На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Програмно-апаратна реалзаця системи криптографчного захисту повдомлень

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 29.04.2013. Сдан: 2012. Страниц: 85. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………....…..3
1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПИТАННЯ ЩОДО РОЗРОБКИ І МЕТОДІВ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ПОВІДОМЛЕНЬ………………………………….………………………………..……...4
2 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ПОВІДОМЛЕНЬ ….……..……….11
2.1 Суть технічної проблеми, що виникла на сучасному етапі ……..……..11
2.3 Рішення поставленої задачі…………………………………………………12
2.2 Вибір та обґрунтування аналогу …………………………………….….......11
2.4 Технічні вимоги до об’єкта проектування….………………………….......13
2.5 Прогноз величини попиту ……………………………………………….......14
2.6 Цінова політика та конкуренти……………………………………………..15
2.7 Розрахунки, які підтверджують економічну доцільність нової розробки……………………………………………………………………………..…...16
2.8 Техніко-економічне обґрунтування вибору оптимального варіанта рішення основної задачі роботи …………………………………………..........................18
3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ПО
Введение
ВСТУП

Актуальність теми: з розвитком інформаційного суспільства великим державам стали доступні технологічні засоби тотального нагляду за мільйонами людей. Тому криптографія стає одним з основних інструментів, що забезпечують конфіденційність, довіру, авторизацію, електронні платежі, корпоративну безпеку і безліч інших важливих речей, а дослідження, пов’язані з розробкою нових методів та засобів криптографічного захисту, є досить актуальними. Тому темою даної роботи є розробка програмно-апаратної реалізації системи криптографічного захисту повідомлень.
Об’єктом дослідження є процес криптографічного захисту повідомлень з використанням програмних та апаратних засобів.
Метою даної роботи є підвищення криптостійкості криптографічного захисту повідомлень, шляхом розробки окремого цифрового пристрою.
Задачі дипломного проекту:
- провести аналіз існуючі криптографічні алгоритми;
- провести техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки системи криптографічного захисту повідомлень;
- розробити алгоритм та програмно-апаратну реалізацію системи криптографічного захисту повідомлень на програмованих логічних інтегральних схемах;
- розробити структурну та електрично-принципову схеми системи криптографічного захисту повідомлень;
- провести схемотехнічне моделювання;
- розробити плату системи криптографічного захисту повідомлень;
- створити заходи щодо організації праці та безпеки життєдіяльності;
- оцінити безпеку роботи системи криптографічного захисту повідомлень в умовах дії загрозливих чинників.
Предмет дослідження – покращення швидкодії та рівня криптографічного захисту повідомлень за рахунок використання програмно апаратної реалізації системи криптографічного захисту повідомлень.
Апробація роботи:
- XL регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, ВНТУ, 2011 року.
- XI звітна науково-практична конференція Вінницького соціально-економічного університету «Україна», 2011 року.
Публікації:
- тези доповіді «метод криптографічного захисту повідомлень» [1];
- тези доповіді «Програма криптографічного захисту повідомлень» [2].

.............

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Савіцький В. А. Метод криптографічного захисту повідомлень / В. А. Савіцький, К. В. Огородник // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: conf.vntu.edu.ua/allvntu/2011/inrtzp/txt/savitskyy.pdf .
2. Савіцький В. А. Програма криптографічного захисту повідомлень / Матеріали XI звітної науково-практичної конференції Вінницького соціально-економічного університету «Україна», частина ІІ / В. А. Савіцький, К. В. Огородник - Вінниця: Україна, 2011, – 66 с.
3. Гатчин Ю. А. Основы криптографических алгоритмов. Учебное пособие. / Ю. А. Гатчин, А.Г. Коробейников - СПб.: СПбГИТМО(ТУ), 2002, – 29 c.
4. Иванов М. А. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях./ М. А. Иванов – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001, - 368 c.
5. Кон П. О. Универсальная алгебра. / П. О. Кон - М.: Мир. – 1968, –351c.
6. Коробейников А. Г. Математические основы криптографии. Учебное пособие. / А. Г. Коробейников - СПб: СПб ГИТМО (ТУ), 2002, – 41 c.
7. Левин М. А. Криптография. Руководство пользователя. / М. А. Левин - М.: Познавательная книга плюс, 2001, - 320 c.
8. Молдовян А. А. Криптография. / А. А. Молдовян, Н. А. Молдовян, Б. Я. Советов – СПб.: Издательство "Лань", 2001, – 224 c.
9. Фергюсон Н. Д. Практическая криптография. / Н. Д. Фергюсон, Б. Л. Шнайер — М.: «Диалектика», 2004, — 432 c.
10. Панасенко С. П. Алгоритмы шифрования. Специальный справочник BHV /. С. П Панасенко - Санкт-Петербург, 2009, – 576 с.
11. Чмора А. Л. Современная прикладная криптография. 2-е изд. / А. Л. Чмора – М.: Гелиос, АРВ, 2002, – 256 с.
12. Разевіг В. Система проектирования PCAD/ В. A. Разевіг– М.: Солон-Р, 2000. – 215с.
13. Грошев Д. Применение пакета PCad для компьютерного проектирования электронных схем./ Д. O. Грошев– Новосибирск: Издательство НГТУ, 1999. – 399 с.
14. Готра З. Технология микроэлектронных устройств: Справочник./ З. Готра – М.: Радио и связь, 1991. – 528 с.
15. Черняев В. Технология производства интегральных микросхем и микропроцессоров: Учебник для вузов./ В. Черняев– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1987. – 464 с.
16. Козловский В.О. Техніко-економічні обгрунтування та економічні розрахунки в дипломних проектах та роботах. Навчальний посібник./ В.О. Козловский - Вінниця;ВДТУ,2003.-75 с.
17. Податковий кодекс України// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
18. ДСН 3.3.6.042?99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
19. ДСН 3.3.6.037?99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
20. ДСН 3.3.6.039?99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.
21. ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.
22. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. Общие требования безопасности.
23. Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи, т.1.? К.:, 1997, ?560 с.
24. Пожежна безпека об’єктів будівництва. ДБН В.1.1.7?2002.
25.Производственные здания. СНиП 2.09.02-85.
26. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.
27. Справочная книга для проектирования злектрического освещения / Под ред. Г.М. Кнорринга. - М.: Знергия, 1976. - 384 с.
28. ДБН В.2.5-28-2006.-.Природне і штучне освітлення.- К.: Мінбуд України, 2006 – 76 с.
29. Максимихин М. А. Пайка металлов в приборостроении./ М. А. Максимихин Л.: центральное бюро технической информации, 1959.?625с.
30. Хряпин. В.Е. Справочник паяльщика./ В.Е. Хряпин – М.,1989. ?635с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.