На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Система управлння витратами комерцйної дяльност пдприємства. Проектування системи бухгалтерського облку витрат комерцйної дяльност пдприємства. Основн концепцї методики та органзацї внутршньогосподарського контролю витрат. Система автомат

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 10.10.2003. Сдан: 2003. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України

Київський Національний торговельно-економічний університет


Дипломна робота

На тему:
Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

На матеріалах: ВАТ “Універсам-23”


Студентки 6 курсу 4-ї групи ОФФ
спеціальності 7.05010601
“Облік і аудит в сфері товарного обігу”
заочної форми навчання Музиченко Любові Андріївни
Науковий керівник: Бенько Микола Миколайович
Київ 2001

АНОТАЦІЯ

Робота містить 137 сторінок, 16 таблиць, 19 рисунків, 34 додатків, а також список використаних літературних джерел - 55 найменувань.

Об'єктом дослідження є методика і організація бухгалтерського обліку по витратах згідно з П(с)БО на матеріалах ВАТ "Універсам 23".

У першому розділі "Система управління витратами комерційної діяльності підприємства" розглядається економічна сутність витрат обігу як об'єкту обліку, контролю та аналізу, групування витрат обігу, економіко-правовий аналіз

У другому розділі ”Організаційно - економічна характеристика базового підприємства” розглядається організаційна та економічна характеристика базового підприємства.

У третьому розділі "Проектування системи бухгалтерського обліку витрат комерційної діяльності підприємства" представлені різноманітні проектування систем первинного обліку витрат обігу, фінансовий обілік витрат, податковий облік витрат, управлінський (внутрішньо- господарський) облік витрат комерційної діяльності.

У четвертому розділі "Проектування системи поточного контролю та економічного аналізу витрат обігу" подано аналіз основної концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат обігу, системи економічних показників, факторний аналіз витрат, оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності.
У п'ятому розділі "Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами обігу" розглянута і систематизовані автоматизована склад і постановка задач, алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат, вихідні документи комерційної діяльності підприємства.
Одержані результати можуть бути використані для розробки удосконалення обліку у ВАТ "Універсам 23" та інших споріднених підприємствах.
ЗМІСТ
Вступ
6
Розділ 1.
Система управління витратами комерційної діяльності підприємства
9
1.1.
Економічна сутність витрат як об'єкту обліку, контролю та аналізу
9
1.2.
Групування витрат для проектування системи обліку, контролю та аналізу
14
1.3.
Економіко - правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури
21
Розділ 2.
Організаційно-економічна характеристика базового підприємства
38
Розділ 3.
Проектування системи бухгалтерського обліку витрат комерційної діяльності підприємства
45
3.1.
Проектування системи первинного обліку витрат
45
3.2.
Фінансовий облік витрат комерційної діяльності
54
3.3.
Податковий облік витрат комерційної діяльності
76
3.4.
Управлінський (внутрішньогосподарський) облік витрат комерційної діяльності
82
Розділ 4.
Проектування системи поточного контролю та економічного аналізу витрат
90
4.1.
Основні концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат
90
4.2.
Система економічних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу
95
4.3.
Факторний аналіз витрат комерційної діяльності
101
4.4.
Оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності
105
Розділ 5.
Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами
112
5.1.
Склад і постановка задач
112
5.2.
Алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат комерційної діяльності
119
5.3.
Вихідні документи та їх використання в управлінні витратами
123
Висновки і пропозиції
128
Список використаних джерел
133
Додатки
40
ВСТУП
Економіка України в даний час знаходиться в історично неминучому перехідному періоді, суттю якого є перетворення господарського механізму і формування ринкової системи господарства.
Такий перехід є надзвичайно важливим, він торкається колосальних змін в економіці. Ринок повинен поступово перетворюватися в універсальний засіб впливу на господарське життя країни, а це означає перехід до стану в якому процес прийняття рішень повинен стати децентралізованим.
Корінне перетворення в економіці, перебудова системи її управління і господарсього механізму, удосконалення виробничо -господарської діяльності підприємства є проблемами які зачіпають і торгівлю.
В умовах ринкових перетворень, коли мають місце такі негативні явища як нестабільність, невизначеність макропроцесів, непередбачені зміни основних показників фінансово-господарської діяльності, тому досить актуальним є питання обліку, аналізу та поточного контролю витрат торгівельного підприємства. Для забезпечення фінансової стабільності, зменшення ймовірності настання ризику банкрутства необхідно ретельно аналізувати показники внутрішньогосподарської діяльності на рівні підприємства, враховувати можливий вплив різних факторів для встановлення оптимальних пропорційних співвідношень обсягів результативних показників діяльності.
Одним з таких важливих показників результатів фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства є витрати. Вони дозволяють визначити ефективність та якість роботи трудового колективу. Оптимізація витрат забезпечує дотримання режиму економії, зростання продуктивності праці, скорочення непродуктивних витрат, що дозволяє підвищити рентабельність.
Прибуток торговельного підприємства безпосередньо залежить від величини витрат. Зменшення їх шляхом ефективного управління без зниження обсягів реалізації, валових доходів, якості торговельного обслуговування, обумовлює можливість збільшення прибутку. У зв'язку з цим правильний облік витрат, своєчасний контроль за їх формування, оперативний аналіз мають важливе значення для ефективного управління витратами торговельного підприємства.
Отже, метою даної дипломної роботи є дослідження методології та організації бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, аналізу і поточного контролю витрат на конкретному торговельному підприємстві; розробка шляхів удосконалення обліку та оптимізації витрат на основі проведеного аналізу.
Таким чином, для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
визначити економічну сутність витрат у системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємства;
здійснити економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури;
дати організаціно-економічну характеристику базового підприємства;
зпроектувати систему бухгалтерського, управлінського та податкового обліку витрат та розробити напрямки щодо удосконалення обліку;
розробити систему аналітичних показників, визначити інформаційну базу та основні методи економічного аналізу;
привести методику загального та факторного аналізу витрат;
викласти основні концепції методики поточного контролю витрат;
визначити склад та інформаційне забезпечення задач в умовах автоматизації бухгалтерського обліку;
викласти організацію обліку та аналізу в інформаційних бухгалтерських системах;
визначити вихідні документи та їх використання в управлінні витратами;
розробити пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу та поточного контролю витрат торговельного підприємства.
Розробка рекомендацій, направлених на удосконалення обліку, контролю та аналізу витрат підприємства на новій методологічній та організаційній аснові.
Практичне значення дослідження буде полягати в наданій пропозиції щодо удосоналення інформазаційного забезпечення управління, розробці методики фінансового і управлінського обліку операцій по витратах.
Дипломна робота виконується на матеріалах колективного торгівельного підприємства ВАТ “ Універсам-23 ”.
1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна сутність витрат як об'єкту обліку, контролю та аналізу
Для здійснення своєї діяльності торговельне підприємство використовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси. Ресурси, що застосовуються в торговельно-технологічних процесах, споживаються і трасформуються у витрати.
Згідно законодавчо-нормативних актів і системи бухобліку, що діяла до 1.01.2000 року за економічною сутністю поточні витрати торговельного підприємства являють собою сукупність затрат живої та уречливої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом - спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Під собівартістю операцій, пов'язаних з просуванням товарів, розуміють витрати з продажу товарів. Це витрати на перевезення, зберігання, фасування, доробку товарів, заробітна платня працівників, відрахування у державні позабюджетні фонди соціального призначення, амортизація основних фондів та нематеріальних активів.
По економічному змісту не всі витрати торговельного підприємства входять до складу витрат. Так, платежі по кредитам банків у межах ставки, встановленої законодавством, враховуються у складі витрат, а витрати по кредитам понад ставки сплачуються з чистого прибутку підприємства.
До витрат не включаються витрати, що перерозподіляються в середині суспільства (податки, штрафи, пеня, неустойки, збитки, від безнадійних боргів), витрати від стихійного лиха, витрати на господарське утримання дитячих і культурно-освітніх установ.
Витрати пов'язані з просуванням товарів від виробника до споживача. До них відносяться витрати, пов'язані з придбанням, зберіганням, доробленням, реалізацією товарів та ін., а також витрати на утримання будівель та інвентаря, оренду основних засобів, сплату відсотків за користування кредитом, страхування майна (комерційного ризику), на торгову рекламу та ін.
У відповідності до Типового положення про склад витрат та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності, економічна сутність витрат трактується так: до складу витрат включаються витрати підприємств торгівлі, що виникають у процесі руху товарів до споживача, а також витрати підприємств громадського харчування, пов'язані з випуском і реалізацією продукції власного виробництва.
Ці витрати формуються на трьох етапах діяльності:
витрати на придбання товарів для реалізації;
витрати на організацію торговельної діяльності;
витрати на реалізацію товарів.
Необхідно розрізняти витрати підприємства, пов'язані з придбанням товарів, капітальні вкладення у розширене відтворення основних фондів і поточні витрати, пов'язані з організацією торговельного процесу.
Торговельне підприємство, що працює на засадах ринкової економіки, повинне мати чітке уявлення про ефективність кожного виду витрат і їх вплив на величину витрат в цілому.
На сьогоднішній день основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат, а також вимоги до розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженим МФУ від 31.12.99р. №318.
Саме визначення витрат надається у П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, так витрати - це зменшення економічних вигід на протязі звітнього періоду у вигляді вибуття або амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за виключенням зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам або вилученням капіталу власником.
Наприклад, до витрат, виникаючих у зв'язку зі зменшенням активів, відносяться:
нарахування зносу
списання матеріалів
нестачі товарів
благодійні внески
та інше
В свою чергу, витратами, які збільшують зобов'язання, є:
заробітня плата
податки та збори
відрахування на страхування
транспортні витрати
оренда,комунальні послуги та інші.
Для більш повного розуміння питання та для ефективного управління витрати розроблена відповідна класифікація. Ця класифікація використовується для проведення аналізу та аудиту витрат ( рис. 1.1.1. ).
За своєю економічною природою витрати бувають:
Додаткові - витрати, пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері.
Чисті - витрати, пов'язані із зміною форми вартості.
За ступенем залежності від обсягу товарообороту:
Умовно-змінні - витрати, що залежать від обсягу товарообороту.
Умовно-постійні - витрати, що не залежать від обсягу товарообороту.
Залежно від напрямку використання витрати підприємств торгівлі поділяються:
Прямі - витрати, що відносяться безпосередньо на той структурний підрозділ, в якому вони здійсненні.
Непрямі - витрати, що розподіляються пропорційно до обсягу товарообороту, торговельної потужності або чисельності працівників кожного підрозділу.
За ступенем доцільності здійснення витрат:
Корисні - види витрат, які сприяють результативному здійсненню торговельно-виробничого процесу підприємства.
Некорисні - види витрат,які пов'язані з обслуговуванням частини трудових, матеріальних і фінансових ресурсів торговельного підприємства, що невикористані (наприклад, виплата заробітньої платні робітникам, які виконують суспільні обов'язки ).
У зв'язку з необхідністю роздільного бухгалтерського обліку фінансових і внутрішньогосподарських показників необхідно розрізняти облік на цих двох рівнях. Фінансова бухгалтерія повинна вести узагальнений облік витрат. А інформація, отримана внутрішньогосподарським обліком, дає змогу приймати правельні і вивірені управлінські рішення та відповідати на запитання щодо вигідності придбання і продажу того чи іншого виду товарів, які необхідні витрати, щоб одержати відповідну суму прибутку.
Витрати
торговельного підприємства

