На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Виявлення, фiксацiя та вилучення слiдiв нiг людини й транспортних засобiв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 9.5.2013. Сдан: 2013. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

План:
Вступ ….................................................................................................................3
Розділ І Трасологія .Трансологічна експертиза, як криміналістичне дослідження слідів.......................................................................................................5
Розділ ІІ Виявлення, фіксація, вилучення слідів ніг людини ( взуття)
2.1 Механізм утворення та класифікація слідів ніг людини (взуття )........9
2.2Способи виявлення та вилучення слідів ніг людини (взуття)........................................................................................................................11
2.3 Особливості фіксації слідів ніг людини (взуття).................................14
Розділ ІІІ Виявлення, фіксація, вилучення слідів транспортних засобів
3.1Механізм утворення,виявлення та види слідів транспортних засобів.............................................................................................

Вступ

Актуальність теми на сьогодні всім відомо, що стан злочинних діянь на достатньо високому рівні і для того, що виявити злочинця,звісно ж, потрібно проводити криміналістичні дослідження слідів ніг людини (взуття) для прискорення розкриття злочину та виявлення особи злочинця, якщо інших слідів, наприклад, не залишилось від нього. Що стосується транспортних засобів , то актуальність полягає по-перше в тому, що сучасна ситуація склалась таким чином, що дуже часто злочинці при вчиненні злочинів використовують транспортні засоби, що вимагає ідентифікації слідів залишених на місці вчинення злочину, а також основне питання, відповідь на яке готує транспортна трасологія є вивчення механізму слідоутворення та пов’язані з цим явища та процеси, при таких подіях як ДТП.
Очевидно, що криміналістичне значення слідів визначається існуванням причинного звязку з подією злочину. Вчинення багатьох злочинів супроводжується певними змінами у навколишньому оточенні. Такі зміни прийнято називати слідами злочину. Слід являє собою відображення злочинних дій, окремих елементів злочинного акту. У криміналістичному розумінні цінність слідів обумовлена існуючою залежністю між злочином та його відбиттям (слідами). Історично використання слідів з метою розкриття злочинів відомо ще з давніх часів (особливо це стосується держав Стародавнього Сходу: Індії, Китаю, Камбоджі, Японії).
На практиці такі дослідники вивчали криміналістичне дослідження слідів,як :А.П Шеремет, Белкін Р.С, В.Ю Шепітька, М.І. Скригонюк, Майліс Н.П та інші.
Мета роботи полягає виявити і науково обґрунтувати питання які складають предмет дослідження, а саме механізм утворення слідів транспортними засобами, види слідів які залишають транспортні засоби на місці пригоди, а також особливості їх фіксації та вилучення також криміналістичне дослідження слідів ніг людини їх класифікація, особливості фіксації та вилучення слідів ніг людини.
Для досягнення загальної мети необхідно вирішити ряд наступних завдань:
1) узагальнити накопичені теоретичні знання, у області експертного дослідження слідів;
2)розкрити поняття слідів транспортних засобів та слідів ніг людини;
3)визначити особливості класифікації слідів транспортних засобів та слідів ніг людини; 
4)охарактеризувати особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобівта ніг людини;
5) дати загальний аналіз криміналістичної експертизи слідів транспортних засобів та ніг людини.
Обєктом роботи виступає є сліди ніг людини (взуття) та транспортних засобів.
Предмет роботи є закономірності пов’язані з механізмом утворенням слідів транспортними засобами та слідів ніг людини (взуття), а також особливості їх фіксації та вилучення.
Методологічною основою дослідження є сучасні методи пізнання як загальнонаукові, так і спеціальні: діалектико-матеріалістичний, системний, соціологічний, історичний,структурно-функціональний, статистичний. Застосування цих методів дослідження дало можливість всебічно розглянути питання криміналістичного дослідження транспортних засобів та слідів ніг людини та їх значення при проведенні слідчих дій.
Структура роботи дана курсова робота складається із вступу, трьох розділів,шести підрозділів,висновків, списку використаних джерел та літератури і додатків, надрукована на 38 аркушах формату А4.........


Список використаних джерел та літератури:

1. А. П. Шеремет.Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/– [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М ., 2001.- 984 с.
3. Довідник слідчого, «Юридичний Центр – Пресс», СПб, 2008
4. Информационный сборник. Методы экспертного исследования. Транспортно – трасологические исследования. Под ред. С.И. Перлина – Харкьов. 2006.- 332 с.
5. Использование современных физических методов исследования в криминалистической практике,- К., 1989.- 106 с.
6. Криміналістика /під ред. В.Ю.Шепітька.К., 2001.- 684 с.
7. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / К82 П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. — К.: МАУП, 2001. — 216 с
8. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
9. Криміналістика: Підруч. для слухачів, викладачів вузів системи МВС України / П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко. За заг. ред. акад. П.Д. Біленчука. К.: АТІКА, 1998. 416 с.
10. Криміналістика: Учень. 2-е вид. / За ред. В.А. Образцова. - М.: МАУП, 1999. - 735 с. 
11. Криминалистика: Підручник / Під ред. О.Г. Філіпова. — 3-тє вид., перераб. ідоп. — М.:Спарк, 2005
12. Майліс Н.П., Судова трасологія., М-2003
13. Скригонюк М.І. Криміналістика:Підручник,К.:Атіка,2006.-496с.
14. Пункт 55 "Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз", затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 року N 53/5
15. Трасологічне дослідження слідів кросівок: Методичні рекомендації. - М.,1993.
16. expertprava.ucoz.ru/index/0-86
ДодаткиПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.