На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик мдж країни

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 25.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП

Україна завжди привертала увагу, як на політичній світовій сцені, так і в середовищі міжнародної культурної громадськості. Багата природними ресурсами, підземними копалинами, вона завжди була привабливим ласим шматочком в сенсі збагачення для транснаціональних корпорацій, а своєю багатющою культурною спадщиною перевершувала багато країн.
Формування внутрішнього та зовнішнього іміджу Україні безпосередньо залежить не тільки від впливу подій всередині країни, а й під впливом навколишнього світу, особливо зараз, коли інтеграція всіх країн у світову економіку вже практично відбулася, і світова криза охопила фінансову, економічну, системну та екологічну сфери і підбирається до сфері продовольства
Питання образу та іміджу держави в останні роки активно обговорюються як науковим співтовариством, так і політичною елітою.
Сьогодні очевидно, що образи однієї держави, які створюються іншими, серйозно впливають на сприйняття світовим співтовариством і співгромадянами цих країн, тому можуть і повинні бути конструктом для планомірного створення позитивного іміджу держави.


I. ІМІДЖ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
1.1 ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ІМІДЖ КРАЇНИ
Імідж - це штучно сформований образ якогось явища; інструмент, засіб для досягнення певних цілей безструктурним способом. Від іміджу залежить сприйняття цього явища оточуючими.
Як цілеспрямовано структурований образ імідж носить оціночне та мотиваційне навантаження, завдяки чому впливає на поведінку людей, носіїв цього образу, на їхнє ставлення до реальних подій. Як відносно самостійний мотиваційний фактор - імідж впливає на стратегічну лінію поведінки людей в основі соціальних установок і стереотипів. Будучи стійким духовним утворенням в масовій свідомості, імідж моделює реакції мас населення на нові, часто непередбачені ситуації.
Імідж як варіант згорнутого тексту, як символ був присутній завжди, але в наш час його значення різко зростає. Це можна пояснити тим, що імідж є природним продуктом обробки великих масивів інформації. Оскільки ми не в змозі зберігати весь цей обсяг, ми починаємо користуватися ярличками. Вдало вибрані ярлички закріплюються. В будь-якій ситуації ми володіємо такими ярличками-іміджами.
Спочатку поняття «імідж» не було наукової категорією, а носило практично-прикладний характер. Вперше цей термін почав використовуватися в комерційній рекламі для диференціації однорідних товарів в Америці. Потім на початку 60-х років XX століття він увійшов у політичний лексикон у звязку з появою нових методів проведення та організації виборчих кампаній. У політиці термін «імідж» відображав публічну сторону діяльності кандидата, звернену до виборців.
Пізніше в американській літературі публікується ряд матеріалів про «імідж», що використовують це поняття як певну технологію для впливу і створення цілеспрямованого образу в індивідуальній, масовій і груповій свідомості.
До сих пір деякі автори поняття «імідж» розглядають як прикладне, практичне поняття, що сприяє досягненню певних цілей (наприклад, просування бренду, торгової марки, впізнаваності політика і т.д.).
У даних випадках імідж безпосередньо повязують з діяльністю фахівців - іміджмейкерів, і вивчається він з точки зору свого практичного застосування. При цьому психологічні та соціально-психологічні детермінанти іміджу розглядаються остільки, оскільки основною цільовою аудиторією, на яку спрямована діяльність іміджмейкерів, є групова, масова і індивідуальна свідомість людей.
На сучасному етапі в зарубіжній літературі зявився ряд науково-популярних досліджень, в цілому спрямованих на виявлення закономірностей і можливостей впливу на людську психіку через спеціально, цілеспрямовано створений і активно пропагований образ чого-небудь або кого небудь. На даному етапі західні та американські дослідники продовжують сприймати «імідж» як прикладну категорію, але поділяють його на різні складові в залежності від обєкта дослідження (імідж торгової марки, імідж бренду, імідж лідера, імідж політика). Ці дослідження носять прикладний характер, так як створюються під певні замовлення (суспільні або від комерційних організацій). Ці роботи не повязані між собою і не претендують на виділення іміджу в окрему наукову категорію.
Багато західних вчених, зокрема, німецькі дослідники, повязані з іміджем, розробляються в рамках соціальної психології (В. Лінкер). Але, як і в американських дослідженнях, «імідж» частіше грає роль прикладної, практичної категорії, використовуваної в діяльності іміджмейкерів зі створення та просування «штучної зовнішньої форми якого-небудь обєкта».
Такий підхід до вивчення іміджу суттєво відрізняється від прийнятого в українській науковій школі, яка розширює розуміння даної категорії, приносячи в неї глибинні процеси людської психіки і виділяючи в окрему область знань.
Внутрішній імідж країни, так само як імідж політика, політичної партії, регіону, бізнес-структури відноситься до тієї категорії стратегічних ресурсів, яка дозволяє вибудовувати всі інші внутрішні активи. Іншими словами, будучи нематеріальним активом, імідж створює цілий механізм причинно-наслідкових звязків, який, в свою чергу, формує набір інших матеріальних ресурсів і можливостей для його власника (носія).
На даний момент питання про поліпшення внутрішнього іміджу України керівництвом нашої держави поставлений на перше місце. Формування позитивного внутрішнього іміджу країни необхідно здійснювати, спираючись на науково-обгрунтовані уявлення про передумови, фактори, умови і механізми цього формування, визначення специфіки їх дії у різних соціальних груп населення.

Іміджу країни притаманні такі загальні характеристики:
• імідж - обєкт ідеальний, що виникає у свідомості людей (громадян країни), і він не підлягає прямому вимірюванню, оцінити його можна лише по їхнім стосункам, що виявляється в спілкуванні, діяльності, виборі, тому при створенні іміджу необхідно проводити його моніторинг та вивчати реакції на нього;
• ефективний імідж повинен бути цілісним і несуперечливим, відповідним однозначним узагальненим уявленням;
• як ідеальне утворення імідж нестійкий, його постійно треба «підкріплювати» рекламою або різноманітними цільовими РR-акціями;
• як стереотип імідж повинен містити обмежену кількість компонентів, складність конструкції буде тільки заважати його сприйняттю, а отже, зробить ставлення до нього неоднозначним;
• імідж, хоча він і ілюзорний образ, повинен все ж бути в якійсь мірі реалістичним, явне прикрашання достоїнств призведе до зниження довіри;
• ефективний імідж повинен володіти властивістю варіабельності, абсолютно «жорстка і незмінна конструкція» неприйнятна, ситуація трансляції іміджу завжди динамічна, може виникнути необхідність внесення коректив;
• імідж повинен викликати сильний ем........
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.