За економічною
природою
Додаткові
Чисті

За ступенем залежності від обсягу товарообороту
Умовно-змінні

Умовно-постійні

За напрямками використання
Прямі
Непрямі

За ступенем доцільності здійснених витрат
Корисні
Некорисні

Рис.1.1.1. Класифікація витрат торговельного підприємства1.2. Групування витрат як об'єкту обліку, контролю та аналізу.

Для побудови обліку витрат необхідно їх згрупувати. Групування витрат за їх економічним змістом визначалося “Типовим положенням про склад витрат та порядком їх планування і розподілу у торговельній діяльності”, затверджений Кабінетом Міністрів України.
Витрати на групуються за такими ознаками: елементи витрат,статті витрат та види діяльності(підприємства громадського харчування,роздрібна торгівля,оптова торгівля тощо).
Групування витрат по елементах стандартизоване, єдине і обов'язкове для всіх підприємств, оскільки рекомендується даним Типовим положенням.
Витрати за їх економічним змістом групуються за наступними елементами (рис. 1.2.1.):
Витрати

Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці

Відрахування на
соціальні заходи
Амортизація основних фондів і нематеріальних активів

Інші витрати

Рис.1.2.1. Класифікація витрат за економічними елементами.
- матеріальні витрати. До цього елементу відносять вартість товарів, які використані у рекламних цілях і що повністю втратили свою якість; знос малоцінних і швидкозношуваних предметів; вартість запасних частин і матеріалів для проведення поточного ремонту основних фондів і деякі інші аналогічні витрати поточного характеру;
- витрати на оплату праці. До цього елементу відносять всі види виплат основної і додаткової заробітної платні штатних і позаштатних працівників торговельного підприємства;
- відрахування на соціальні заходи. До цього елементу відносять відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування, на державне (обов'язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду України), до Фонду сприяння зайнятості населення та відрахування на обов'язкове медичне страхування;
- амортизація основних фондів і нематеріальних активів. До цього елементу відносять амортизаційні відрахування на повне відновлення та капітальний ремонт основних виробничих фондів відповідно до встановлених норм і витрати, пов'язані із зносом нематеріальних активів;
- інші витрати. До цього елементу відносять всі інші види витрат торговельного підприємства (наприклад, витрати, пов'язані з набором робочої сили; витрати на оприлюднення річного звіту; витрати на оцінку вартості майнових цінностей та інші).
Об'єктами внутрішньогосподарського обліку є статті витрат, місця виникнення витрат (окремі види товарів, їх групи),центри відповідальності.
Облік витрат в розрізі товарних груп використовують для визначення рентабельності окремих груп товарів.
Розподіл обліку витрат за сферами відповідальності є бажаним, коли організаційним планом визначена відповідальність за придбання , зберігання товарів та збут товарів.
У деяких західних країнах у бухгалтерському обліку застосовується такий підхід до класифікації витрат комерційної діяльності, де в центрі уваги пербуває споживач інформації та його потреби. Вважається, витрати потрібно класифікувати залежно від призначення інформації:
1) для оцінки запасів;
2) для прийняття рішень;
для контролю та регулювання.
Також у практиці західних підприємств витрати класифікують в залежності від обсягу товарообігу. Це поділ витрат на змінні, постійні, напівзмінні, напівпостійні.
Якщо розглядати витрати з точки зору оцінки запасів можна згрупувати їх за такими ознаками - вичерпані та невичерпані.
Витрати ,за якими приймаються рішення, можна згрупувати за такими ознаками:
релевантні і нерелевантні витрати, тобто ті що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішень, і ті що не залежать від прийняття рішень;
дійсні та можливі витрати (можливі виникають внаслідок прийняття альтернативного рішення);
маржинальні (граничні),інкрементні (приростні) - це додаткові витрати, які з'являються внаслідок продажу додаткових товарів. Маржинальні - це ті, які розраховуються на одиницю товару.
Витрати, за якими здійснюєтся контроль і регулювання, групуються за ознаками - контрольовані та некотрольовані витрати.
На сьогоднішній день в Україні прийняті Національні Стандарти бухгалтерського обліку, які передбачають використання нового плану рахунків. Облік витрат регулюється Положенням (Стандартом) Бухгалтерського Обліку 16 “Витрати”. Це положення визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності, а також склад витрат.
П(С)БО 16 дає визначення поняттю собівартості реалізованой продукції, яка включає:
- прямі матеріальні витрати
- прямі витрати на оплату праці
- інші прямі витрати
- загальногосподарські витрати.
Витрати, пов'язані з операційною діяльність, які не влючаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), поділяються на:
- адміністративні витрати (загальні корпоративні витрати, витрати на відрядження, витрати на зв'язок, за професійні послуги та інші);
- витрати на реалізацію (упаковочні матеріали, рекламні витрати, оплата праці та комісійні, транспортуванння товарів, витрати на гарантійний ремонт та інші);
- інші операційні витрати (дослідження, нестачі та втрати, штарфи пені та інші).
Витрати від операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:
- матеріальні витрати;
- витрати на оплату праці;
- відрахування на соціальні заходи;
- інші операційні витрати.
Витрати торговельного підприємства характеризуються системою аналітичних показників, до складу якої входять наступні показники:
- абсолютна сума витрат. Цей показник дає уявлення про обсяг поточних витрат, але не дає можливості оцінити їх ефективність;
- рівень витратомісткості торговельної діяльності. Цей показник визначається як відношення суми витрат до обсягу товарообороту, що виражається у відсотках. Рівень витратомісткості є найважливішим показником економічності господарської діяльності.
Мінімізація рівня витратоміскості торговельної діяльності підприємства є критерієм економічності витрат. Тому низький рівень витратомісткості дає можливість підприємству отримувати певні конкурентні переваги на споживчому ринку, повільніше здійснювати свою цінову політику і при інших рівних умовах досягати більш високих розмірів прибутку. Зниження рівня витратомісткості є важливим завданням підприємства, але не метою його діяльності. Воно може супроводжуватися зниженням рівня торговельного обслуговування покупців, відмовою від продажу товарів, що користуються попитом, зміною пріоритетів стратегічного розвитку на короткострокові економічні вигоди у поточному періоді.
- рівень рентабельності витрат. Цей показник визначається як відношення суми прибутку до суми витрат, виражене у відсотках. Рівень рентабельності витрат є одним з найважливіших показників ефективності поточних витрат підприємства.
Система аналітичних показників, що характеризують витрати як кількісно, так і якісно, приведена у таблиці 1.2.1. Кількісні показники відображають на скільки були ефективними здійснені витрати, чи має сенс витрачати певну суму коштів для одержання певного розміру прибутку.
Таким чином, розгляд основних аспектів визначення економічної суті витрат дозволяє представити класифікацію витрат за різними ознаками, а також систему аналітичних показників, які дозволяють оцінити обсяг та рівень витрат торговельного підприємства.
Таблиця 1.2.1.
Основні показники, що дозволяють оцінити обсяг та рівень витрат торгівельного підприємства
№ з/п
Найменування показника
Алгоритм розрахунку
Використання показника
1
2
3
4
1.
Абсолютна сума витрат
сума статей витрат за номенклатурою
дає уявлення про обсяг поточних витрат, здійснених підприємством за звітний період
2.
Рівень витрат
(сума В/РТО) * 100 %
цей показник відображає скільки відсотків займають витрати в обсязі товарообороту
3.
Рівень рентабельності витрат
(Прибуток/сума В) * 100 %
характеризує ефективність здійснених витрат
4.
Абсолютне відхилення
сума В1-сума В
різниця між фактичною і плановою сумою В являє собою економію або перевитрати
Продовження табл.1.2.1
1
2
3
4
5.
Темп приросту
(сума В1 - сума В0) / сума В0 * 100 %
відображає на скільки відсотків змінилися фактичні витрати по відношенню до встановленої бази
(плану)
6.
6.1.Відносна економія або перевитрати
В ( без розпо-
ділу на умовно-
змінні і умовно-
постійні )
6.2.Відносна
економія або
перевитрати
В (з розподі-
лом)
сума В0 -
(сума В0* % виконання пла- ну РТ) / 100
даний показник характеризує вплив на зміну величини умовно - змінних і умовно - постійних витрат такого фактору як обсяг товаро-обороту
1.3. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури

