На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Японська модель менеджменту

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 15.4.2013. Сдан: 2011. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Зміст
Вступ……………………………………………………………………… 3
1. Японська модель менеджменту……………………………………… 4
2. Методи менеджменту. Взаємозв’язок функцій і методів менеджменту…………………………………………………………….. 10
Висновок…………………………………………………………………. 14
Список використаних джерел…………………………………………... 15

Вступ

Японський менеджмент вивчають і наслідують не тільки в країнах Азії, а й Америки та Європи. Причиною цього є швидка відбудова і динамічний розвиток економіки Японії після Другої світової війни, вихід країни на передові економічні позиції в світі. Динамічний розвиток японської економіки завдячує застосуванню специфічної системи менеджменту.
Особливості системи управління виробництвом в Японії зумовлені специфікою її природних умов та економічної системи, історичними, поведінковими та культурними традиціями.
У сучасному японському менеджменті простежується загальносвітова тенденція посилення ролі людського чинника як запоруки ефективності виробництва і управління. Водночас відчутною є і національна специфіка кадрової політики: довічне наймання працівників; підвищення заробітної плати за вислугою років; участь працівників у профспілках, які діють у межах фірми, а не галузі, як у США, Європі.
Методи менеджменту – це сукупність засобів і прийомів впливу керуючого субєкта на обєкт управління з метою досягнення місії організації та її цілей.
Після того, як встановлено цілі управління підприємством, необхідно знайти найбільш ефективні шляхи та методи їх досягнення. Методи являють собою важливий елемент процесу управління. Наявність прогресивних методів управління та вміле їх використання є передумовою ефективності управління і вдосконалення господарських (комерційних) звязків.
Методи управління покликані забезпечити високу ефективність діяльності організації, її злагоджену роботу, сприяти мобілізації творчої активності кожного її члена.
Цим методи менеджменту відрізняються від усіх інших технічних та технологічних методів, які використовуються в ході вирішення комплексних господарських (комерційних) завдань......

Список використаних джерел:

1. Завадський Й. С. Менеджмент .- К.: Академвидав, 201 .- 568 с.
2. Кузьмін О. Е. Сучасний менеджмент: Навчальний прикладний посібник .- К.: Кондор, 2004 .- 304 с.
3. Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник .- Тернопіль: Карт-бланш, 2003 .- 490 с.
4. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент: Навчальний посібник .- К.: Центр учбової літератури, 2007 .- 416 с.
5. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник .- К.: Академвидав, 2007 .- 576 с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.