На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат ПРАВОВ ОСНОВИ МИТНО СПРАВИ В УКРАН

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 23.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 212. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Вступ 3
Визначення основних термінів і понять митної справи 5
Тема 1. Історія становлення митної справи в Україні 11
1.1. Митна справа на території України з часів Київської Ру-
сі до 1917 р. 11
1.2. Митна справа в Україні в 1917—1991 рр. 24
1.3. Становлення митної справи суверенної України 30
Тема 2. Поняття митного права та законодавче регулювання
митної справи 34
2.1. Поняття, предмет і методи митного права, його місце в
системі права України 34
2.2. Джерела митного права 40
2.3. Поняття митної політики і митної справи 41
2.4. Принципи і цілі митної справи 43
2.5. Законодавче регулювання митної справи 45
Тема 3. Організація управління митною справою 46
3.1. Органи державного управління митною справою 46
3.2. Взаємовідносини митних органів з іншими державними
органами, юридичними і фізичними особами 51
3.3. Діяльність і повноваження митних брокерів, їх правовий статус 53
Тема 4. Проходження служби та соціальний захист
працівників митних органів 56

Введение

Багато сучасних суспільних явищ мають витоки у сивій давнині. Знайомство, а тим більше вивчення національної спадщини допомагає оцінити рівень розвитку цих явищ на основі історичного підходу, зробити висновок щодо суттєвості наявних теоретичних, правових, організаційних, у тому числі і законодавчих проблем митної справи і митної політики суверенної України.
Навіть спрощений історичний огляд дає можли-вість визначити етапи еволюційного процесу основ-них митно-правових інститутів та в цілому понятійного апарату, зрозуміти об’єктивність висновку, що митна справа є однією із важливих ознак державності.
Процес розвитку людства, і зокрема слов’янської державності, поява писемності на досить пізньому етапі розвитку, а також об’єктивні процеси формування держави, у тому числі нескінченні війни та інші об’єктивні причини, не сприяли збереженню для наших сучасників документальних відомостей про час виникнення митних зборів, митних податків і в цілому про митну справу на території України. До нас дійшла несистематизована інформація, окремі правові джерела.
Відомо, що митний інститут як державний право-вий елемент існував ще у V—VII ст. до н.е. в містах Ольвія, Херсонес, інших містах Причорномор’я та державі скіфів. У договорі київського князя Олега з імператором Візантії у 911 р. обумовлювалися митні питання між двома державами. Уже на той час у київ-ських слов’ян як норма звичаєвого права існувало правило збирати мито, мит, тобто податок за прове-зення товарів не тільки іноземних, але й з одного міс-та до іншого.......

Список использованной литературы

1. Алексеев С. С. Государство и право: Учеб. — М., 1993.
2. Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административ-ное право Российской Федерации:Учеб. для ВУЗов. — М., 1997.
3. Деркач Л. В. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. — К., 1998.
4. Кулишер Н. Н. Очерк по истории таможенной политики. — М., 1903.
5. Основи митної справи: Тези лекцій / За ред. О. Т. Корнійчука. — Хмельницький, 1996.
6. Сандровский К. К. Таможенное право в Украине (Национальное и международное). — К., 2000.
7. Таможенное право: Учеб. / Отв. ред. А. Ф. Ноздра-чев. — М., 1998.
8. Таможенное право: Учеб. / Отв. ред. и рук. авт. кол. Б. Н. Габрачидзе. — М., 1995.
9. Терещенко С., Науменко В. Основи митного зако-нодавства в Україні: Теорія та практика: Навч. посіб-ник. — К., 1999.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.