Прийняті законодавчі акти, що діють на території України, направлені на те, щоб суб'єкти підприємницької діяльності мали однакові умови для її здійснення, незалежно від організаційних форм та форм власності підприємств, мали однакові права, а також в однаковій мірі відповідали за результати своєї діяльності.
На сьогодні в Україні питанням бухгалтерського обліку та контролю приділяється особливо велика увага, так видано численний ряд нормативних документів, які регулюють порядок організації та ведення бухгалтерського обліку та контролю. Поряд з цим видано ряд документів, які встановлюють порядок ведення податкового обліку, тобто визначення складу валових доходів та валових витрат підприємства з метою обчислення прибутку, що підлягає оподаткуванню.
Також розроблено Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосування міжнародних стандартів та Закон України : Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, що докорінно зміняють існуючу систему бухгалтерського обліку і дадуть можливість користуватися публічною бухгалтерською звітністю іноземним інвесторам та самим керівникам .
При здійсненні бухгалтерського обліку витрат важливим є встановлення факту дотримання торговельними підприємствами наступних нормативних документів (табл. 1.3.1.).
Таблиця 1.3.1.
Характеристика нормативно - правової літератури, що використовується в обліку витрат торговельного підприємства

з/п
Нормативний документ, ким і коли зат-верджений
( №, дата )
Короткий зміст
Використання в дипломній роботі
1
2
3
4
1.
Конституція України, Верховна Рада (ВР) України
28.06.96 р.
Основа правової бази України, на якій будується діяльність всіх підприємств незалежно від форм власності.
2.
Про підприєм-
ництво: Закон України, постанова ВР України
№ 785-12
26.02.91 р.
(із змінами )
Визначає загальні пра-
вові, економічні та со-
ціальні засади здійсне-
ння підприємницької
діяльності на території
України, встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки.
Обумовлюється по-
рядок державної ре-
єстрації суб'єкта підприємницької діяльності та ліцен-
зування деяких ви-
дів діяльності, відк-
риття банківських рахунків та інше. Підрозділ 1.4.
Продовження таблиці 1.3.1.
1
2
3
4
3.
Про господарські
товариства:
Закон України
постанова ВР
України
№ 769 / 97
23.12.97 р.
Визначає поняття, ви-
ди господарських то-
вариств, правила їх створення, діяльності, а також права, обов'язки їх учасників і засновників.
Регламентує порядок створення підприємства з колективною формою власності, розмір статутного фонду, відповідальність учасників. Підр. 2.4.
4.
Про власність:
Закон України,
постанова
ВР України
№9-93 21.01.93 р.
(із змінами)
Регулює забезпечення
вільного економічного самовизначення гро-
мадян, використання природного, економіч-
ного, науково-технічно-
го та культурного потенціалів країни для підвищення рівня життя її народу.
Регламентує забезпечення права колективної влас-
ності, визначає суб'єкти та об'єкти
права колективної власності колективного підприємства. Підрозділ 1.4.
5.
Про банк-
рутство: Закон України
постанова
ВР України
№ 90 / 95
14.03.95 р.
Встановлює умови і по-
рядок визначення юри-
дичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяль-
ності - банкрутами з метою задоволення претензій кредиторів.
Регламентує поняття банкрутства, суб'єкти банкрутства, кредитори, а також провадження у спра-вах про банкрутство. Підрозділ 2.2.
Продовження таблиці 1.3.1.
1
2
3
4
6.
Про підприємства в Україні:
Закон України
постанова
ВР України
№ 888-12
27.03.91 р.
(із змінами )
Визначає види і органі-заційні форми підпри-ємств, правила їх ство-рення, реєстрації, реор-ганізації і ліквідації, ор-ганізаційний механізм здійснення ними під-приємницької діяльнос-ті в умовах переходу до ринкової економіки.
У цьому Законі зазна-чається, що підпри-ємство має самос-тійний баланс, розра-хунковий та інші ра-хунки в банку, печат-ку із своїм наймену-ванням, а також знак для товарів і послуг. Підрозділ 2.4.
7.
Про аудиторську діяльність: Закон України
постанова
ВР України
22.04.93 р.
(із змінами)
Визначає правові заса-ди здійснення ауди-торської діяльності і спрямований на ство-рення системи неза-лежного фінансового контролю для захисту інтересів власника.
Регламентує ство-рення системи неза-лежного фінансового контролю з метою за-хисту інтересів влас-ників підприємств не-державної форми власності. Підрозділ 2.2.
8.
Про систему оподаткуван-ня: Закон Ук-раїни, поста-нова ВР Укра-їни № 77 / 97
18.02.97 р.
Визначає принципи по-будови системи оподат-кування в Україні, збори і податки до бюджетів і до державних цільових фондів, а також права, обов'язки платників.
Базове підприємство у відповідності до цього Закону сплачує певні загальнодер-жавні та місцеві по-датки і збори (обо-в'язкові платежі).
Продовження таблиці 1.3.1.
1
2
3
4
9.
Про оподатку-вання прибут-ку підпри-
ємств: Закон України, пос-танова ВР України
№ 607/97
04.11.97 р.
(із змінами)
Регламентує порядок визначення та оподат-кування прибутку тор-говельного підприємства.
Визначає правиль-ність віднесення пев-них сум до складу ва-
лових доходів чи ва-лових витрат під-приємства, порядок нарахування аморти-зації основних фондів. Підрозділ 2.2.
10.
Про податок на додану вартість: За-кон України, постанова
ВР України
№ 550/97
26.09.97 р.
(із змінами)
Цей Закон визначає платників податку на додану вартість, об'єк-ти, базу та ставки опо-даткування, порядок об-ліку, звітування та вне-сення податку на дода-ну вартість до бюджету.
Базове підприємство є платником податку на додану вартість, базою оподаткування з даного податку є обсяг роздрібного товарообороту за ставкою - 20 %. Підрозділ 2.3.
11.
Про норми
Відшкодуван-ня витрат на відрядження в
Встановлює норми відшкодування витрат на відрядження в межах України, за кордон
Регламентує граничні норми добових вит-рат на відрядження у межах України та за
Продовження таблиці 1.3.1.
1
2
3
4
межах України і за кордон, постанова КМ України №1046 10.07.98 р.
для працівників підп-риємств, установ і ор-ганізацій всіх форм власності.
кордон для працівни-ків усіх підприємств і організацій, діяль-ність яких пов'язана з торгівлею. підприємствами, що придбали спеціальний торговий патент.
Підрозділ 3.1.
12.
Порядок виз-начення роз-міру збитків від розкра-дання, нестач,
знищення (псування) ма-теріальних цінностей, постанова
КМ України
№ 116
22.01.96 р.
Встановлює механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псу-вання) матеріальних цінностей, крім дорого-цінного каміння та валютних цінностей.
Регламентує порядок визначення розміру збитків від розкра-дання, нестачі, зни-щення (псування) матеріальних цінностей. підприємствами, що придбали спеціальний торговий патент.
Підрозділ 3.1.
Продовження таблиці 1.3.1.
1
2
3
4
13.
Положення про докумен-тальне забез-печення запи-сів у бухгал-терському об- ліку, наказ Міністерства Фінансів (МФ) України № 88
24.05.95 р.
Встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгал-терському обліку, а та-кож зберігання первин-них документів, обліко- вих регістрів, бухгал-терської звітності під-приємствами незалеж-но від форм власності.
Визначає порядок складання первинних документів з обліку витрат та відоб-раження їх в бухгал-терському обліку отримання, збере-ження, складання облікових регістрів, бухгалтерської звіт-ності, організації документообігу.
Підрозділ 2.1.
14.
Про затверд-ження норм природного убутку продо-вольчих това-рів у торгівлі та інструкцій з їх застосуван-ня, наказ Міністерства торгівлі СРСР 02.04.87 р.
Встановлює норми при-родного убутку на стан-дартні товари, які реалізуються на вагу, у відсотках до їх роздрібного обороту, що утворюються при зберіганні товарів у підсобному приміщенні та на прилавках, а також при підготовці до продажу.
Регламентує порядок розрахунку природ-ного убутку на реалі-зовані продовольчі товари та віднесення втрат продовольчих товарів у межах норм природного убутку на витрати торговельного підприємства. Підрозділ 2.2.
Продовження таблиці 1.3.1.
1
2
3
4
15.
Про затверд-ження норм коштів на представниць-кі цілі, рек-ламу і виплату компенсації за використання легкових ав-томобілів для службових поїздок та по-рядок їх вико-ристання, на-каз МФ і МЕ
№88
15.06.95 р.
Встановлює порядок витрачання коштів на представницькі цілі підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпоряд-кованості.
Регламентує склад та групи представни-цьких витрат, що включають в себе: проведення офіційного прийому, транспортне обслуговування, заходи культурної програми, буфетне обслуговування під- час переговорів, оплата послуг перекладача та інше, а також порядок документального оформлення представницьких витрат. Підрозділ 2.2.
16.
Положення про бухгал-терський облік
Встановлює порядок ведення бухгалтерсь-кого обліку фінансових
Згідно п. 3 Положення склад витрат, які можуть включатися
Продовження таблиці 1.3.1.
1
2
3
4
фінансових результатів від здійснення операцій, що підлягають патентуванню наказ МФ Ук-раїни № 169
15.08.96 р.
результатів, отриманих суб'єктом підприємницької діяльності від здійс-нення операцій, що підлягають патентуванню.
суб'єктами підприєм-ницької діяльності у витрати, визна-чається у відповідності до Закону України: Про оподаткування прибутку підприємств. Підрозділ 2.2.
17.
Інструкція по інвентаризації основних за-собів немате-ріальних акти-вів,товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та до-кументів і ра-хунків, наказ МФ України
№69 11.08.94р.
(із змінами)
Визначається порядок проведення обов'яз-кової та раптової інвентаризації на під-приємстві. Порядок проведення інвента-ризації в інших випад-ках та регулювання інвентаризаційних різниць здійснюється з урахуванням зазначених в Інструкції особливостей.
п.1.4. Робочі інвентаризаційні комі-сії разом з бухгал-терією розробляють пропозиції щодо списання нестач у межах норм природ- ного убутку. При інвентаризації основ-них засобів встанов-люється за рахунок яких джерел списані витрати на побудову неврахованих об'єктів. Підрозділ 2.4.
Продовження таблиці 1.3.1.
1
2
3
4
18.
Інструкція по бухгалтерсь-кому обліку балансової вартості груп основних фондів, наказ МФ України
№159 24.07.97р.
(із змінами)
Визначає поняття ос-новних засобів, зносу (амортизації), а також порядок ведення бух-галтерського обліку балансової вартості основних фондів.
Встановлює порядок погашення вартості основних фондів під-приємства шляхом віднесення зносу по затвердженим нормам на витрати на протязі строку, за який первісна вартість повністю переносить-ся на витрати. Підрозділ 2.1.,2.2.
19.
Про норми відшкодуван-ня відряд-ження в межах України і за кордоном Постанова КМУ від 23.04.99 N663
Визначає порядок від-рядження у межах України, порядок від-ряджень за кордон працівників підпри-ємств усіх форм власності.
Регламентує порядок відшкодування витрат по відрядженню пра-цівникам підприємств усіх форм власності лише за наявності документів в оригіналі, що підтверджують вартість цих витрат.
Продовження таблиці 1.3.1.
1
2
3
4
20.
Закон України про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні №996-XIV від16.07.99
Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бух.обліку та складання фін. звітності в Україні
Висвітлено за якими принципами повинні відображатися витрати у фінансовій звітності.
Підрозділ 3.1.
21.
П(С)БО 3
“Звіт про фінансові результати”
№397/3690 від 21.06.99
Цим положенням визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загалні вимоги до його статей.
Визначається час визнання витрат, їх елементи ,надаються роз'яснення,щодо пра-вильності відображен-
ня у відповідних стат-
тях звіту. Підрозділ 3.1.
22.
П(С)БО 16
“Витрати”
№27/4248 від 19.01.2000.
Це положення виз-начає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.
Надані чіткі роз'яснення щодо визнання витрат та їх складу. Підрозділ 2.2.
Зробивши аналіз нормативної бази з питань бухгалтерського обліку та контролю можна відзначити, що на сьогодні ці аспекти широко освітлені.
Недоліком цих актів є те, що вони не мають постійний характер, так як до них вносяться багаточисленні зміни і доповнення, що вимагає від фахівців з бухгалтерського обліку додаткового часу і зусиль для майже щоденного ретельного оперативного аналізу нормативної бази.
Позитивним є те, що на сьогоднішній день прийнятий Закон України: “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, який запроваджує нові принципи та засади бухгалтерського обліку.
Стара система бухгалтерського обліку в Україні була більш зорієнтована на потреби та для задоволення інтересів фіскальних (податкових) органів держави, тоді як нова система направлена на забезпечення складання звітності для прийняття економічно обгрунтованих управлінських рішень,щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.
Щодо спеціальної літератури, то нині питанням обліку, аналізу та контролю витрат приділяється особлива увага з боку вітчизняних авторів. Про це свідчать статті спеціалізованих періодичних видань, підручники, монографії та навчальні посібники.
Але поряд з цим, тема бухгалтерського обліку, аналізу і поточного контролю витрат розглядається дуже поверхнево. Можна, навіть, сказати, що ця тема залишається поза увагою багатьох авторів, незважаючи на те, що в умовах формування цивілізованих ринкових відносин питання обліку, аналізу та контролю витрат є дуже актуальними.

