На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Правове регулювання дяльност Державної прикордонної служби України

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.4.2013. Сдан: 2013. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………..3
Розділ 1: Правове регулювання діяльності Державної прикордонної служби України..................................................................................................................5
1.1. Правова основа діяльності Державної прикордонної служби України……..5
1.2. Основні функції та принципи діяльності Державної прикордонної служби України……………………………………………………………………………...10
Розділ 2: Організаційні засади діяльності Державної прикордонної служби України……………………………………………………………………………..13
Розділ 3: Правове становище особового складу Державної прикордонної служби України …………………………………………………………………….18
Розділ 4: Застосування сили під час охорони державного кордону……………24
Висновок……………………………………………………………………………30
Список використаної літератури……………………………………………….32
Додатки:
Додаток-схема 1. Загальна структура Державної прикордонної служби України
Додаток-схема 2. Адміністрація Державної прикордонної служби України

ВСТУП

Україна, як і будь-яка суверенна держава, має свій державний кордон, охорона та захист недоторканності якого є однією з функцій держави. Наша країна не має жодних територіальних претензій до сусідніх держав, проводячи політику миру й добросусідства, разом з тим вона піклується про зміцнення своєї національної безпеки, одним із напрямків якої є охорона та захист державного кордону, що відмічається переважною більшістю науковців у даній сфері та закріплюється у нормативно-правових актах України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Провідним у цій діяльності є правоохоронний орган спеціального призначення – Державна прикордонна служба України.
Кожен орган, що виконує певну функцію держави, потребує обов’язкової регламентації свої діяльності з боку цієї ж держави. Не є виключенням і Державна прикордонна служба України, організація та діяльність якої урегульована нормативно-правовими актами різного рівня.
Об’єктом даного дослідження будуть саме ті питання, що пов’язані з діяльністю Державної прикордонної служби України, організацією цієї діяльності та нормативним закріпленням цих питань.
Актуальність дослідження основ та окремих аспектів правового статусу і діяльності Державної прикордонної служби України пояснюється тим, що цей орган виконує одну з головних функцій держави, що дістала своє закріплення в 17 статті Конституції України, і тому правове регулювання, що стосується цього органу, повинно бути повноцінним, продуманим, досконалим та взаємо-узгодженим у системі актів, за допомогою яких воно здійснюється. Мається на увазі, що основні завдання, функції, структура, організаційні засади, повнова-ження, правове положення осіб, що працюють у органі, мають бути чітко визначеними та пов’язаними, співвідноситися між собою у злагоджену систему.
У юридичній літературі питання та проблеми щодо нормативного регулювання організації і діяльності Державної прикордонної служби України досліджуються досить часто, зокрема у контексті адміністративно-правового регулювання, що стосується забезпечення внутрішньої безпеки держави. Найчастіше аналізом таких питань займаються такі вчені як А.С. Сіцінський, Г.О. Пономаренко, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, Б.М. Габрічідзе, О.В. Дьомін, О.П. Коренєв, С.М. Кузнєцов, О.Г. Чернявський, С.Д. Хазанов, Х.П. Ярмакі, О.П. Альохін, О.О. Кармолицький, С.В. Ківалов, Ю.М. Козлов та інші.
Метою роботи є всебічне ознайомлення, дослідження та аналіз нормативно-правових актів, що визначають організаційно-правові засади діяльності Державної прикордонної служби України.
Основними задачами в процесі роботи є встановлення правової основи діяльності Державної прикордонної служби, функцій та принципів організацій-них засад її діяльності, правового становища її особового складу та питання, яке пов’язують з правоохоронною діяльністю, а саме застосування сили під час охорони державного кордону.
Робота складається зі вступної частини, чотирьох розділів, двох підрозділів, заключної частини та списку використаної літератури.......


Список использованной литературы


1. Пономаренко Г.О. Адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008 р.
2. Пономаренко Г.О. Управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави: адміністративно-правові засади: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 448 с.
3. Сіцінський А. С. Державна прикордонна служба як правоохоронний орган спеціального призначення // Статистика України. – 2003. – № 4 (23) – С. 48–52.
4. Сіцінський А.С. Державне управління у сфері охорони державного кордону: організаційно-психологічні засади: Монографія. – Хмельницький: Вид-во Національної академії ДПСУ, 2004. – 308 с.
5. Тацій В.Я., Битяк Ю.П. Науково-практичний коментар до Конституції України / Академія правових наук України, Х.: - Видавництво "Право", К.: - Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. – 805 с.
6. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.
7. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208.
8. Закон України «Про державний кордон України» вiд 04.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.
9. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
10. Закон України «Про розвідувальні органи України» від 22 березня 2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 19. – Ст. 19.
11. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385.
12. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. – Ст. 190.
13. Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 399.
14. Указ Президента України «Про Концепцію розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року» від 19 червня 2006 р. № 546/2006.
15. Указ Президента України «Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України» від 29 грудня 2009 р. № 1115/2009.
16. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України» від 6 квітня 2011 р. № 399/2011.
17. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України «Про затвердження Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України» від 21 жовтня 2003 р. № 200.
18. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби «Про затвердження Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України» від вiд 15 лютого 2005 р. № 116.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.