На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат оцнювання персоналу

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 1.5.2013. Сдан: 2013. Страниц: 27. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление
МІСТ

Вступ……………………………………………………………………………. 3 3
1 Значення та їх завдання оцінювання персоналу……………………………. 5
2 Методи оцінювання персоналу………………………………………............ 9
3 Організація процедури атестації……………………………………............. 13
4 Якість роботи,як критерій оцінки персоналу…………………………......... 21
Висновки………………………………………………………………………. 24
Бібліографічний список…………………………………………………......... 26


ВСТУП

Оцінювання персоналу використовується для визначення відповідності працівника вакантному чи робочому місцю (посаді), яке він у даний час займає. Оцінювання персоналу включає:
- оцінювання потенціалу працівника;
- оцінювання індивідуального внеску (оцінювання праці);
- атестацію кадрів.
Оцінювання потенціалу працівника здійснюється при заміщенні ним вакантного робочого місця. Воно дає змогу визначити ступінь підготовки працівника до виконання саме того виду діяльності, яким він буде займатись, а також виявити ріве нь його потенційних можливостей для оцінювання перспектив зростання. Ця процедура включає оцінювання професійних знань, умінь, виробничого досвіду, ділових та особистісних якостей, ціннісних орієнтацій, працездатності та загального рівня культури працівника, що претендує на зайняття вакантної посади чи робочого місця.
Оцінювання індивідуального внеску дає змогу встановити якість, складність і результативність праці кожного конкретного працівника та його відповідність займаній посаді (робочому місцю).
Атестація кадрів виступає як комплексне оцінювання, що враховує потенціал та індивідуальний внесок кожного працівника в кінцевий результат.
Вихідними даними для оцінювання персоналу виступають:
- філософія підприємства та стратегічний план його розвитку;
- моделі робочих місць працівників;
- методики рейтингового оцінювання кадрів;
- положення про атестацію кадрів;
- правила внутрішнього розпорядку підприємства;
- штатний розклад;
- особові справи співробітників;
- кадрові накази;
- соціологічні анкети;
- психологічні тести.
Оцінювання персоналу на підприємствах відбувається шляхом залучення до оцінювання співробітника колег, підлеглих і навіть зовнішніх клієнтів. Популярною стає "360-градусна" атестація, коли співробітник одержує оцінку від свого керівника, підлеглих і партнерів. Багато підприємств починають проводити опитування клієнтів із метою оцінювання своїх представників.
У процесі оцінювання співробітника враховуються результати роботи підрозділу й підприємства в цілому. Співробітник, як би добре він не працював на своєму місці, не може одержати високу оцінку, якщо його підрозділ не впорався зі своїми завданнями. При цьому останнім часом відбувається перегляд традиційних термінів оцінювання (рік, півроку) на користь періодів, що змінюються, - завершення проекту або його стадії, перехід до нової структури і т.д. ........

БІБІЛОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1 Егоршин А. П. Управление персоналом. - Н. Новгород: НИМБ, 1997.- 607 с.
2 Виноградський Н. Д., Виноградська А. М., Шканова О.М. Управління персоналом. - 2-ге видання: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 502 с.
3 Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник.- Вид. 2-ге,без змін. – К: КНЕУ, 2006. - 340 с.
4 Крушельницька О.В. Мельничук Д.Н. Управління персоналом: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003. - 296 с.
5 Лук’янихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 592 с.
6 Менеджмент персоналу: Навч. посіб./ В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред.. В. М. Данюка, В. М. Петюха.- К.: КНЕУ, 2005. - 398 с.
7 Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів ВНЗів.- К.: Кондор, 2003. - 556 с.
8 Управление персоналом. Организация: Учебник/ Под ред. А. Я. Кибанова.- 3-е изд., доп и перераб.- М.: ИНФРА-М, 2009. - 638 с.
9 Губенко А.В. Значення трудового потенціалу для економічного розвитку підприємства// Економіка і маркетинг в XXI сторіччі. - Ч.1. - 2006. - С. 78-80.
10 Кузьменко Л.М. Проблеми проведення оцінки персоналу// Економіка і маркетинг в XXI сторіччі. - 2008. - С. 160-162.
11 Немикіна С.С. Сутність і завдання оцінки персоналу// Економіка і маркетинг в XXI сторіччі. - Ч.2. - 2006. - С. 45-47.
12 Ситнік О.Д. Оцінка персоналу в системі мотивації// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- №11. - С. 84-87.
13 Гаврилова О. Обзор систем, методов и методик оценки персонала. [Електронний ресурс]/ - Режим доступу до статті: it-basis.ru
14 Карамзин С. Оценка персонала: знакомство не вклепую. [Електронний ресурс]/ - Режим доступу до статті: profrost.ru
15 Шнитова А. Кругооом, марш! [Електронний ресурс]/ - Режим доступу до статті: nsk.erabota.ru
16 Ярных В. Оценка персонала: поиск эффективных решений. [Електронний ресурс]/ - Режим доступу до статті: delo-press.clients.a-real.ru
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.