Характеристика спеціальної літератури з даної теми приведена у таблиці 1.3.2.

Таблиця 1.3.2.

Економіко-правовий аналіз спеціальної літератури


Назва джерела, автор
Використання у дипломній роботі
1
2
3
1.

Архангельська Ж.

Порядок формування та віднесення на собівартість фонду оплати праці//Бух.облік і аудит, №8, 1996.

Висвітлено порядок формування витрат на основну і додаткову заробітну плату працівників торговельного підприємства.

Підрозділ 3.3.
2.
Бабак А.А. Представи-тельские расходы: оформление докумен-тов, отражение в учёте и отчётности //Баланс №47, 1997.

Розглядається проблема віднесення представницьких витрат до витрат подвійного призначення та відобра-ження їх в обліку недержавних підприємств.

Підрозділ 2.2.
3.
Грабова Н.Н. Бухгал-терский учёт в торгов-ле: практическое посо-бие. - К.: Учётинформ, 1997.

Розглянуто питання обліку, розподілу та списання витрат торговельного підприємства.

Підрозділ 2.2.
4.

Грабова Н.Н. Облік, розподіл і списання витрат в торговельних підприємствах//

Бух.облік і аудит, №8,9, 1998.

Висвітлено загальні питання обліку витрат, а також більш детально розкрито питання амортизації основних фондів, їх ремонт і оренда; облік витрат на рекламу; облік втрат від уцінки, недостачі і псування ТМЦ, викладено порядок розподілу та списання витрат. Підрозділ 2.1.

Продовження таблиці 1.3.2.

1
2
3
5.
Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік.- К.: Автоінтерсервіс, 1996.

У даному виданні визначені принципи побудови фінансового та управлінського обліку, задачі та організація обліку витрат на торговельному підприємстві.

Підрозділ 2.4.
6.
Дорош Н.І. Актуальні проблеми розвитку аудиторського контролю в Україні//Світ бухгалтерського обліку, №5, 1997.
Досить широко висвітлено питання встановлення та розвитку системи національних стандартів аудиту в Україні. Підрозділ 2.4.
7.
Конгрен Ч.Р., Дж. Фостер Бухгалтерский учёт: управленческий аспект.- М.: Аудит, 1997.
Наведена класифікація витрат, основні методи обліку витрат, що використовуються у зарубіжній практиці. Підрозділ 2.4.
8.

Пархоменко В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів

від діяльності, що підля-гає патентуванню// Бух. облік і аудит, № 7, 1998.

Висвітлено порядок спрощеної процедури ведення бухгалтерського обліку витрат торговельними підприємствами, що придбали спеціальний торговий патент.

Підрозділ 3.1.

Продовження таблиці 1.3.2.

1
2
3
9.
Сахарцева И.И. Управление издержка-ми предприятий - это умение экономить ресурсы и максимизиро-вать отдачу от них// Новигатор бухгалтера, № 44, 1998.

Висвітлено питання управління витратами у високорозвинутих західних країнах. Високорозвинуті країни мають великий досвід в одержанні оперативної інформації про витрати і управління ними. Цей досвід можна використовувати на підприємствах України, що дасть можли-вість покращити економічну ситуацію.

Підрозділ 2.4. 3.1.
10.

Смоляр Т., Пугачов О.

Порядок відшкодування витрат на службові відрядження// Бух. облік і аудит, № 3,1998.

Визначається порядок віднесення до складу валових витрат витрат, пов'язаних з відрядженнями на території України та за кордон.

Підрозділ 2.2.
11.
Сопко В. Основи побудови внутрішньо-господарського (управлінського) обліку затрат і доходів діяльності (контролінг)// Бух. облік і аудит, № 6, 1996.

Висвітлюються загальні питання побудови управлінського обліку витрат та його взаємозв'язок з фінансовим обліком.

Підрозділ 2.2, 2.4.

Продовження таблиці 1.3.2.

1
2
3
12.
Ткаченко Н. Бухгалтерський облік незавершеного вироб-ництва, незавершених робіт (послуг)// Бух. облік і аудит, № 8,1998.

Дається роз'яснення статті балансу торговельного підприємства “Незавершене виробництво”, яка включає в себе витрати на залишок нереалізованих товарів.

