На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 24.04.2013. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………………………….………3
1 Економічна необхідність та сутність страхового ринку……………………………………………4
Необхідність та економічний зміст страхування…………………………………...………..4
Організаційна структура та принципи функціонування страхового ринку………….……5
2 Аналіз сучасного стану страхового ринку України…………………………………………….…..8
2.1. Загальна характеристика страхового ринку України…………………………………….….8
2.2. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України…………………………..12
Висновки………………………………………………………………………………………….………16
Перелік посилань…………………………………………………………………………………...……17ВСТУП


Діяльність в умовах ринку супроводжується різного роду ризиками. Тому принципово змінюються характер і функції страхування в Україні, зростає його значення як ефективного, раціонального, економічного і доступного засобу захисту майнових інтересів субєктів, що господарюють, виробників товарів і послуг, а також громадян.
Ринок страхових послуг є одним з необхідних елементів ринкової інфраструктури, тісно повязаний з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили. У країнах розвиненої економіки страхова справа має найширший розмах і забезпечує підприємцям надійну охорону їхніх інтересів від несприятливих наслідків різного роду техногенних аварій, фінансових ризиків, криміногенних факторів, стихійних і інших нещасть. В умовах панування державної форми власності й адміністративно-командної системи управління в нашій країні потенціал інституту страхування не міг бути розкритий повною мірою, сфера його застосування була дуже обмежена. Страхової справи в її справжньому значенні не було і не могло бути, оскільки не було основи - приватного підприємництва і самостійності субєктів, що господарюють.
Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної системи господарювання, заснованої на різноманітних формах власності, створюють обєктивні передумови для активного впровадження в сферу економіки страхування як одного з гарантів забезпечення фінансової стійкості субєктів, що господарюють (страхування комерційних, фінансових ризиків, втрати прибутку та ін.). Кризові явища в економіці та ріст безробіття також підсилюють необхідність соціального захисту працівників. В період переходу до ринку, число соціальних груп нужденних у страхових послугах (працівники з низькою кваліфікацією, люди похилого віку та ін.) збільшується. У цю категорію попадають і працівники нерентабельних підприємств, нових створених товариств і т.д.
Страхування науково-технічних, впроваднецьких ризиків підприємців при інвестуванні коштів у науково-технічний комплекс підсилює зацікавленість у збереженні зайнятості висококваліфікованих фахівців. Таким чином, страхування не тільки здатне забезпечити фінансовий захист роботодавцям і працівникам, але й дозволити реалізувати їхні спільні інтереси.
Отже, в умовах ринку, що супроводжується різноманітними ризиками, зростає значення страхування як важливого засобу захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб. У сферу страхування втягуються нові субєкти як з боку осіб, які пропонують страхові послуги, так і з боку одержувачів цих послуг. Гармонізація їхніх інтересів, а також належна організація страхової справи в країні, дієвість і розвиток страхування неможливі без належної правової бази, основу якої складає Закон України "Про страхування"......ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


1. Закон України «Про страхування» № 2745-ІІІ від 04.10.2001р.
2. Архипов А.П. Управление страховой компанией в условиях кризиса платежеспособности / А.П.Архипов // Финансы. - 2002. - № 11. - С. 40-43.
3. Архипов А.П. Структура региональных страховых рынков / А.П.Архипов // Финансы. - 2001. - № 3. - С. 44-48.
4. Базилевич В.Д. Страховий ринок України / В.Д.Базилевич. - К.: Товариство «Знання», КОО. - 1998. - 374 с.
5. Белоусов С. Страховой рынок нуждается в поддержке / С. Белоусов // Финансы. - 1997. - № 3. - С. 54.
6. Заруба О.Д. Страхова справа / О.Д.Заруба. - К.: Знання, 1998. - 321 с.
7. Зальотов О. Проблеми інтеграції на страховому ринку України / О. Зальотов // Финансовые услуги №1-2, 1999, 10-13 с.
8. Клапків М.С., Ткаченко І.С. Зарубіжна практика застосування теорії ризику в страховому підприємництві / Під.ред. М.С.Клапкова // Фінанси України. - 2003. - № 11. - С. 103-111.
9. Лутак Н.Д. Пути интегрирования украинского страхового рынка в мировой // Финансовые услуги. - 2002. - № 1. - С. 20-24.
10. Прандецкий И. Интеграция страхового рынка Украины в глобальный рынок страхования — путь к развитию // Финансовые услуги. -2000. - № 3. -С. 8-12.
11. Страхування. Підручник (Керівник авт. кол. і наук. ред. Осадець, д-р екон. наук, проф.) - К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.