Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Проектування ЛОМ на командитном товариств

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Эконом. предприятия. Добавлен: 30.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ.
1. Командитне товариство 5
2. Обґрунтування потреби проектування ЛОМ 9
3. Розрахунок витрат на розробку локальної обчислювальної
мережі 11
3.1. Розрахунок трудомісткості|трудомісткий| робіт, пов’язаних з розробкою
локальної обчислювальної мережі 11
3.2. Розрахунок загальних витрат на розробку і монтаж ЛОМ 15
3.3. Розрахунок витрат на пусконалагоджувальні роботи 17
3.4. Розрахунок інших витрат і загальних витрат на розробку ЛОМ 18
3.5. Розрахунок матеріальних витрат 18
3.6. Визначення витрат на маркетингові дослідження 19
3.7. Розрахунок витрат на створення ЛОМ 19
4. Планування фінансово-економічних результатів діяльності
підприємства від реалізації локальної обчислювальної мережі 22
4.1 Обчислення проектної ціни створення і реалізації ЛОМ 22
4.2. Планування виручки та прибутку від реалізації ЛОМ 23
5. Розрахунок економічної ефективності використання ЛОМ 25
5.1 Розрахунок капітальних витрат покупця на придбання і
впровадження ЛОМ 25
5.2 Визначення експлуатаційних витрат покупця ЛОМ 26
5.3 Розрахунок терміну окупності капітальних витрат 28
Висновки 30
Список використаних джерел 31


На сьогоднішній день у світі існує безліч компютерів, і понад 80% з них обєднані в різні інформаційно-обчислювальні мережі, від малих локальних мереж в офісах, до глобальних мереж типу Internet.
Всесвітня тенденція до обєднання компютерів у мережі обумовлена поруч важливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, одержання і передача повідомлень (факсів, Е-Маil листів і іншого) не відходячи від робочого місця, можливість миттєвого одержання будь-якої інформації з будь-якої точки земної кулі, а так само обмін інформацією між компютерами різних фірм виробників працюючих під різним програмним забезпеченням. Такі величезні потенційні можливості, які несе в собі обчислювальна мережа і той новий потенційний підйом, який при цьому відчуває інформаційний комплекс, а так само значне прискорення виробничого процесу не дають нам право не приймати це до розробки і не застосовувати їх на практиці.
Метою цієї курсової роботи буде створення локальної мережі для підприємства по типу «Командитне товариство».
1. Командитне товариство
Командитне товариство можна кваліфікувати як товариство змішаного типу, в якому разом з одним або більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобовязаннями товариства всім своїм майном (повні товариші), є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників або командитистів).
Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше повних товаришів, вони несуть солідарну відповідальність щодо боргів товариства.
Правовий статус командитного товариства визначається нормами статей 67-74 Закону України "Про господарські товариства" (тобто законодавством про повні товариства) з урахуванням особливостей, передбачених у спеціальних статтях (статті 78- 83) Закону України "Про господарські товариства", безпосередньо присвячених командитним товариствам.
Зокрема, установчий договір про Командитне товариство, крім відомостей, які містить установчий договір про повне товариство, має відображати участь вкладників у такому товаристві, а саме: стосовно вкладників вказується тільки сукупний розмір їхніх часток у майні товариства, а також розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
Оскільки правовий статус повних товариств було розглянуто в попередньому параграфі, тут доцільно зупинитися на особливостях участі вкладників у командитному товаристві.
Вкладник може вступати до командитного товариства шляхом внесення грошових або матеріальних вкладів. Вкладники командитного товариства мають право:
- діяти від імені командитного товариства тільки у разі наявності доручення і згідно з ним;
- вимагати першочергового повернення вкладу (ніж учасникам з повною відповідальністю) у разі ліквідації товариства;
- вимагати подання їм річних звітів і балансів, а також забезпечення можливості перевірки правильності їх складення.
Вкладники командитного товариства повинні вносити вклади й додаткові внески у розмірі, способами й порядком, передбаченими установчим договором, проте сукупний розмір їхніх часток має не перевищувати 50 відсотків майна товариства, зазначеного в установчому договорі. На момент реєстрації командитного товариства кожний з вкладників повинен внести не менш як 25 відсотків свого внеску.
Таким чином, вкладники беруть участь у діяльності командитного товариства лише своїми вкладами, розмір яких визначає суму отримуваного ними прибутку. Будь-якої участі в управлінні товариством вони не беруть.
Управління справами командитного товариства здійснюється тільки учасниками з повною відповідальністю (повними товаришами). Якщо в товаристві є тільки один такий учасник, управління справами він здійснює самостійно.
Вкладники не мають права перешкоджати діям повних товаришів з управління справами товариства.
Незважаючи на те, що, за загальним правилом, відповідальність вкладника обмежується вкладом у майні товариства, в окремих випадках, передбачених законодавством (ст. 82 Закону України "Про господарські товариства"), він також несе повну відповідальність. Приміром, якщо вкладник здійснює угоду від імені і в інтересах товариства без відповідних повноважень, то у разі схвалення його дій командитним товариством він разом з повними товаришами відповідає за угодою перед кредиторами усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. Якщо ж він не дістане схвалення, вкладник відповідатиме перед третьою особою самостійно усім своїм майном. Крім загальних підстав припинення діяльності господарських товариств (ст. 19 Закону України "Про господарські товариства"), командитне товариство припиняється також у разі вибуття всіх ........


Список використаних джерел

1. Закон України „ Про господарські товариства ” // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 7. ст.22
2. Котляров Е., Иванов Ю. Классификация расходов по статьям калькуляции: косвенные и другие // Бухгалтерия. № 22/1 (437) 28 мая
3. Нападовская Л. Ф. Формирование себестоимости и определение цены продукции // Экономика Украины, № 6, 1998. - с.82-83.
4. Грузинов В.П. и др. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Грузинова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 535с.
5. Економіка підприємтсва: Підручник / За заг.ред С.Ф. Покропивного. - Вид.2-ге, перераб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528с.
6. Мильчин А. Э. Культура издания или Как надо и как не надо делать книги. - М.: Логос, 2002. - 223с.
7. Пикок Джон. Издательское дело / Пер. с англ. - М.: ЭКОМ, 2002. - 424с.
8. Жиделев В.В., Коптейн Ю.Н. Экономика предприятия. - М.: Инфра-М, 2000г.
9. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч.пос. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003р.
10. Экономика предприятия. Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е.М. Куприянова. - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ.-1998г.
11. Экономика предприятия. Под ред. проф. Сафронова М.А. - М.: ЮРИСТ.- 1998г.
12. Економіка підприємтсва: Підручник / За заг.ред С.Ф. Покропивного. - Вид.2-ге, перераб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528с.
13. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1998. - 156с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.