Підрозділ 2.2.
13.
Ткаченко А., Галай А. Типичные ошибки и недостатки в учёте товарных операций// Бухгалтерский учёт и аудит, № 1,1998.

Дана стаття висвітлює можливі та найбільш розповсюджені помилки в обліку товарних операцій, що стосуються списання товарних втрат на витрати.

Підрозділ 3.2.
14.
Турецкий Д.М. Учёт затрат на производство (издержек обращения)// Всё о бухгалтерском учёте, № 20, 1997.

Розглянуті основні аспекти фінансового обліку витрат.

Підрозділ 3.1.
15.
Сопко В.В. Бухгалтерський облік. КНЕУ, 2000 р.
Розглянуті основні аспекти бухгалтерського обліку витрат.
Підрозділ 2.3.
16.
Бутинець Ф.Ф. Фінансовий облік. ЖІТІ, 2000.
Розглянуті основні аспекти фінансового обліку витрат.
Підрозділ 3.2.
17.
Бутинець Ф.Ф. Управлінський облік. ЖІТІ, 2000.
Розглянуті основні аспекти фінансового обліку витрат.
Підрозділ 2.1.
Огляд спеціальної літератури з питань бухгалтерського обліку, аналізу і поточного контролю витрат спонукає до висновку, що багато з наявних публікацій мають ряд недоліків. Серед них необхідно назвати відсутність характеристик бухгалтерського обліку та контролю конкретних операцій, відсутність методики проведення аналізу витрат, недостатність розробки питань обліку витрат, проблемність і невирішеність багатьох з них, рішення яких можливо відбудеться з розробкою нормативних документів, які забезпечують перехід фінансового обліку на міжнародні стандарти.

2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Відкрите акціонерне підприємство “Універсам-23” є юридичною особою з дня його державної реєстрації, користується правом оперативного управління щодо закріпленого за ним майна, має штамп встановленого зразка, печатку із власним найменуванням. ВАТ “Універсам-23” має самостійний баланс, свій розрахунковий рахунок у банку. Відносини з підприємствами, установами і організаціями та громадянами у всіх сферах фінансово-господарської діяльності будуються на договірних засадах згідно чинного законодавства України.

Головним документом, що встановлює порядок організації, здійснення фінансово-господарської діяльності та ліквідації підприємства є Статут.

Джерелом формування майна є статутний фонд, що включає основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, які належать ВАТ “Універсам-23” на правах власності.
Основним видом діяльності ВАТ “Універсам-23” є роздрібна торгівля, а допоміжними видами - громадське харчування і заготівля сільськогосподарської продукції.
Основними цілями і завданнями підприємства є задоволення потреб своїх членів і обслуговуваного населення в товарах та послугах, сприяння розвитку їх трудової і соціальної активності, зростанню добробуту і культурного рівня.
Структура управління ВАТ “Універсам-23” представлена на рисунку 2.1.
ВАТ “Універсам-23” веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну звітність та здійснює облік результатів своєї діяльності відповідно до чинного законодавства .
Результати діяльності підприємства відображаються в щоквартальних та річних балансах, у звітах про фінансові результати, а також у річному звіті.
Річний звіт перевіряється ревізійною комісією підприємства або незалежною аудиторською організацією.
Перевірка окремих напрямків діяльності підприємства здійснюється податковими та іншими уповноваженими державними органами у відповідності з чинним законодавством України.
Підприємство здійснює контроль за якісними показниками своєї фінансово-господарської діяльності за допомогою економічного аналізу.
В умовах переходу до ринкових відносин особливе значення має здобуток професійних знань, навиків і уміння працівниками, які зайняті в управлінні, здійснювати систематичний економічний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності для знаходження вірних і обгрунтованих управлінських підходів і рішень з метою підвищення ефективності роботи підприємства.

Рис. 2.1. Структура управління ВАТ“Універсам-23”

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства систематизують у вигляді таблиці, де їх фактично досягнуту величину у звітному періоді порівнюють з аналогічними даними за попередні періоди, при цьому розраховують абсолютне і відносне відхилення.

Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності ВАТ “Універсам-23” наведена в таблиці 2.1. З даних таблиці можна зробити висновок, що товарооборот у 1999 році в порівнянні з 1997та 1998 роками збільшився відповідно на 3010,4 та 2827,6 тис. грн. або на 101,1% та 89,5%, що є позитивним моментом. Також до позитивних моментів можна віднести збільшення середньорічної вартості основних фондів, балансового прибутку. Але при цьому спостерігається значне зростання обсягу витрат на реалізацію товарів, зменшення оборотних активів, суми власних засобів, що є негативними моментами, а також негативним є те, що показники платоспроможності підприємства значно не досягають критичного значення.
Система бухгалтерського обліку у ВАТ “Універсам-23” організована таким чином, що господарські операції в узагальненому вигляді відображаються у синтетичному обліку, і деталізовано, у розрізі синтетичного - в аналітичному обліку. При цьому операція, відображена у синтетичному обліку, повинна дорівнювати її аналітичному обліку. Сполучення різних реєстрів аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв'язок, послідовність і способи ведення облікових записів з метою узагальнення і одержання звітності утворює форму бухгалтерського обліку.
Таблиця 2.1.
Динаміка основних показників фінансово-господарської
діяльності ВАТ“Універсам-23”
№ п/п
Найменування показника
Одиниці виміру
1997
1998
1999
Відхилення 1999 ( +; - ) від

1997
1998

абсол.
відн.
абсол.
відн.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Товарооборот
Валовий доход
Рівень валового доходу
Витрати
Рівень витрат
Витрати на реалізацію товарів
Результат від реалізації
Результат від іншої реалізації
Балансовий прибуток
Рентабельність
Середньоспискова чисельність працівників
Середньорічна вартість основних фондів
тис. грн.
тис. грн.
%
тис. грн.
%
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
%
чоловік
тис. грн.
2976,5
919,5
30,89
321,6
10,8
1675,6
42,8
6,7
49,5
1,66
77
56,1
3159,3
814,1
25,76
588,1
18,61
1798,0
19,0
11,0
30,0
0,9
81
106,5
5986,9
516.0
8,61
1200,1
20
1107.0
6.0
10.0
16.0
0,26
73
107.0
3010,4
-403.5
-22,28
878,5
9,2
-568.6
-36.8
3.3
-33.5
-1,4
-4
50.9
101,1
-43.88
273,2
-33.93
-85.98
49.25
-67.67

-5.19
90.73
2827,6
-298.1
-17,15
612
1,39
-691.0
-13.0
-1.0
-14.0
-0,64
-8
0.5
89,5
36.62
104,1
-38.43
-68.42
-9.09
-46.66
-9.88
0.47
13
14
15
16
17
Позаоборотні активи
Оборотні активи
Сума власних засобів
Сума залучених засобів
Сума власних оборотних засобів
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
92.7
180.7
90.6
182.8
-2.1
92.0
148.0
75.0
165.0
-17.0
88.0
79.0
63.0
104.0
-25.0
-4.7
-101.7
-27.6
-78.8
-5.07
-56.28
-30.46
-43.11
-4.0
-69.0
-12.0
61.0
-4.35
-46.62
-16.0
-36.97
18
19
20
21
22
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт маневреності
Коефіцієнт загального покриття
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт проміжного покриття
%
%
%
%
%
33.14
-0.02
98.85
7.22
15.10
31.25
-22.66
89.69
7.87
21.81
37.72
-39.68
61.72
3.9
14.06
4.58
-37.13
-3.32
-1.04
-
6.47
-27.97
-3.97
-7.75
-
43
Бухгалтерський облік у ВАТ “Універсам-23” здійснюється за журнально-ордерною формою обліку. Склад облікових регістрів і послідовність запису в них при журнально-ордерній формі обліку представлені на рис. 1.3.3.
Структура бухгалтерії ВАТ “Універсам-23” представлена на рисунку 2.2.
Рис. 2.2. Структура бухгалтерії ВАТ“Універсам-23”
До складу бухгалтерії ВАТ “Універсам-23” входить 8 бухгалтерів.
Службові обов'язки для працівників бухгалтерії встановлює головний бухгалтер, який забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємстві і контроль за раціональним економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності .
Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
Службові обов'язки в бухгалтерії розподіляються за функціональними ознаками, тобто за окремим працівником, залежно від обсягу робіт закріплюється конкретна ділянка роботи.
Всі підрозділи підприємства своєчасно передають в бухгалтерію необхідні для обліку документи, витяги з наказів і розпоряджень, договори, нормативи, звіти матеріально-відповідальних осіб.
Вимоги головного бухгалтера щодо порядку оформлення і подання в бухгалтерію необхідних документів є обов'язковими для всіх працівників підрозділів товариства.
Для забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку велике значення має розробка плану його організації. План організації бухгалтерського обліку ВАТ “Універсам-23” складається із наступних елементів: план документації і документообігу, план інвентаризації, план рахунків і їх кореспонденції, план звітності, план організації праці працівників бухгалтерії.
Система бухгалтерського обліку у ВАТ “Універсам-23” побудована з урахуванням всіх необхідних змін, спричинених наявними економічними обставинами, з дотриманням загальних принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку.
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ
КАСОВІ ОРДЕРИ

