На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик АУДИТ НАЯВНОСТ ТА РУХУ МАЛОЦННИХ ПРЕДМЕТВ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 18.4.2013. Сдан: 2009. Страниц: 50. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП АУДИТУ ТА ПРОЦЕДУРА
УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З ФІРМОЮ-ЗАМОВНИКОМ
1.1. Завдання, джерела проведення аудиту, методичні прийоми, складання плану та програми
1.2. Процедура укладання договору з фірмою-клієнтом в процесі надання аудиторських послуг
1.3. Законодавчі акти та нормативна база проведення аудиту малоцінних предметів
РОЗДІЛ 2. АУДИТ МАЛОЦІННИХ ПРЕДМЕТІВ
2.1. Перевірка додержання облікової політики та нормативно-правової бази ВАТ «Арселорміттал Кривий Ріг»
2.2. Оцінка системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю ВАТ «Арселорміттал Кривий Ріг»
2.3. Методика проведення аудиту малоцінних предметів
2.4. Використання ЕОМ в процесі аудиту
РОЗДІЛ 3. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФОРМУВАННЯ
ДОСЬЄ АУДИТОРА
3.1. Аудиторський звіт та висновок аудитора
3.2. Рекомендації та розробки аудитора згідно умов договору
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП


В умовах становлення і розвитку ринкової економіки України підвищується потреба в достовірній обліковій і звітній інформації про діяльність підприємств всіх форм власності, як складової частини системи економічної інформації і управління.
Зростає тенденція зниження контролю за підприємствами з боку державних і суспільних органів. Розвиток господарських звязків в умовах ринку вимагає вдосконалення нормативно-правової бази системи бухгалтерського обліку і економічної сфери в цілому. У звязку з тим, що Україна стала незалежною державою, необхідно було привести норми вітчизняного законодавства у відповідності до міжнародного права. Наслідком цього, стало ухвалення Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», у відповідності з яким бухгалтерський облік був визнаний основним методом обліку в порівнянні з такими видами господарського обліку, як оперативний і статистичний.
Важливою, трудомісткою, складною ділянкою обліку в організаціях всіх форм власності є облік малоцінних предметів як частини матеріально-виробничих цінностей. Від обєктивності і достовірності інформації, що формується на цій частині обліку, залежать собівартість продукції, фінансовий результат, прибуток оподаткування сума ПДВ і так далі.
Малоцінні предмети складають значну частину матеріальних цінностей, які використовуються на підприємстві, тому необхідно приділяти особливу увагу дотриманню вимог чинного законодавства при відображенні в бухгалтерському обліку операцій, повязаних з їх рухом.
Розгляд проблеми аудиту малоцінних предметів набуває актуальності у звязку з їх великими обсягами та різноманітністю. Адже на підприємстві часто здійснюються розкрадання і їх зловживання. Тому одним з головних завдань аудиту малоцінних предметів є запобігти цим порушенням і виявити винних осіб.
Таким чином, метою курсової роботи є систематизація і поглиблення теоретичних і практичних знань з аудиту малоцінних предметів підприємства, а також розкриття особливостей організації аудиту малоцінних предметів.
Виходячи з мети курсової роботи визначимо завдання даної роботи:
1) визначити завдання, джерела проведення аудиту, методичні прийоми, складання плану та програми;
2) встановити особливості процедури укладання договору з фірмою-клієнтом в процесі надання аудиторських послуг;
3) розглянути законодавчі акти та нормативну базу проведення аудиту малоцінних предметів;
4) перевірити додержання облікової політики та нормативно-правової бази ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
5) підготувати оцінку системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
6) виявити особливості методики проведення аудиту малоцінних предметів;
7) дослідити використання ЕОМ в процесі аудиту;
8) скласти аудиторський звіт та висновок аудитора;
9) сформувати рекомендації та розробки аудитора згідно умов договору.
Отже, виходячи з цього об’єктом нашої курсової роботи є ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Предметом є методика аудиту малоцінних предметів підприємства.
Методи дослідження: аналіз спеціальної бухгалтерської та фінансової літератури; аудиторське проектування; аналіз та синтез.
В нашій роботі представлене поєднання теоретичного матеріалу з практичним.
Дана курсова робота написана з використанням фактичних матеріалів ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим металургійним підприємством з повним виробничим циклом. Підприємство займає 1 місце в галузі та в Європі за обсягами виробництва.
