Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик фнансовий облк нематеральних активв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.4.2013. Сдан: 2011. Страниц: 55. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
1.1. Економічна сутність нематеріальних активів та їх класифікація……….
1.2 Нормативне забезпечення обліку нематеріальних активів та завдання їх обліку……………………………………………………………………………
1.3 Особливості визначення та оцінки нематеріальних активів ……………
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Організація первинного обліку нематеріальних активів………………..
2.2. Особливості амортизацій нематеріальних активів…………………
2.3. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів…………....
2.3.1 Шляхи вдосконалення обліку операцій з нематеріальними активами…
РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ………………………
ВИСНОВОК………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……


РОЗДІЛ 3.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання № 1
Складіть Ф. НА-1 на приймання комп’ютерної програми “Заробітна плата” від 15.11.07 № 3. Постачальник ТОВ “Графіт”, отримувач ТОВ “Мрія”. Первісна вартість – 4000 грн. Метод амортизації – прямолінійний. Рік випуску – 2007. (Додаток1)

Завдання № 2
Виконайте записи за завданням № 1 у відомості обліку НМА і нарахування амортизації (зносу) за грудень.

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291, для кожної групи нематеріальних активів передбачено окремий субрахунок рахунку 12 «Нематеріальні активи». Вартість придбаної бухгалтерської компютерної програми слід відображати на субрахунку 125 «Авторське право та суміжні з ними права».
У звязку з тим, що на сьогодні документи для первинного обліку руху нематеріальних активів законодавчо не передбачені, підставою для оприбуткування на баланс підприємства бухгалтерської компютерної програми є акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, форму якого затверджено наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352.
Для обліку наявності нематеріальних активів, а також для обліку нарахованої амортизації по них призначено форму № ВНА-1, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 11.02.98 р. № 30 «Про внесення змін і доповнень до Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів».
Розрахунок амортизації нематеріального активу здійснюється згідно з вимогами П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92. Відповідно до П(С)БО 7 у бухгалтерському обліку амортизується так звана амортизовувана вартість. Під амортизовуваною вартістю розуміється первісна або переоцінна вартість необоротних активів за вирахуванням ліквідаційної вартості.
Нарахування амортизації на нематеріальний актив – компютерну програму здійснюється прямолінійним методом. При використанні цього методу вартість нематеріального активу списується однаковими частинами протягом усього періоду експлуатації.
А = (ПВ – ЛВ) : ТКЕ,
де А – амортизаційні відрахування;
ПВ – первісна вартість обєкта, що амортизується;
ЛВ – ліквідаційна вартість;
ТКЕ – термін корисної експлуатації.
Термін корисного використання цього нематеріального активу визначено підприємством у 5 років. Ліквідаційна вартість нематеріального активу прирівнюється до нуля.
У цьому випадку амортизовувана вартість нематеріального активу дорівнює 4000 грн. Використовуючи метод прямолінійного списання, визначимо річну суму амортизаційних відрахувань:
4000 : 5 =800грн.
Щомісячна сума амортизаційних відрахувань бухгалтерської компютерної програми складе:
800 : 12 = 66,67 грн.
У регістрах бухгалтерського обліку щомісячне нарахування амортизаційних відрахувань відображається по дебету рахунка 92 у кореспонденції з кредитом рахунка 133 на суму 66,67 грн.
У регістрах бухгалтерського обліку операції з придбання бухгалтерської компютерної програми відображаються таким чином:

№ з/п Зміст операцій Дебет Кредит Сума, грн.
1 Придбано програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку 154 631 4000
2 Програму введено в експлуатацію 125 154 4000
3 Оплачено рахунок продавця за отримане програмне забезпечення 631 311 4000
4 Нараховується амортизація (щомісячно) 92 133 66,67...


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. — Ж.: Рута, 2009. — 912с.
2. Гарасим П.М. Курс фінансового обліку: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2007. — 566 с.
3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. — К.: Лібра, 2001. — 840 с.
4. Коблянська О.І.Фінансовий облік.— К.: Знання, 2004. — 473 с.
5. Ловінська Л.Г., Жилкіна Л.В. Бухгалтерський облік. — К.: КНЕУ, 2002. - 370 с.
6. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч. 5. — Л.: Промдрук ДСД “Лугань”, 2000. — 336 с.
7. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік. — К.: Знання, 2008. — 507 с.
8. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні. — Л.: Інтелект-Захід, 2003. - 820 с
9. Закон про науку - Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 13.12.91р. № 1978-12. nibu.factor.ua
10. Закони України від 18.02.99 № 2132-II „Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, від 11.01.2001 №2210-III „Прозахистекономічної конкуренції”.
11. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996. nibu.factor.ua
12. Наказ “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку” від 18.10.1999 № 24. nibu.factor.ua
nibu.factor.ua
13. П(С)БО 8 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242. nibu.factor.ua
14. П(С)БО 28 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 817.4. Наказ 732 - Наказ Мінфіну України від 22.11.2004 № 732 "Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів". nibu.factor.ua
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.