КНИГИ ТА КАРТОЧКИ АНАЛІТИЧНОГООБЛІКУ

послідовність записів
звірка записів
Рис.2.3. Схема записів при журнально-ордерній формі
бухгалтерського обліку у ВАТ“Універсам-23””
137
3. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Проектування системи первинного обліку витрат
Бухгалтерський облік часто називають “мовою бізнесу”. Бізнесмени різного рівня (керівники фірм, менеджери, банкіри та інші) використовують бухгалтерські терміни у своїй повсякденній роботі.
Головне завдання бухгалтерського обліку - забезпечення користувачів фінансовою інформацією про діяльність того чи іншого підприємства або фірми. Ця фінансова інформація потрібна не лише податковому інспектору, але й менеджеру, власникам і працівникам даного підприємства для прийняття різного роду рішень, з планування, зміни, розширення або припинення його діяльності. У країнах з розвинутою економікою подібна інформація потрібна також і широкій громадськості, яка є потенційним інвестором і від якої залежить чи буде мати ця фірма приток капіталу із зовні. А їх рішення з цих питань приймається на основі аналізу фінансової інформації цього підприємства.
Отже, система бухгалтерського обліку передбачає перетворення облікових даних з метою одержання необхідної економічної інформації для потреб управління.
Організація бухгалтерського обліку включає організацію облікового процесу, тобто збирання облікової інформації, її реєстрацію, групування і обробку (первинний облік).
Результатом цього є первинна інформація, яка фіксується на паперовому або машинному носіях.
Основними носіями первинної облікової інформації є документи. Характерною особливістю бухгалтерського обліку є безперервне і суцільне відображення господарських операцій за допомогою документів.
Бухгалтерські документи повинні оформлятися так, щоб у них містилися дані, необхідні для повної і вичерпної уяви про господарську операцію.
Значення документації у господарській діяльності полягає у тому, що вона служить засобом обгрунтування облікових записів, а також використовується для передачі розпоряджень від розпорядників до виконавців; підтвердження правильності здійснених операцій; аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, тобто застосовується для управління підприємством.
Господарські операції, які відбуваються на підприємстві, відрізняються змістом, обсягом, структурою, а тому для їх оформлення застосовують різні за формою і змістом документи. Велика кількість господарських операцій вимагає використання різноманітних документів. З метою кращого розуміння призначення, особливостей, порядку оформлення окремих груп документів, а також правильного застосування їх, документи групують за певними ознаками.
Так, основним документом первинного бухгалтерського обліку витрат торговельного підприємства є накопичувальна відомість по статтях витрат або Книга аналітичного обліку витрат. У ВАТ “Універсам-23” для обліку витрат застосовують Книгу аналітичного обліку витрат у розрізі окремих елементів статей витрат (рис.3.1.1.).
Книга первинного обліку витрат

За місцем
складання

За обсягом
Змісту
За способом складання

Внутрішній
Зведений
Нагромаджувальний

Рис.3.1.1. Характеристика Книги первинного обліку витрат ВАТ“Універсам-23"

Так як Книга аналітичного обліку витрат є зведеним та нагромаджувальним бухгалтерським документом, то на підприємстві вона відкривається на рік. Записи до неї здійснюються на підставі журналів-ордерів (або інших облікових регістрів) наприкінці місяця, у яких міститься кореспонденція по дебету рахунку “Витрати”, підтверджена первинними бухгалтерськими документами, як зовнішніми так і внутрішніми, що засвідчують факт здійснення або момент нарахування тієї чи іншої господарської операції, яка пов'язана з витратами торговельного підприємства, а саме: накладними, товарно-транспортними накладними, рахунками-фактурами, платіжними вимогами-дорученнями, рахунками організацій за різного роду послуги, платіжно-розрахунковими відомостями, розрахунками амортизаційних відрахувань по основним фондам, розрахунку зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, авансовими звітами та іншими документами, про що свідчить схема документо витрат ВАТ “Універсам-23”, зображена на рисунку 3.1.2.
Товарно-транспортні накладні,
накладні,
рахунки-фактури різних організацій за
послуги,
розрахунково-платіжні відомості,
розрахунок амортизації основних фондів,
розрахунок зносу МШП,
акти списання
товарно-матеріальних цінностей,
авансові звіти,
маршрутні листи,
інвентаризаційні описи

Журнали-ордери по кредиту

різних рахунків
та відомості до них


Книга аналітичного
обліку витрат
Розрахунок витрат на залишок нереалізованих товарів

Журнал-ордер № 18 по кредиту різних рахунків

Головна книга

Баланс

Звітність

Держадміністрація району

Архів
Податкова
інспекція

Рис.3.1.2. Схема організації документообігу по обліку витрат ВАТ“Універсам-23”
Книга аналітичного обліку витрат у ВАТ“Універсам-23” відкривається на рік. Наприкінці місяця на підставі даних цієї Книги робляться записи до журналу-ордеру №18 по кредиту різних рахунків. Звідки дані поступово переносяться до Головної книги, балансу та до форм звітності.
Визначимо чи за призначенням використовуються документи по обліку витрат у ВАТ “Універсам-23”, для цього складемо порівняльну характеристику (таблиця 3.1.1.).
Таблиця 3.1.1.
Порівняльна характеристика призначення документів по обліку витрат у ВАТ“Універсам-23”

Призначення
Документи
згідно з норматив-ними документами
у ВАТ “Універсам-23”
1
2
3
1. Накопичувальна відомость
для ведення обліку витрат у розрізі статей витрат
дана форма на підприємстві не застосовується
2. Книга аналітичного обліку витрат
для здійснення ана-літичного обліку вит-рат на протязі року за економічними елементами
даний документ вико-ристовується для аналітичного обліку витрат у розрізі окремих елементів статей витрат на протязі звітного періоду
3. Журнал-ордер №18 по кредиту різних рахунків
Використовується для здійснення обліку витрат на загальну суму за місяць
використовується для здійснення обліку витрат на загальну суму за місяць у розрізі корес-пондуючих рахунків
Дані Книги аналітичного обліку витрат за статтями “Транспортні витрати”, “Відсотки за кредит” та “Витрати на зберігання, доробку, підсортування і передпродажну підготовку товарів” використовуються для розрахунку витрат на залишок нереалізованих товарів, що оформлюється відповідним документом.
Використання на підприємстві для аналітичного обліку витрат багатографного регістру, де для кожної статті витрат виділена окрема графа, дозволяє у будь-який момент часу одержати інформацію про величину витрат як у цілому так і в розрізі кожної статті, що дозволяє здійснювати аналіз витрат.
Організація документообігу на підприємстві представлена на рисунку 3.1.2.
Етапи формування
Виконавець робіт
інформаційного потоку витрат
поста-чаль-ники
інші органі-зації
банк
матер.-відповід.особа
бух-гал-терія
гол. бухгалтер
1
2
3
4
5
6
7
1. Складання первинної документації
2. Обробка первинних документів
3. Первинна реєстрація облікової інформації
4. Групування та перег-рупування даних
5. Періодичне зведення даних
6. Складання бухгал-терської звітності
Рис.3.1.3. Оперограма обробки інформаційного потоку по обліку витрат ВАТ “Універсам-23”
Проектування первинних документів з обліку витрат підприємства приведено у таблиці 3.1.2.

Таблиця 3.1.2

Проектування первинних документів по обліку витрат в ВАТ “Універсам-23”

з/п
Найменування документа
Характер документа
Відповідальний за складання
Призначення
1
2
3
4
5
1
Товарно-транспорта накладна
Зовнішній
бухгалтерія постачальника
виконує функцію супроводженння товару від поста-чальника до по-купця, визначає суму витрат на перевезення
2
Акт на списання матеріалів
Внутрішній
матеріально-відповідальна особа
є підставою для списання вартості використаних матеріалів на витрати
3
Маршрутний лист
Внутрішній
матеріально-відповідальна особа, що здійснила витрати
фіксує здійснені транспортні витрати
4
Авансовий звіт
Внутрішній
підзвітна особа
призначений для перевірки доціль-ності здійснених витрат
5
Інвентариза-ційний опис
Внутрішній
інвентаризацій-на комісія, над-ходить з місця зберігання ТМЦ
призначений для перевірки збере-ження ТМЦ
6
Розрахунок амортизаційних відрахувань
Внутрішній
бухгалтерія підприємства
відображає суми амортизаційних відрахувань
7
Акт списання МШП
Внутрішній
бухгалтерія підприємства
використовується для відображення суми переданих в експлуатацію МШП
8
Розрахунково-платіжна відомість
Внутрішній
бухгалтер по заробітній платі
відображає суми нарахавоної заро-бітної плати

Оперограма обробки первинних документів по фінансовому обліку витрат у ВАТ “Універсам-23” на прикладі обробки первинних документів по обліку витрат на господарські потреби приведена на рисунку 3.1.4.


Зміст роботи
Виконавці

з/п

Дирек-тор
Зам. дирек-тора

Голов.

бухгал-тер
Бух-галтер
Касир

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Реєстрація та виписка видаткового касового ордера на видачу підзвітної суми

Затвердження касового ордеру

Передача його на виконання

Видача грошей на госпо-дарські потреби під звіт із каси товариства

Складання авансового звіту

Подання авансового звіту з прикладеними до нього документами до бухгалтерії підприємства

Затвердження авансового звіту

Обробка авансового звіту

Внесення записів до жур-налу-ордеру по кредиту рахукна 71

Внесення записів до Книги аналітичного обліку витрат

Внесення записів до жур-налу-ордеру по кредиту рахунка 44

Внесення записів до Головної книги

Складання звітності

Затвердження звітності

Рис.3.1.4. Оперограма обробки первинних документів по фінансовому обліку витрат на господарські потреби у ВАТ“Універсам-23”

Отже, у якості носіїв разової інформації у системі бухгалтерського обліку ВАТ “Універсам-23” переважно використовуються “звичайні” документи. Незважаючи на прогрес у системі автоматизації обліку, обійтись без первинних документів на найближчу перспективу неможливо, тому їх удосконалення є досить актуальним. Для цього за допомогою існуючих засобів необхідно здійснювати уніфікацію і типізацію форм; застосовувати спосіб одноразового запису; зменшувати кількість екземплярів; проводити заготовлення бланків документів за допомогою ПЕОМ; здійснювати виписку документів за допомогою комп'ютера.

