На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особливост структури питальних речень у сучаснй китайськй мов

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.4.2013. Сдан: 2010. Страниц: 27. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ

Вступ..............................................................................................................3

Розділ I. Питальне речення в сучасній китайській мові………………...5
1.1. Речення як одиниця синтаксису……………………………..5
1.2. Класифікація речень………………………………………….6
1.3. Поділ питальних речень на типи…………………………….6

Розділ II. Аналіз та структура типів питальних речень………………...9
2.1. Загальне питання……………………………………………..9
2.2. Спеціальне питання…………………………………………10
2.3. Альтернативне питання……………………………………..11
2.4 Стверджувально-заперечне питання………………………..12


Розділ III.Формальні типи питальних речень за засобами вираження.15
3.1. Питальні речення з кінцевими частками ? ma і ? ne……15
3.2. Питання формі«…???»…………………………………...18
3.3 Альтернативне питання з ?? haishi……………………….19
3.4 Неповне питальне речення з часткою ? ne………………...20
3.5 Питальне речення із завершенням ?? shima……………...21
3.6 Питання з часткою ? bа……………………

ВСТУП

Засоби вираження питання є специфічними для кожної окремо взятої мови, тому їх вивчення дозволить глибше проникнути у систему мови і краще зрозуміти її внутрішню будову. У сучасній китайській мові існує досить велика кількість формальних типів питальних речень. Логічно вони близькі, але мають різні відтінки значення. Тому вибір одного або іншого типу питального речення у багатьох випадках визначається умовами реального часу.
Актуальність теми визначається недостатньо різносторонньою вивченістю питальних речень сучасної китайської мови, як у вітчизняному, так і у зарубіжному китаєзнавстві, а також необхідністю їх вивчення у зв’язку із їхнім значенням у процесі мовлення.
Об’єктом дослідження послужили питальні речення сучасної китайської мови, які в свою чергу є важливими одиницями граматичного строю та грають не останню роль в процесі комунікації.
Предметом дослідження стала синтаксична та семантична структура питальних речень, особливості вживання та їх комунікативне призначення.
Мета дослідження – комплексне вивчення синтаксису, семантики питальних речень сучасної китайської мови, а також аналіз наявних видів цих речень та особливостей їх використання у процесі мовного спілкування.
У відповідності з метою дослідження ставляться такі завдання: дати детальний опис синтаксичних особливостей питальних речень сучасної китайської мови, проаналізувати та дати пояснення фактам вживання питальних речень у дискурсі, встановити звязок між семантичними категоріями і формальною структурою загального питання.
Методи дослідження. Основний метод цієї роботи – описовий. Для відбору матеріалів під час дослідження використовувалися спостереження різного характеру. В першу чергу – це спостереження пов’язані з пошуком і відбором найбільш необхідної інформації, яка б допомогла у розкритті теми курсової роботи. Далі був проведений аналіз матеріалу, який допоміг розділити фактичний матеріал на складові компоненти. При класифікації питальних речень був використаний структурний підхід.
Наукова новизна дослідження полягає у спробі комплексного вивчення питальних речень сучасної китайської мови та виявлення ролі питальних речень в процесі мовного спілкування, а також вплив категорії установки на вибір того чи іншого формального типу питальних речень у дискурсі.
Практичне значення роботи виявляється в тому, що її висновки можуть допомогти при виборі правильного формального типу питального речення у певній мовній ситуації. Таке дослідження також корисне з точки зору викладання мови.........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Большой китайско-русский словарь : около 120000 слов и словосочетаний /Под редакцией Б.Г.Мудрова – 4-е издание – Москва : русский язык, 2001. – 528с.
2. Горелов В.И. Грамматика китайского языка, издание 2-е, дополненное и переработанное, Москва: Просвещение, 1982 – 278 с.
3. Горелов В.И, Пособие по переводу с китайского языка на русский, Москва: Наука, 1966 – 84с
4. Горелов В.И. Теоретическая грамматика китайского языка, Москва: Просвещение, 1989 – 317с.
5. Готлиб О. М. Практическая граматика современного китайського языка. – М., 2002
6. Иванов А. И., Поливанов Е. Д. Грамматика современного китайского языка. Изд. 3-е, стереотипное. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 304 с.
7. Исследования по китайскому языку. Сборник статей/ Отв. ред. В. М. Солнцева и Н. И. Тяпкина. М.: Наука, 1973
8. Карапетьянц A.M., Тань Аошуан Учебник китайского языка: Новый практический курс. [В 2 ч.]. Ч. 1 — М.: Вост. лит., 2003. — 640 с .
9. Карапетьянц A.M., Тань Аошуан Учебник китайского языка: Новый практический курс. [В 2 ч.]. Ч. 2 — М.: Вост. лит., 2003. — 527 с .
10. Карапетьянц А.М. Учебное пособие по китайському языку, Москва: МГУ, 1985 – 120с.
11. Китайский язык. Вопросы синтаксиса. М.: Изд-во восточ. лит-ры, 1963 – 288 с
12. Китайский язык: Словарь по грамматике и статистике/ Сост. Чжан Духуа – Хафа, 1988 – 686 с.
13. Кондрашевский А. Ф. Практический курс китайского языка. Т.1. Издание 4-е, исправленное. – М.: ИД «Муравей», 2000. – 552 с.
14. Кондрашевский А. Ф. Практический курс китайского языка. Т.2. Издание 4-е, исправленное. – М.: ИД «Муравей», 2000. – 528 с.
15. Котова А. Ф. Вопросительное предложение в современном китайском языке. М.: Изд. Моск. ун-та, 1963
16. Котова А.Ф, Учебное пособие по китайского языка для II курса, Москва, 1984 – 365с.
17. Основы китайського языка. Ч. 1. Издание исправленное, - Пекин: «Китайский язык», 1991 – 279 с.
18. Основы китайського языка. Ч. 2. Издание исправленное, - Пекин: «Китайский язык», 1991 – 416 с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.