На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Умови ефективного функцонування транспортного пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 7.5.2013. Сдан: 2012. Страниц: 55. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортних підприємств. 5
1.1.Розвиток транспортної галузі в аспекті міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні коридори і Україна. 5
1.2. Економічна суть і загальна методологія визначення ефективності діяльності транспортних підприємств. 13
1.3.Чинники зростання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств її класифікація та загальна характеристика. 24

Розділ 2. Економічна оцінка діяльності «Транс-Зафт» 33
2.1.Загальна характеристика ТОВ «Транс-Зафт» 33
2.2.Організаційна структура підприємства та зовнішньоекономічні партнери ТОВ «Транс-Зафт» 38
2.3.Аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства ТОВ
«Транс-Зафт» 39

Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності функціонування транспортних підприємств. 47
3.1.Чинники підвищення ефективності діяльності транспортних підприємств. 47
Висновки та пропозиції 51
Перелік використаних джерел..……………………………………………53


ВСТУП

Приватні транспортні підприємства, які надають послуги з міжнародних перевезень – це досить нове явище в новітній історії України.
Адже за часів СРСР виняткове монопольне право на такий вид діяльності мала лише держава. З переходом до ринкової економіки, з розвитком ринку транспортних послуг, появою акціонерних компаній і інших комерційних структур сталися радикальні зміни – як наслідок, постали задачі стабільного самофінансування автопідприємств, а викликало гостру необхідність в подальшому перетворенні системи ціноутворення на надання послуг з міжнародних перевезень вантажів.
Мета роботи полягає у дослідженні факторів впливу на підвищення рівня функціонування підприємств, які займаються міжнародними перевезеннями. А також в оптимізації поєднання цих факторів. У виборі правильної стратегії підвищення ефективності діяльності підприємств.
Для досягнення поставленої перед нами мети потрібно розв’язати такі завдання:
• по-перше, визначити, які фактори економіки найбільше впливають на підвищення ефективності діяльності транспортних підприємств;
• по-друге, дослідити дані фактори та визначити їхні слабкі місця, які не дозволяють українським підприємствам розвиватись належним чином;
З вищесказаного можна зробити висновок про те, що проблема підвищення рівня ефективності діяльності транспортних підприємств є актуальним питанням, вирішенню якого і присвячується данна робота.
Актуальність теми полягає в тому, що показники ефективності діяльності транспортних підприємств мають неабияке значення для характеристики позиції підприємства у світовому економічному співтоваристві. До того ж, їхнє значення постійно зростає. І лише правильно вибрана стратегія управління ефективності діяльності транспортних підприємств, у тому числі і України, дозволить досягти успіху у цьому глобалізованому світі.
Об’єктом дослідження даної роботи є ТОВ «Транс-Зафт» і ті фактори, що мають вплив на розвиток транспортних перевезень.....


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Колянковський Т. Їзда не за правилами// Дебет-Кредит.- 2010.- №41.- С. 36-39.- [Яка відповідальність передбачена за надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом без відповідної ліцензії.].
2. Корнєв М. Особливості заповнення транспортної документації при здійсненні міжнародних перевезень// Податки та бухгалтерський облік.- 2011.- №55.- С. 38-42.
3. Транспортні перевезення в Україні// Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства.- 2005.- №3.- 224 с.
4. Алпатова Н. Закордонні перевезення вантажів: чи є нульова ставка ПДВ// Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік.- 2005.- №50.- С. 8-9.
5. Золотухін О. ПДВ і міжнародні перевезення// Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія.- 2005.- №22.- С. 36-38.
6. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ Ф.Ф.Бутинець, І.В.Жиглей, В.М.Пархоменко; За ред. Бутинця Ф.Ф.- 2-ге вид., доп. і перероб.- Житомир: ПП "Рута", 2001.- 544с.- (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку)
7. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ Ф.Ф.Бутинець, І.В.Жиглей, В.М.Пархоменко; За ред. Бутинця Ф.Ф.- 2-е вид. доп. і перероб.- Житомир: Рута, 2009.- 544с.- (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку)
8. Шолохов В. Грузовик в центре Европы// Деньги и технологии.- 2001.- №12.- С.18-25.- [Борьба автогигантов за рынки грузоперевозок Украины].
9. Івасишина Н. Ціноутворення на ринку надання послуг з міжнародних автомобільних перевезень вантажів// Підприємництво,господарство і право.- 2009.- №1.- С.100-102.
10. Мікула Н. Про основні проблеми та заходи щодо активізації розбудови міжнародних транспортних коридорів в Україні// Економіст.- 2009.- №6.- С. 78-81.
11. Гусаков В. Політико-економічні умови і практичні перспективи розбудови трансконтинентальних транспортних коридорів у південному регіоні СНД// Людина і політика.- 2010.- №4.- С.28-34.- [Про новий транспортний коридор TRACECA. Міжнародна політика.].
12. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебно-практическое пособие.- М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998.- 208с
13. Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 1998.- 256с.- (Высшее образование)
14. Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность: Учебное пособие/ Под ред.: Шуркалина А.К., Цыпина Н.С.- Львів: Логос, 2000.- 248с.
15. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика): Посібник.- 4-е вид., допов.- К.: Вид-во ЄУФІСМБ, 2001.- 216с.
16. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых организаций: Учебно- практическое пособие.- М.: Бизнес-школа "Интел-синтез", 2001.- 592с.
17. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2009.- 172с
18. Світова економіка: Підручник/ А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, О.О.Веклич, С.Д.Годун.- 2-ге вид., стереот.- К.: Либідь, 2009.- 582с
19. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.- К.: КНЕУ, 2010.- 948с
20. Владимирова И.Г. Классификация стратегий развития автомобильных компаний в современном мире и перспективы отечественного автопрома/ И.Г.Владимирова, А.В.Дубинский// Менеджмент в России и за рубежом.- 2005.- №1.- С.17-27.
21. Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Транспорт, 1985.- 351с
22. Кузнецов Ю.М. Охрана труда на автотранспортных предприятиях: Учебник для учащихся автотранспортных техникумов.- М.: Транспорт, 1990.- 288с
23. Правила охорони праці на автомобільному транспорті: ДНАОП: Державний нормативний акт про охорону праці.- К.: Основа, 1997.- 328с
24. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року. - Київ, 1998.
25. Міжнародні транспортні коридори України: magistral.inc.ru/
26. Крамаренко В. І., Холода Б. І. Маркетинг : Навч. посібник. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 258 с.
27. Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.