3.2. Фінансовий облік витрат комерційної діяльності.

В теорії бухгалтерського обліку чільне місце займають питання суті обліку та його ролі у суспільстві. Ці питання мають актуальне значення для визначення перспектив наукового пошуку в галузі теорії і практики бухгалтерського обліку, створення такої моделі облікового процесу, яка б в найбільшій мірі відповідала об'єктивній реальності, була простою і зрозумілою для тих, хто обирає професію бухгалтера.

В найбільш загальній формі можна зазначити, що бухгалтерський облік є складовою частиною інформаційної системи підприємства і з цих позицій його завданням є постійний розвиток методологічних елементів. Облік повинен розглядатись не як самоціль, а як засіб, за допомогою якого вирішується завдання управлінського апарату підприємства. Бухгалтерська інформація досягає 70 % в загальній економічній системі інформації підприємства і вона є точною, повною, оперативною, достовірною на відміну від іншої інформації - оперативної і статистичної.

Бухгалтерський облік повинен описати процеси, що відбуваються на підприємстві, стан та використання ресурсів, розрахункові взаємовідносини з покупцями, постачальниками, бюджетом, банком, персоналом, використання грошових коштів та інше.

Бухгалтерська інформація необхідна для апарату управління з метою регулювання розвитку підприємства, а також для зовнішніх користувачів - інвесторів, банків, податкових служб, постачальників тощо.

Бухгалтерський облік виступає у ролі інструмента, який забезпечує всі ланки апарату управління інформацією про стан об'єкту управління.

Бухгалтерський облік являє собою інформаційну систему про господарські процеси, використання ресурсів підприємства, формування ціни на товари та отримання прибутку.

Структура інформаційної системи бухгалтерського обліку описується рядом рахунків, які являють собою елементи системи. Кількість рахунків залежить від того, які об'єкти обліку відстежуються і по яких необхідно збирати інформацію. Рахунки призначені для упорядкування господарських операцій, які характеризують зміни в об'єктах обліку (збільшення чи зменшення).

Для обліку даних та узагальнення інформації про витрати постачальницько-збутових, торговельних, посередницьких та інших подібних до них підприємств використовують рахунки класу 9 “Витрати діяльності”: 92 - адміністративні витрати; 93 - витрати на збут; 94 - інші витрати операційної діяльності; 95 - вінансові витрати; 97 - інші витрати. Характеристика даних рахунків приведена у таблиці 3.2.1.

Таблиця 3.2.1

Характеристика рахунків 92,93,94 “Витрати ”
Найме-нування рахунку
Наймену-вання субрахунку
Оборот по дебету рахунку
Оборот по кредиту рахунку
1
2
3
4
92 “Адміністративні витрати”
93 “Витрати на збут”
94 “Iнші витрати операційної діяльності”
95 “Фінансові витрати”
97 “Iнші витрати”
944 “Сумнівні і безнадійні борги”
945 “Витрати від операційної урсовоїрізниці”
946 “Витрати від знецінення запасів”
947 “”Недостачі і витрати від порчі цінностей”
948 “Признанні штрафи, пені”
948 “Iнші витрати операційної діяльності”
951 “Відсотки за кредит”
952 “Iнші фінансові витрати”
Відображення признаних адміністративних витрат
Відображення признаних витрат на збут
Відображення
признаних витрат
Відображення
признаних витрат
Відображення
признаних витрат
Відображення
признаних витрат
Відображення
признаних витрат
Відображення
признаних витрат
Відображення
признаних витрат
Відображення
признаних витрат
Відображення
признаних витрат
Відображення
признаних витрат
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
Отже, планом рахунків бухгалтерського обліку для обліку витрат торговельних підприємств передбачено рахунки класу 9 “Витрати діяльності”. Характеристика рахунків класу 9 “Витрати діяльності”, у відповідності з планом рахунків наступна (табл. 3.2.2.).

Таблиця 3.2.2

Характеристика рахунків класу 9 “Витрати діяльності” у відповідності з планом рахунків

№ ра-хунка
Найменуван-ня рахунка
Відображення в “Звіті про фінансові результати”
З якими рахунками кореспондує
1
2
3
5

92

93

94

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші вітрати операційної діяльності

Рядок 070 “Адміністративні витрати”

Рядок 080 “Витрати на збут”

Рядок 090 “Iнші операційні витрати”

13,20,22,28,30,31,33,37,39,47,50,60,63,64,65,66,68,80,81,82,83,84

13,20,2,28,30,31,33,37,39,47,50,60,63,64,65,66,68,80,81,82,82,83,84,25

13,20,22,28,30,31,33,37,39,47,50,60,63,64,65,66,68,80,81,82,83,84,25,10,11,12,51,62

Метою синтетичного обліку витрат торговельного підприємства є визначення загальної суми всіх витрат. Дані рахунків 92,93,94,95,97 використовуються для контролю, як загальної величини витрат так і їх рівня.

У ВАТ “Універсам-23” облік витрат здійснюється на рахунках 92,93,94, так як дане підприємство здійснює продаж товарів через роздрібну мережу.

Аналітичний облік витрат ведеться у спеціальній Книзі аналітичного обліку, в якій для кожної статті витрат відведена окрема графа.

Книга відкривається на рік. Записи до неї здійснюються на підставі журналів-ордерів або інших облікових регістрів, в яких міститься кореспонденція по дебету рахунків 92,93,94, в кінці місяця.

На кожне перше число місяця здійснюється звірення даних аналітичного обліку з синтетичним, при цьому дебетовий оборот по рахунках 92,93,94, повинен дорівнювати сумі витрат за місяць по книзі аналітичного обліку.

Оскільки сума витрат впливає на визначення балансового прибутку і, звісно, на величину цього прибутку, то аналітичний облік повинен бути правильно організований.

Необхідною умовою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку є те, що витрати слідує відносити на витрати того періоду, в якому вони здійснені, незалежно від часу їх попередньої або наступної оплати.

Переважна частина витрат на рахунках 92,93,94, відображається у момент їх здійснення у кореспонденції з кредитом відповіднихрахунків:

63 “Розрахунки з постачальниками і підзвіт” - на суми заборгованості перед постачальниками, транспортними та іншими організаціями за надані послуги по перевезенню вантажів, вантажно-розвантажувальним та іншим роботам;

311 “Розрахунковий рахунок”, 30 “Каса”, 372 “Розрахунки з підзвітними особами” та інші - на суму здійснених оплат по завезенню товарів з розрахункового рахунка, готівкою з каси або через підзвітних осіб;

66 “Розрахунки по оплаті праці”, 65 “Розрахунки по страхуванню” - на суму нарахованої заробітної плати працівникам і здійснених відрахувань на соціальні заходи та інші.

Аналітичний облік витрат у ВАТ “Універсам-23” здійснюється у розрізі номенклатури статей витрат, що дає можливість оперативного контролю за складом і величиною кожної статті (рис.3.2.1).

До статті 1 “Витрати на перевезення” відносяться всі витрати пов'язані з доставкою товарів (оплата послуг наданих транспортними організаціями, вартість паливно-мастильних матеріалів, витрати на оплату праці водіїв, амортизація транспортних засобів, витрати на поточний ремонт та інші витрати).

До статті 2 “Витрати на оплату праці” відносяться витрати на виплату основної та додаткової заробітної платні штатним і позаштатним працівникам.

До статті 3 “Витрати на оренду і утримання основних фондів” відносять орендну плату за взяті в оперативну оренду об'єкти основних виробничих фондів; за взяті в оренду приміщення нежитлового призначення для забезпечення основної виробничої та торговельної діяльності в розмірі, визначеному угодами сторін; витрати на опалення, освітлення, водопостачання, каналізацію та інші комунальні послуги.

До статті 4 “Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів і нематеріальних активів” відносяться витрати на повне відновлення основних виробничих фондів у вигляді амортизаційних відрахувань від їх балансової вартості за встановленими нормами від їхньої балансової (залишкової) вартості.

Відповідно до статті 8.6.1. Закону України: Про оподаткування прибутку підприємств норми амортизації встановлено у відсотках до балансової вартості груп основних фондів на кінець звітного періоду в таких розмірах (у розрахунку на квартал): група 1 - 1,25 %; група 2-

6,25 %; група 4 - 3,75 %. Згідно з цим Законом та Інструкцією з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів по групі 3 “Приватизований житловий фонд” амортизація не нараховується. Крім того, підприємствам надано право самостійно приймати рішення про застосування прискореної амортизації груп 2 і 4, придбаних після набуття цим Законом чинності.

