На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик нститути ринкової економки та їх розвиток в Україн

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Эконом. теория. Добавлен: 22.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. РИНКОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ. 5
1.1 Ринкова економіка. Поняття, структура і умови розвитку. 5
1.2 Інфраструктура ринкової економіки. Поняття, структура, функції. 8
Висновки до розділу 1 18
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. 19
2.1 Становлення інституціональних складових розвитку ринкової економіки України 19
2.2 Умови розвитку інститутів ринкової економіки 21
2.3 Проблеми розвитку інститутів ринкової економіки в Україні 23
Висновки до розділу 2 28
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 30
ДОДАТКИ 32

Вступ

Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаємодіють на фоні розгалуженої системи правових норм бізнесу, і що обєднуються єдиним поняттям - ринок.По визначенню ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів і пропозиції виробників встановлюються і ціни товарів, і обсяги продажів. При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників і кількість споживачів, що беруть участь у процесі обміну загального еквівалента вартості на якийсь товар. Ця кількість виробників і споживачів, характер і структура відношень між ними визначають взаємодію попиту і пропозиції.Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші звязки. Всі ці суспільні відносини (як між підприємствами та організаціями - безпосередніми товаровиробниками, так і між ними і державними та іншими органами) потребують правового регулювання, внаслідок якого вони набувають характеру правовідносин.
Метою моєї курсової роботи є дослідження структури ринкової економіки, а саме її інститутів та їх розвитку в Україні.
Побудова розвинутого ринкового господарства - процес досить складний і тривалий.У розвинутих країнах Заходу він відбувся як природний,взаємопов’язаний з економічним і соціальним прогресом суспільства.Ринок - досягнення всього людства на всіх етапах його розвитку до найвищих форм суспільного прогресу. Ринкове господарство є середовищем, "атмосферою", в рамках і з допомогою яких відтворюються і панують відносини і звязки товарного виробництва.Звичайно, Україна, як нова самостійна держава, що виникла на розколотому терені колишнього народногосподарського комплексу СРСР зі складною інфраструктурою, створеною за багато десятиріч, не може повторити за короткий час той шлях, який пройшов ринок Заходу. Вона може тільки розумно скористатися певним досвідом інших країн, а шлях переходу до ринкової системи має бути свій, з урахуванням усіх національних, політичних, економічних,географічних та інших особливостей історичного розвитку України.Однак складність завдання полягає в тому, що немає у світі аналогів переходу до ринку великої держави з такою, як в Україні, спотвореною тоталітарною системою структурою господарства, високим рівнем монополізму в промисловості, залежністю тисяч промислових підприємств від постачальників окремих видів продукції, що залишилися за межами державних кордонів. В таких скрутних умовах, що склалися в Україні, в умовах глибокої економічної, фінансово-кредитної, паливно-сировинної, екологічної та іншишх криз перехід до реального ринку надзвичайно утруднений. Тому розвиток інститутів ринкової економіки та самої ринкової економіки, його проблеми й доси залишаються актуальними......


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гриценко А., Соболєв В. // Економічна теорія, №3 - 2008.
2. Тоффлер Э. // Метаморфозы власти - 2001.
3. Юхименко П. // Вища школа, №3 - 2008.
4. Маршал А. // Принципы политической экономии - 2007.
5. Норд Д., // Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки, 2000.
6. Гриценко, А. А. Ринкові інститути та інфраструктура [Текст] / А. А. Гриценко, В. М. Соболєв // Економічна теорія : науковий журнал. - 2008.
7. Дерев’янкін Т. // Вітчизняна економічна думка про державу і суспільні інститути в системі ринкового господарства на рубежі XIX-XX ст. - Економіка України - 2005.
8. Галиця, І. Державне регулювання в умовах ринкових відносин [Текст] /1. Галиця // Економіка України. - 2002.
9. Задоя, А. Формування системи нових ринкових відносин [Текст] / А. Задоя, В. Момот // Економіка України. - 2004.
10. Пустовойт О. Ринок: економічна сутність, типова і видова різноманітність / Пустовойт О. // Економічна теорія №4 - 2008.
11. Гош О. Ринок як спосіб відродження перехідної економіки України // Економіка України №9 - 2005
12. Наливайченко, С. П. Приоритеты развития рыночной модели Украины [Текст] / С.П. Наливайченко // Вісник економічної науки України : науковий журнал. - 2007.
13. Пустовійт, Р. Теоретичний аналіз процесу інституціоналізації в постсоціалістичних економіках [Текст] / Р. Пустовійт, М. Овчарук II Економіка України. - 2008.
14. Попов, В. Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні [Текст] / В. Попов // Економіка України. - 2008.
15. Беседін І. В. Чинники і умови вибору стратегії розвитку економіки України [Текст] /І. В. Беседін, О Г.Пенькова // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - 2009.
16. Задірако, П. С. Соціально-економічні новації в сучасних ринкових відносинах [Текст] / П.С. Задірако // Південноукраїнський правничий часопис : Науковий журнал. - 2007.
17. Ольсевич Ю. О специфике экономических институтов социальной сферы / Ю. Ольсевич, В. Мазарчук // Вопросы экономики - 2005.
18. ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/sze/sze_ric/bir/bir_u/kb_u.htm ДОДАТКИ
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.