На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Поєднання реальност мфотворчост у творчост Ф. Кафки

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 23.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 26. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІСТЬ МІФУ У КОНТЕКСТІ МІФОЛОГІЗАЦІЇ
ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ…………………………………………………………..
1.1 Модерністська проза початку XX ст………………………………………..
1.2 Літературний міфологізм ХХ століття……………………………………...
РОЗДІЛ ІІ.ПСИХОЛОГІЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ БЕЗСИЛЛЯ «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ» ПЕРЕД МЕТАФІЗИЧНИМ ЗЛОМ………………………..……….
1.2 Реальність і міфотворчість як стильові особливості новели Ф. Кафки «Перевтілення»……………………………………………………………………
2.2 Тонке відтворення відчуття нереальності, фантастичності у творах «Процес» та «Замок»……………………………………………………………..
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………… 3

5
5
8

10

10

14
22
25

ВСТУП

Актуальність теми. У літературному пантеоні XX ст., мабуть, важко знайти особистість, парадоксальнішу за Ф. Кафку. Відомий за життя вузькому колу шанувальників художнього слова, він за чверть століття після своєї смерті перетворився на одного з відкривачів цілого літературного материка - модернізму, який завзято ігнорували представники літератури, мистецтва, філософії, психології та інших галузей світової гуманітаристики. Кафку вважали пророком XX ст., основоположником теми абсурду в літературі XX ст. та релігійним мислителем, твори якого слід розглядати «у категоріях святості, а не літератури»; письменником, що його творчість надавала невичерпний матеріал для психоаналітичних студій і містила глибокі викриття механізму тоталітарної влади.
«Скляна стіна», що відгороджувала письменника від друзів, і самотність створили особливу філософію його життя, що стала філософією творчості.
Завдяки самобутній образності, оригінальній манері письма, глибині осмислення стрижневих проблем духовного життя творчість Кафки справила величезний вплив на літературу та культуру XX ст.
Варто наголосити, що митець створив ірреальний фантастичний світ, у якому особливо яскраво видно безглуздість одноманітного і сірого життя. У його творах яскраво проявляється риси екзистенціоналізму. Ця риса, що була властива літературі ХХ ст., повною мірою проявилася у творчості геніального письменника. Відчуження і самотність стали філософією життя автора.
Міфологізм є характерним явищем літератури ХХ століття і як художній прийом, і як світосприйняття. Він яскраво виявився і в драматургії, і в поезії, і в романі; в останньому найбільш виразно відображена специфіка новітнього міфологізму, оскільки в XIX столітті роман на відміну від драми та лірики майже ніколи не ставав полем міфологізування. Цей феномен безсумнівно досяг свого апогею на шляхах перетворення класичної форми літературного твору та відходу від традиційного критичного реалізму XIX ст., завдяки чому привернув до себе увагу з боку науковців.
Проблема міфологізації у творчості Ф. Кафки достатньо розкрита у літературознавстві. Зокрема, дане питання досліджувалося такими авторами: Сучков Б., Андроник А., Баньямін В., Вовк Я., Волощук Є., Гурдуз А., Затонський Д. та іншими.
Об’єктом дослідження є процеси трансформації класичного міфу в літературний міфологізм у ХХ ст. на прикладі творчості Ф. Кафки.
Предметом дослідження постає міфологічна традиція в літературній творчості на матеріалі творів Ф. Кафки «Перевтілення», «Процес», «Замок».
