Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особливост стресостйкост студентв з рзним термном навчання

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ВСТУП...........................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти вивчення стресу в сучасній психології 5
1.1 Сутність поняття стрес"………………………………………...5
1.2 Особливості стресостійкості особистості …………………..…10
1.3 Особливості стресу та стресостійкість у юнацькому віці… ..13
Висновки до розділу 1…………………………………………………….19
РОЗДІЛ 2. Емпіричне дослідження особливостей стресостійкості у студентів різного терміну навчання…………………………………………20
2.1 Структура та методи дослідження........................................................20
2.2 Особливості вивчення навчального стресу у студентів різного терміну навчання…………………………………………………………………….. ..21
2.3 Особливості вивчення самооцінки стресостійкості у студентів різного терміну навчання……………………………………………………………....24

Висновки до розділу 2……………………………………………………..26
ВИСНОВКИ……………………………………………………………......27
СПИСОК ДЖЕРЕЛ…………………………...………………………....…28
Додатки……………………………………………………<

ВСТУП

Актуальність теми підтверджує те що існує велика кількість тверджень того, що хронічний стрес - супутник студентського життя.. Студенти юні і тому можуть переживати велику кількість проблем, властиві їх віку; але вони можуть бути і вже дорослими людьми, тоді на них і так вже лежить занадто багато відповідальності, що заважає насолоджуватися студентськими роками; у них можуть бути свої проблеми, що заважають сконцентруватися на заняттях. У будь-якому випадку навчання у вищому навчальному закладі - це стрес для багатьох студентів. Стрес, випробовуваний студентами, може позначатися на навчанні (придбання, застосуванні та переробці знань), що перешкоджає успішності. Труднощі з успішністю в свою чергу також створюють дискомфорт, в результаті чого загальний стрес посилюється. Студенту потрібно подолати перехідні труднощі, освоїти нові ролі і модифікувати старі, в результаті чого вони також можуть відчувати стрес.
Даною проблемою займалися такі психологи: У. Кеннон, Г. Сельє, Л. Китаєв-Смик, Ю. Щербатих, Д. Майерс, Ю. Александров та інші .
Мета нашої роботи: вивчити особливості стресостійкості студентів з різним терміном навчання.
Обєктом вивчення стресостійкості особистості.
Предметом дослідження є - особливості стресостійкості у студентів НУЦЗУ.
У дослідженні ми поставили такі завдання:
1) Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з обраної теми.
2) Дослідити особливості стресу студентів 1го та 4го курсу
3) Визначити стресостійкість у студентів 1го та 4го курсу.
Для вирішення поставлених завдань ми використовували такі методи: теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури в аспекті досліджуваної проблеми; емпіричні - тест на навчальний стрес, розроблений Ю.В. Щербатих, тест самооцінки стресостійкості С. Коухена і Г. Вілліансона.
База дослідження: Дослідження проведено на базі Національного університету цивільного захисту України. У дослідженні брали участь студенти соціально-психологічного факультету І та ІV курсу у кількості 40 осіб
Структура роботи: курсова робота складається: зі вступу, 2-х розділів (теоретична і практична), висновків, списку використаних джерел( 20 найменувань). Загальний об’єм роботи 31 друкованих сторінок..........


Список использованной литературы


1.Александровский Ю. А. Социально-стрессовые расстройства / Ю. А Александровский [ Русский мед. журн.]. - 1996, Т. 3, № 11. - 689–694 с.
2. Бодров В. А. Информационный стресс / В. А. Бодров. – М.:,Знание -2000. – 352с.
3. Гаркави Л. Х. Антистрессорные реакции и активационная терапия / Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакина, Т. С. Кузьменко . - М. ИМЕДИС.- 1998. – 656 с.
4. Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности / Гримак Л. П. - М. Политиздат. - 1989. - 180, 184, 185, 195 с.
5. Кижаев-Смык Л. А. Психология стресса / Л. А. Кижаев-Смык. М. Наука. 1983 – 368 с.
6. Марищук В. Л. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса / В. Л. Марищук, В. И .Евдокимов.- СПб. : Питер , - 2001. - 260с.
7. Общая психология: [Учеб. для студентов пед. ин-тов / Под ред. А. В. Пет-ровского.]. - М. Просвещение, - 1986. - 383 с.
8. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / Р Лазарус.- Под ред. Л. Леви. Л.- Медицина, 1970.-287 с.
9. Майерс Д. Психология / Д. Майерс; пер. с англ. И.А. Карпиков, В.А. Старовойтова. - 2-е изд. - Мн.: "Попурри", 2006. – 848 с.
10. Митева И.Ю. Курс управления стрессом / И.Ю Митяева. - Москва: ИКЦ "МарТ", 2004. – 288 с.
11. Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. - М.: Прогресс.- 1979.- 123 с.
12. Селье Г. Когда стресс не приносит горя / Г. Селье. - М. : 1992.-104 - 109, 116 -135 с.
13.Селье Г. На уровне целого организма / Г. Селье. - М.: Наука. 1972. - 122 с.
14. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме / Г. Селье. - М.: Медгиз. 1960. - 255 с.
15. Суворова В. В. Психофизиология стресса / В.В. Суворова . – М., Педагогика, - 1975. – 3 – 208 с.
16. Тригранян Р. А. Стресс и его значение для организма (отв. ред. навст. предисл.О. Г. Газенко) / Р. А. Тригранян - М., Наука - 1988. – 3, 4, 105, 133, 140-149 с.
17.Щербатых Психология стресса / Ю. В. Щербатых .М. Эксмо. 2008. - 304 с.
18.Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции / Ю. В. Щербатых .СПб. Питер. 2007. -256 с.
19.Щербатых Ю. В. Психология стресса / Ю. В. Щербатых – М., 2005. – 21 – 32 с.
20. Щербатых Ю.В. Использование методов саморегуляции и нейролингвистического программирования для снижения уровня стресса у студентов / Ю. В. - Профилактика правонарушений в студенческой среде. Воронеж: ВГПУ. - 2003. - С.105-107.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.