На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Стимулювання збуту як нструмент маркетингової полтики комункацй

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 8.5.2013. Сдан: 2012. Страниц: 44. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ
1.1 Комплекс маркетингових комунікацій сфери послуг
1.2 Стимулювання збуту: види, напрями, інструментарій
1.3 Особливості стимулювання збуту в комплексі маркетингу виробничого підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ФІЛІЯ «ЧЕРКАСЬКА ДЕД» ДП «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР»
2.1 Загальні відомості про підприємство та характеристика показників його діяльності
2.2 Аналіз маркетингової діяльності підприємства Філія «Черкаська ДЕД» ДП «Черкаський облавтодор»
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ФІЛІЯ «ЧЕРКАСЬКА ДЕД» ДП «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР»
3.1 Обґрунтування комплексної програми стимулювання збуту продукції (послуг) підприємства
3.2 Удосконалення механізму стимулювання збуту продукції (послуг)
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ВСТУП

Актуальність теми. В сучасних умовах серед причин, що приводять до збитковості підприємств, значне місце посідають суб`єктивні причини, які залежать від результатів діяльності самих підприємств. Одне з основних місць серед цих причин займає проблема неефективної організації маркетингових комунікацій на підприємстві.
На ринку послуг для забезпечення максимальної ефективності комунікацій поряд з засобами внутрішніх і зовнішніх маркетингових комунікацій доцільно використовувати концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій, згідно з якою «підприємство ретельно продумує та координує роботу своїх численних каналів комунікацій - реклами, стимулювання збуту, звязків з громадськістю, особистого продажу тощо для переконливого представлення підприємства». Необхідно прагнути повязати існуючі засоби маркетингових комунікацій так, щоб досягти максимального успіху.
На ринку послуг система інтегрованих маркетингових комунікацій має бути скерована на те, щоб цільовий споживач отримав специфічне послання, скероване саме для нього за допомогою усіх наявних засобів.
Мета та завдання дослідження. Метою курсової роботи є розробка заходів щодо стимулювання збуту продукції (послуг). Досягнення мети передбачає розв’язання комплексу взаємопов’язаних проблемних питань, в межах яких поставлені і вирішуються такі завдання :
– дослідити теоретичні основи маркетингової політики комунікацій;
– провести аналіз та оцінку стимулювання збуту на Філії «Черкаська ДЕД» ДП «Черкаський облавтодор»;
– розробити заходи щодо стимулювання збуту на даному підприємстві.
Обєктом дослідження курсової роботи виступає діяльність підприємства Філія «Черкаська ДЕД» ДП «Черкаський облавтодор».
Предметом роботи є функціонування системи стимулювання збуту в контексті комунікаційної політики підприємства Філія «Черкаська ДЕД» ДП «Черкаський облавтодор».
Теоретичною та інформаційною базою дослідження є сучасні теорії маркетингової політики комунікацій, періодичні публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, спеціальна економічна література, періодичні видання, аналітичні дані з діяльності підприємства Філія «Черкаська ДЕД» ДП «Черкаський облавтодор».
Методи дослідження. Для розвязання поставлених завдань використано комплекс теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження: теоретичний аналіз, систематизація наукових літературних джерел, метод аналізу, статистичні методи та інші.
Практичне значення отриманих результатів. В курсовій роботі розроблені основні напрямки удосконалення механізму стимулювання збуту продукції (послуг):
- формування маркетингу відносин;
- цінові інструменти (знижки при купівлі певного обсягу товару (послуг), сезонні знижки, дисконти, купони);
- подарунки;
- лотереї, конкурси, розіграші призів;
- диверсифікація продукції та ін............


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный поход. - СПб.: Питер, 2005. - 864 с.
2. Всеукраинская рекламная коалиция // community.com.ua/rus
3. Звіт про фінансові результати за 2009- 2011 рр.
4. Іванова Л. Особливості маркетингових комунікацій на ринку послуг // Маркетинг в Україні. - 2007. - № 6 (46). - С. 8.
5. Кларк Г. Маркетинг сервиса, приносящего прибыль: Пер. с англ. - К.: Знання, 2006. - 302 с.
6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. JI.А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2000. - 752 с.
7. Котлер Ф., Келлер K.JI. Маркетинг-менеджмент. - 12-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 816 с.
8. Коу Д. Маркетинг и продажи В2В. / Пер с англ. Д. Коу. - М.: РОСМЕН-ПРЕСС, 2004. - 239 с.
9. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. - М.: Вильяме, 2005 - 1008 с.
10. Мальченко В.М. Маркетинг послуг: Навч. посібник. - К: КНЕУ, 2006 - 360 с.
11. Минъко Р. "Черный" PR в Internet // PR-менеджер. - 2004. - №2.
12. Морохова В.О., Ковальчук О.В. Планування та організування маркетингової діяльності підприємств: Монографія. - Луцьк: ЛДТУ, 2006. - 176 с.
13. Петренко С. Особенности контекстной рекламы на Яндексе и сайтах партнеров // internet-marketing.org.ua/ru/2006/program
14. Петруня Ю.Є. Маркетингові комунікації в роздрібній торгівлі // Маркетинг в Україні. - 2006. - №2. - С. 15 - 19.
15. Самойленко JI.Б. Вплив Інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства // Электронный ресурс.-. Режим доступа: synergy.kiev.ua/arti- cle07.html
16. Серкутан Т.В. Науково-методичні основи організації системи управління маркетинговою інформацією // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №10 (52). - С. 205-209.
17. Теорія і практика маркетингу в Україні: Монографія //А.Ф. Павленко, A.B. Войчак, В.Я. Кардаиі, В.П. Пилипчук та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук., проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка. - К: КНЕУ, 2005. - 584 с.
18. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник. - К, 2003 - 191 с. 9.
19. Державний комітет статистики України. - Експрес випуск № 227 від 23.09.2008 p.
20. Шевченко Е. Медийная реклама - фактор успеха //internet-marketing.org.ua/ru/10-2006
21. Шевченко Е. Public relations в Интернет. Электронный ресурс.-. Режим доступа: //internet-market- ing.org.ua/ru/10-2006
22. Украинская ассоциация маркетинга. Электронный ресурс.-. Режим доступа: http//uam.in.ua
23. Журнал «Маркетолог». Электронный ресурс.-. Режим доступа: http//www.marketolog.ru


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.