Мета дослідження: естетико-філософський аналіз специфіки неоміфологічної творчості Ф. Кафки, спрямованої на пояснення нових явищ та тенденцій літературної практики ХХ ст.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати низку завдань, а саме:
- розкрити особливості модерністської прози початку XX ст.;
- дослідити поняття реальності і міфотворчості як стильових особливостей новели Ф. Кафки «Перевтілення»;
- розкрити відтворення відчуття нереальності, фантастичності у творах «Процес» та «Замок»
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. ...........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андроник А. Дивные превращения… Интегрированный урок – философские размышления по изучению новеллы Ф.Кафки ,,Превращение“ // Вікно в світ. – 2006. – № 3. – С.4-17.
2. Аристов В. Заметки о „мета“ // Арион: Журнал поэзии. – 1997. – № 4(16). – С. 34-36.
3. Баньямин В. Ф. Кафка // Звезда. – 2000. – № 8. – С.121-136.
4. Белей Н. І. ,,Смерті не знає душа“ // Зарубіжна література. – 2003. – № 10. – С. 49-52.
5. Брод М. Ф. Кафка: Биография // Звезда. – 1997. – № 6. – С.118-151.
6. Вовк Я. Г. Жорстокий світ самотності. Франц Кафка ,,Перевтілення“ // Зарубіжна література. – 1998. – № 4. – С. 28-31.
7. Волощук Е. ,,Вот так мы заблудились“ / Кафка Ф. // Вікно в світ. – 1998. – № 2. – С. 62-98.
8. Волощук Є. Ф. Кафка і Т. Манн: два типи модерністського художнього мислення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2007. – № 10. – С. 54-57.
9. Волощук Е. Художественная реальность новеллы Ф.Кафки ,,Превращение“ // Вікно в світ. – 1998. – № 3. –С.25-31.
10. Гурдуз А.І. ,,Перевтілення” Ф.Кафки і Р.Бредбері: роздуми про людське і людяне // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 2007. – № 3. – С.16-18.
11. Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гричаник Н. І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 504 с.
12. Зарубежная литература ХХ века и задачи критики // Вопросы литературы. – 1989. – № 2. – С. 72-74.
13. Затонський Д. Про модернізм і модерністів. – К.: Дніпро, 1972. – 272 с.
14. Затонский Д. Хватит бояться Ф.Кафку // Новое время. – 1988. – № 18. – С.41-43.
15. Карельский А. Лекция о творчестве Франца Кафки // Иностранная литература. – 1995. – № 8. – С.112-124.
16. Кафка Ф. Вибрані твори: Процес. Вирок. Перевтілення. Голодомайстер / Пер. з нім. П. Таращука, Є. Поповича / Упоряд. та приміт. Є.Волощук. – К.: Генеза, 2004. – 288 с.
17. Кафка Ф. Дневники и письма. Пер. с нем. Авт. предисл. Ю.И.Архипов. М.: ДИДИК - ТАНАИС, Прогресс-литера, 1994, 608 с.
18. Кафка Ф. Из дневников Ф.Кафки. [Пер. с нем. Е. Карцевой. С предисловием Д.Затонского] // Вопросы литературы. – 1968. – №2. – С.165-184.
19. Кафка Ф. Из дневников: Письмо к отцу / Пер.с нем. Е. Карцевой. - М.: Известия, 1988 // Рец. Некифоров В. // Литературное обозрение. – 1989. – № 3. – С. 369-381.
20. Кеба О. В., Шулик П. Л. Кафка Ф. Перевтілення: оповідання; матеріали до вивчення. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. – 60 с.
21. Ковбасенко Ю. Ф.Кафка. 1883-1924: Штрихи до портрета письменника // Тема. – 2002. – № 2. – С. 90-92.
22. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.
23. Лисюк Н. Полоса відчуження: Матеріали до вивчення творчості Ф.Кафки // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996. – № 10. – С. 23-27.
24. Логвин Г. П. Чи ж почують його люди? Новела Ф. Кафки ,,Перевтілення“ // Зарубіжна література. – 2003. – № 10. – С. 53-58.
25. Манн Т. В честь поэта: Ф.Кафка и его ,,Замок“ // Нева. – 1993. – №7. – С. 254-260.
26. Мелетинський Є. М. Поетика міфу. - М., 1996. -194 с.
27. Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М.: Независимая газета,1998. – 244 с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.