На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Планування економчних показникв дяльност пдприємства галуз легкої промисловост

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 21.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 45. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
1.1. Особливості розміщення та розвитку основних галузей легкої промисловості
1.2. Загальний огляд легкої промисловості України
1.3. Техніко-економічні показники легкої промисловості
1.4. Проблеми розвитку та сучасний стан легкої промисловості України
РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Загальні економічні показники
2.2 Розрахунок складу, чисельності та заробітку персоналу
2.3 Розрахунки собівартості продукції
2.4 Розрахунок ефективності виробництва продукції та використання
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
3.1 Розрахунок проектних показників виробництва
3.2 Порівняння показників виробництва
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Введение

Актуальність роботи полягає в тому, що на сучасному етапі у звязку з переходом до ринкової економіки роль галузевих економічних розробок зберігається, оскільки регулювання розвитку й розміщення підприємств має велике значення і в умовах ринкової економіки. Формування споживчого ринку в Україні вимагає випуску висококонкурентної продукції, яка повною мірою відповідатиме платоспроможному попиту населення. Надзвичайно актуальним у виробництві товарів легкої промисловості є підвищення ефективності виробництва.
Чільне місце посідають також техніко-економічні обгрунтування розвитку й розміщення окремих обєктів господарства (як нових, так і старих, які необхідно реконструювати). На сьогодні легка промисловість в Україні має занадто малі шанси стати лідером в виробництві текстильної продукції.
Об’єктом планування виступає процес формування та підвищення економічної ефективності виробництва товарів народного споживання, а саме, легкої промисловості.
Предметом підвищення є показники діяльності підприємств легкої промисловості, які отримано у процесі вимірювання та управління ефективністю виробництва товарів легкої промисловості.
Мета і задачі дослідження. Метою є ознайомлення з особливостями розміщення легкої промисловості України, розвитком основних її галузей, вивченням проблем і перспектив розвитку галузі, планування економічних показників діяльності підприємства та заходів по підвищенню ефективності виробництва.
Для досягнення цієї мети в роботі були поставлені і розв’язувалися наступні задачі:
? визначити фактори впливу на ефективність виробництва;
? оцінити стан та тенденції виробництва товарів легкої промисловості в Україні, виявити проблеми та засоби їх вирішення;
? здійснити аналіз розміщення підприємств легкої промисловості, та факторів, шо на це впливають;
? проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності підприємств легкої промисловості.
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи досліджень: статистичний та теоретичний аналіз наукових джерел, синтез, узагальнення, порівняння.......

Список использованной литературы

1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 року № 436-ІV (зі змінами)
2. Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 13.05.2010(із змінами)
3. Закон України “Про Державний бюджет України на 2012 рік"
(стаття 13)// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-17
4. Постанова КМУ №1174 від 28 липня 2003 року «Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003 – 2011 роки (із змінами, внесеними згідно з постановою №162 від 11.02.2004)
5. Статистичний щорічник України за 2010 р. Держкомстат України // Під. ред. О.Г. Осауленка, - К.: Техніка, 2006
6. Бородиня О., Актуальні проблеми легкої промисловості України // Легка промисловість. - 2010. - № 1. - C. 4-5.
7. Бородиня О., Тенденції розвитку вітчизняної легкої промисловості // Легка промисловість. - 2011. - № 4. - C. 4-5.
8. Бородиня О., Умови розвитку легкої промисловості України/ Олександр Бородиня // Легка промисловість. - 2009. - № 3. - C. 7-8.
9. Нарогна В. Н., Конкурентна стійкість та ринок : В легкій промисловості // Легка промисловість. - 2009. - № 3 . - C. 37
10. Крисько В. Легка промисловість: стимули і гальма // Президентський вісник. - 2007. - № 27-28. - C. 11
11. Мозер Г. Початок відродження легкої промисловості // Легка промисловість. - 2006. - № 3. - C. 7-8
12.Падерін І. Д., Ватченко О. Б., Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання спеціальності економіка підприємства. м. – Дніпропетровськ, ДДФА. – 2012. - 35 с.

13. Солуянов Г.І. Нелегкі проблеми легкої промисловості // Легка промисловість. - 2008. - № 3. - C. 24-25
14. Третьяков В. Галузь, продукцією якої користується кожний : Легка промисловість // Урядовий курєр. - 2009. - 11 червня. - C. 5
15. Виробництво товарів легкої промисловості України. – К. Міністерство пром. політики, 2010. – 128 с.
16. Царенко О.В., Механізм підвищення ефективності інвестиційного забезпечення легкої промисловості регіонів країни // Економіка промисловості. – 2009. - №3 - С. 58-65.
17. Мєдвєдєв Ю. С., Показники роботи легкої промисловості України в 2010 р. // Легка промисловість. - 2010. - № 4. - C. 13-16.
18. Статистичний бюлетень про основні показники роботи промисловості України за січень-вересень 2010 року. – К.: Держкомстат, 2010. – 118 с.
19. Легка промисловість України: аналіз сучасного стану галузі. - Електронний ресурс: [Режим доступу] www.kmu.gov.ua.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.