми працюють лихварі - ми працюємо з інформацією”. Особливо зростає роль ділової інформації, що надходить із зовнішніх джерел, в умовах українського ринку з його характерними для нинішнього перехідного етапу особливостями (корумпованістю чиновництва, криміналізацією бізнесу, відсутністю правових гарантій і т.п.).
Тому метою роботи було набуття практичних вмінь щодо оцінки та прогнозування положення банку на прикладі ПАТ КБ „Приватбанк” в ринковому середовищі, що змінюється.
Відповідно до мети були встановлені та вирішені наступні задачі: розроблено систему показників, що характеризують фінансово-економічне становище АКБ, використовуючи форми бухгалтерського обліку та фінансової звітності, виконані необхідні розрахунки та висновки; складено перелік інформаційних потреб щодо реалізації зовнішньоекономічної діяльності банку; охарактеризовано зовнішньоекономічну діяльність ПАТ КБ „Приватбанк” на міжнародному ринку.
Об’єкт: ПАТ КБ „Приватбанк”.
Предмет: економічна діяльність ПАТ КБ „Приватбанк” на внутрішньому та зовнішньому ринку банківських послуг.
Звіт складається із двох розділів, перший з яких присвячений економічній діяльності ПАТ КБ „Приватбанк”. Другий розділ було присвячено інформаційно-аналітичному забезпеченню процесу розробки та прийняттю управлінських рішень з реалізації зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Для написання роботи були використані відкриті інформаційні джерела мережі Інтернет, що містять інформацію про сутність та розрахунки показників, що характеризують фінансовий стан підприємства; інформацію щодо зовнішнього середовища ПАТ КБ „Приватбанк”: конкурентів, споживачів, а також тенденціях маркетингової та цінової політики банку.
У ході роботи були використані такі методи дослідження: аналіз, синтез, дедуктивний, індуктивний, аналіз документів, графічний та ін.

РОЗДІЛ 1
ЕКОНОМІКА ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК”

1.1. Стисла характеристика ПАТ КБ „Приватбанк”

Приватбанк - лідер банківського ринку України. Заснований у 1992 році, комерційний банк Приватбанк є лідером банківського ринку країни і найбільшим банком з вітчизняним капіталом. За станом на 1 січня 2013 року розмір чистих активів Приватбанку складає 18737301 тис. грн. Статутний фонд банку складає 13564881 тис. грн, власний капітал - 145118473 тис. грн. Кредитний портфель банку - 100792210 тис. грн. Чистий прибуток Приватбанку за підсумками 2012 року склав 1425816 тис. грн.
У ході дослідження ринку банківських послуг у 2012 році, проведеного компанією GFK Ukraine, 23,3% опитаних жителів України назвали Приватбанк найбільш привабливим для себе українським банком......................Приватбанк пропонує українським і міжнародним банкам, фінансовим організаціям стати учасником мережі грошових переказів PrivatMoney.
Приватбанк пропонує приватним клієнтам спільний продукт із компанією AVIAS - паливні скретч-карти. Скретч-карти працюють за принципом Prepaid і призначені для разового заправлення паливом у мережі заправлень AVIAS і партнерів компанії (1 карта = 1 заправлення паливом). Придбати паливні скретч-карти можна в будь-якому відділенні Приватбанку і Приват24.
Платежі населення - це комплекс банківських послуг, що дозволяє здійснювати розрахунки фізичних осіб за товари, роботи і послуги підприємств, організацій, установ і приватних підприємців у всіх пунктах прийому платежів Приватбанку по всій території України
Регулярні платежі - це автоматичне списання Банком засобів на користь підприємств із карткових і поточних рахунків клієнтів Банку з доручення клієнта без безпосередньої присутності і якої-небудь дій з його боку.
Для ефективного виконання інформаційно-аналітичної роботи в банку в тім або іншому ступені повинні бути задіяні практично всі його функціональні підрозділи. При цьому координацію інформаційної роботи необхідно доручати спеціалізованому підрозділові, що займається також збором, аналітичною обробкою (насамперед у стратегічних інтересах) і розподілом інформації. Такий підрозділ повинний аналізувати мети і задачі банку і визначати відповідні інформаційні потреби.
Далі повинні бути визначені сфери уваги і відповідні канали надходження інформації, створені адекватна інформаційна інфраструктура і налагоджена інформаційний обмін між підрозділами банку. Інше залежить від ініціативи, ділових і особистих якостей співробітників, що займаються інформаційною роботою, і позиції керівництва банку.
Приватбанк, що більш восьми років активно працює на ринку міжнародних документарних і гарантійних послуг і домігся визнання своєї стабільності й обовязковості поруч ведучих банків Європи і США, пропонує банкові-клієнту партнерство в спільному проведенні таких операцій: авізування акредитивів, що відкриваються Вашим банком; підтвердження акредитивів на користь Ваших клієнтів; розробка і структурування зовнішньоекономічної угоди Вашого клієнта з використанням документарних форм розрахунків і гарантій; спільне фінансування імпортних операцій клієнтів.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1 Закон Украины „О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине” от 16.07.99 г. №996-Х1У, с изменениями и дополнениями.
2 Закон України „Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 //
3 Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 287 с.
4 Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-Центр: Эльга, 1999. - 362 с.
5 Бригхэм Ю. Энциклопедия финансового менеджмента. Пер. с англ. - М.: РАГС, Экономика, 1998.
6 Ворст Й., Риветлоу П. Экономика фирмы: Учебник / Пер. с датского. - М.: Высшая школа, 1994. - 369 с.
7 Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.:... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2000 - 864 с.
8 Ефимова О. В. Финансовый анализ. - М.: Бухгалтерский учет, 1996.
9 Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2000.
10 Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / Г. В. Савицкая. - 7-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2002. - 704 с.
11 Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007 - 668 с.
12
13
14
15
16
17


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.