Комбінат металургійного профілю було введено у дію 4 серпня 1934 року. У жовтні 1996 року відповідно до наказу Міністерства промисловості України до Криворізького металургійного комбінату «Криворіжсталь» було приєднані наступні підприємства: Новокриворізький державний гірничо-збагачувальний комбінат (з 1996 р. - гірничо-збагачувальний комплекс), орендне підприємство «Криворізький коксохімічний завод» (з 1997 р. -коксохімічне виробництво) і рудоуправління ім. Кірова (шахта «Артем-1») (з 2001 р. - шахтоуправління). З цього часу підприємство має назву - Криворізький державний гірничо-металургійний комбінат.
7 квітня 2004р. Міністерство промислової політики України трансформувало комбінат у ВАТ із статутним капіталом 3,86 млрд. грн.
У 2004р. 93,02% акцій комбінату було куплено консорціумом «Інвестиційно-металургійний союз» (власники: Р. Ахметов, В. Пінчук) (800 млн. дол.).
24 жовтня 2005р. Фонд державного майна України на конкурсній основі продав 93,02% акцій комбінату компанії Mitall Steel (Німеччина), яка входить до одного з найбільших світових виробників сталі - холдингу Mitall Steel (24,2 млрд. грн.).
На сьогодні підприємство має назву ВАТ «АрселорМіттал Кривий ріг» і є найбільшим експортером чорних металів: більше 80% своєї продукції відправляє на експорт. Ця продукція є конкурентоздатною на внутрішньому й зовнішньому ринку; відповідає всім вимогам світових стандартів. На внутрішньому ринку України частка металопродукції підприємства за сукупною оцінкою в 2005 році складала 22,74% (для порівняння: частка Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча - 19,74%, комбінату «Азовсталь» -10,62%). Продукція комбінату експортується в більш ніж у 80 країн світу: Алжир, Болгарія, Греція, Єгипет, Китай, Нігерія, Сирія, США тощо.
Виробнича структура комбінату сформована за цеховим типом з повним виробничим циклом, повністю розміщена в Криворізькому регіоні. Це дозволяє підприємству мати додаткові конкурентні переваги у вигляді низьких витрат на виробництво і незалежність від зовнішніх поставок основних видів сировини.
На сьогоднішній день до складу шахтоуправління входять наступні підрозділи: шахта ім. Артема; шахта «Прохідницька»; гірський цех (карєр «Південний»); дробильно-сортувальна фабрика.
Основними видами продукції є:
• агломераційна руда зі змістом заліза не нижче 53,5%;
• некондиційна фракція рудної маси (доменний шматок) зі змістом заліза не нижче 34%.
Запаси залізорудного родовища оцінюються в обсязі 132 млн. т.
Отже, перейдемо до розгляду особливостей аудиту наявності та руху малоцінних предметів на підприємстві.......

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІV зі змінами і доповненнями
2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3215-ХІІ зі змінами і доповненнями
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 «Запаси», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999р. №246
5. Інструкція «Про використання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань та господарських операцій підприємств та організацій», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291
6. Агеева Ю.В. Аудиторская проверка: практическое пособие для аудитора и бухгалтера. – М.: «Бератор-пресс», 2001. – 144 с.
7. Білуха М.Т. Фінансовий контроль. Теорія, ревізія, аудит. – К.: «Наукова книга», 2005.– 900 с.
8. Білуха М.Т. Курс аудиту. – К.: Вища школа Знання, 1998. – 574с.
9. Бутинець Ф.Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. – Житомир: ПП «Рута», 2001.– 416 с.
10. Давидов Г. М. Аудит. – К.: Знання, 2001. - 363с.
11. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. – К.: Товариство «Знання», 2001. – 402с.
12. Завгородній В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. – К.: Фірма «ДІ-КСІ», 1997. – 832с.
13. Кадуріна Л.О. Основи аудиту. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2003.– 184 с.
14. Ковалева О. В., Константинов Ю.П. Аудит. – М.: «Издательство ПРИОР», 1999. - 272с.
15. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту. – К.: Каравела, 2002. - 504с.
16. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спец. „Облік і аудит” вищих навчальних закладів./За ред. Проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 592с.
17. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація. - К.: КНЕУ, 2003. —260с.
18. Подольський В. І. Аудит. - М.: Юнити ,1997. – 330с.
19. Сопко В., Балченко С. Аудиторський звіт і аудиторський висновок // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - № 10. - С. 7-12.
20. Усач Б.Ф. Аудит. - К.: Знання-Прес, 2002. - 432с.
21. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 446с.
22. Шкіря Н.Л., Нікульникова Т.Г. Аудит. – К.: Знання, 2005. – 524с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.