Зазначимо, що у ВАТ “Универсам-23” норми прискореної амортизації не застосовуються. Амортизацію основних фондів нараховують за встановленими нормами до балансової (залишкової) вартості основних фондів підприємства, тобто методом зменшуваного залишку (дегресивний метод). Сутність цього методу полягає в тому, що база нарахування з кожним звітним періодом (кварталом) зменшується на суму амортизації, нарахованої в періоді, що передує звітному.

У бухгалтерському обліку підприємства на суму нарахованої амортизації на повне відновлення основних фондів основної діяльності роблять запис по дебету рахунка 92,93,94 і кредиту рахунка 13 “Знос необоротних активів”

Пунктом 8.7. Закону України: Про оподаткування прибутку підприємств встановлено, що підприємства мають право протягом звітного року відносити до складу валових витрат чи будь-які витрати на придбання, реконструкцію, модернізацію, ремонт та інше поліпшення основних фондів у сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості основних фондів на початок року. Витрати, що перевищують зазначену суму, відносять на збільшення балансової вартості основних фондів і підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних груп основних фондів.

До статті 7 “Витрати на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб” відноситься фактична собівартість палива, яке використовується на технологічні та інші виробничі потреби; витрати на перевезення палива в межах підприємства.

До статті 8 “Витрати на зберігання, підсортування, оброблення, пакування та передпродажну підготовку товарів” відносяться витрати матеріалів на пакування товарів, оплата послуг фасовочних підприємств; вартість тимчасового зберігання товарів на складських приміщеннях сторонніх організацій; утримання холодильних установок, включаючи вартість спожитої електроенергії; витрати по забезпеченню збереження товарів і інші.

До статті 9 “Витрати на рекламу” відносяться витрати на оформлення вітрин, виставок-продажів, кімнат, де знаходяться зразки товарів; на розроблення і видання рекламних виробів; на розроблення і виготовлення ескізів етикеток, зразків фірмових пакетів та упаковки; на уцінку товарів, які частково або повністю втратили свою первісну якість за час експонування в кімнатах зразків, вітринах і на виставках, а також під час демонстрації в торговельних залах самообслуговування.

У бухгалтерському обліку підприємства витрати на рекламу відображаються по дебету рахунка 93 “Витрати на збут” в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків: 20 “Виробничі запаси”, 22 “Малоцінні і швидкозношувані предмети” (на вартість матеріальних цінностей, що використані з рекламною метою), 66 “Розрахунки по оплаті праці”, 65 “Розрахунки по страхуванню” (на суму заробітної платні, належної працівникам за виготовлення реклами, з нарахованими на неї зборами на соціальне і пенсійне страхування).

У разі замовлення рекламних послуг стороннім організаціям (реклама у засобах масової інформації, виготовлення каталогів, проспектів тощо) роблять запис по дебету рахунка 93 “Витрати на збут” і кредиту рахунка 37 “Розрахунки з різними і дебіторами” і одночасно на суму податкового кредиту по дебету рахунка 644 “Податковий кредит” і кредиту рахунка 37 “Розрахунки з різними дебіторами”.

При відображенні представницьких витрат (організація прийомів, презентацій, безоплатне роздавання зразків товарів з рекламною метою тощо) слід урахувати наявність ліміту ( 2 відсотки від оподатковуваного прибутку, зазначеного у декларації про прибуток підприємства за попередній квартал). Отже, треба розподілити здійснені витрати на ті, що будуть включені до складу валових витрат, і ті, що покриються за рахунок власного прибутку. При цьому має бути врахована також вимога Закону України: Про податок на додану вартість (п.7.4.1): податковий кредит виникає по тих товарах (роботах, послугах), вартість яких відноситься до валових витрат.

До статті 10 “Відсотки за кредит” відносяться витрати на сплату відсотків за користування фінансовими кредитами, одержаними для поповнення власних оборотних коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів, для поточної виробничої діяльності, незалежно від терміну кредитування.

До статті 11 “Втрати товарів у межах норм природного убутку під час перевезення, зберігання та реалізації” відносяться втрати товарів у межах норм природного убутку під час перевезення, зберігання та реалізації, що утворилися внаслідок усушки і вивітрення, розтрушення і розпилення, розкришування, витоку, розливу тощо; втрати від бою під час перевезення, зберігання та реалізації скляного та порцелянового посуду з продовольчими товарами і порожнього (у межах норм).

Втрати товарів у межах норм природного убутку певною мірою впливають на величину витрат ВАТ “Універсам-23”, ці втрати виявляються за допомогою інвентаризації.

До статті 12 “Витрати на тару” відносяться амортизація (знос) власної інвентарної тари і тари-обладнання; витрати на ремонт власної інвентарної тари і тари-обладнання; амортизація багатооборотної заставної тари, яка відшкодовується постачальникам відповідно до угод на поставку товарів.

До статті 13 “Відрахування на соціальні заходи” відносяться відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування, пенсійне страхування (до Пенсійного фонду України), а також на додаткове пенсійне страхування та відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення.

До статті 14 “Витрати на обов'язкове страхування майна” відносяться платежі з обов'язкового страхування майна торговельного підприємства та цивільної відповідальності, передбачені законодавством.

До статті 15 “Інші витрати” відносяться витрати непередбачені перерахованими вище статтями: витрати на проведення міроприємств, передбачених угодою між керівництвом і трудовим колективом по охороні праці і техніці безпеки; витрати пов'язані з оплатою послуг комерційних банків і кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахунково-касове обслуговування, одержання гарантій вексельного аваля, поштово-телеграфних послуг і інших витрат, пов'язаних з грошовим обігом; витрати на контрольно-касові стрічки, чорнила для печатного механізму касових апаратів і інші; витрати по збиранню і здачі торгової виручки; витрати, пов'язані з проведенням експертиз і лабораторних аналізів якості товарів; витрати на відрядження; витрати на канцелярські та облікові принадності (папір, папки для зберігання документів, облікові бланки, форми звітності); виписка і придбання довідково-нормативних документів; друкування інструкцій і інших матеріалів та інші витрати.

Аналітичний облік за статтями витрат у фінансовому обліку розпадається оскільки немає рахунку витрати обігу і витрати на доставку товарів включаються у собівартість придбаних товарів. Такий облік можливий у системі управлінського обліку для цілей аналізу і контролю витрат.

Поряд з цим, мають місце витрати, які здійснюються у поточному періоді (місяці), але підлягають включенню у витрати наступних періодів. Так, на підприємстві одноразово в момент передплати оплачуються виписані на рік газети, журнали, довідково-нормативні документи. Ці витрати здійснюються за рахунок майбутніх звітних періодів. Вони підлягають розподілу однаковими частинами по періодах (місяцях) і включенню до витрат того звітного періоду, до якого вони належать.
Такі витрати в момент їх здійснення попередньо обліковуються по дебету 39 “Витрати майбутніх періодів” у кореспонденції з кредитом відповідних рахунків. При списанні відповідної частки витрат, здійснених у рахунок майбутніх періодів, на витрати звітного періоду в бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка 39 “Витрати майбутніх періодів” і дебету рахунка 92 “Адміністративні витрати”. Цим забезпечується рівномірний розподіл витрат між суміжними звітними періодами, що дає можливість здійснювати контроль за дотриманням кошторису витрат та, в кінцевому підсумку, визначити правильний фінансовий результат за кожний звітний період. Сальдо (дебетове) рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” показує суму здійснених раніше, але ще не списаних витрат.
У бухгалтерському обліку ВАТ “Універсам-23” витрати відображаються у наступному порядку, приведеному у таблиці 3.2.3.
Таблиця 3.2.3
Порівняльна характеристика кореспонденції рахунків по обліку витрат згідно Національних Стандартів.

Зміст господарської
За мето-дологією
П(с)БО
У ВАТ “Універсам-23”
з/п
Операції
Дт
Кт
Дт
Кт
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Відображення заборгованості транспортним підприємствам за перевезення товарів:
по діючим тарифам
на суму податкового кредиту з ПДВ, на яке товариство має право зменшити податкове зобов'язання
Оплата розрахунковими чеками транспортних та інших послуг по перевезенню товарів
Відображення амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів, обрахованих за встановленими нормами до балансової вартості
Відображення суми зносу по спецодягу, інвентарю та іншим малоцінним і швидкозношуваним предметам вартістю більше 10 гривень за одиницю
Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів вартістю менше 10 гривень за одиницю , введених в експлуатацію
Нарахування основної і додаткової заробітної плати робітникам торг.п/п
93
644
93
92
92
92
81
93
685
685
331
131
132
132
661
81
44/2
68
-
44/2
44/2
44/2
44/2
60,
76
-
02
13
12
70
Продовження таблиці 3.2.3
7
Відрахування на соціальні заходи, обраховані за встановленими законодавством нормами до суми витрат на оплату праці : а) на обов'язкове (державне) соціальне та пенсійне страхування;
92
652
44/2
69/3
8
9
10
11
б) на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
Відображення заборгованості комунальному господарству - за комунальні послуги (опалення, освітлення, водопостачання та ін.)
Відображення заборгованості по обов'язковому страхування майна
Відображення заборгованості орендодавцю по нарахованій орендній платі :
за поточний місяць ;
за наступний місяць
Перерахування з розрахункового рахунку на сплату підписки на спеціалізовану літературу і нормативно-довідкову документацію на наступний звітний період
92
92
644
92
93
644
39
39
653
631
631
654
685
685
685
685
44/2
44/2
68
44/2
44/2
68
31
31
68
76
76
65
76
76
76
51
12
13
14
15
Списання відповідної частки раніш и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.