На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Дзеньки - Бреньки В.Даниленка - яскравий приклад українського постмодернзму

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Литература. Добавлен: 13.05.2013. Сдан: 2012. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Зміст
Вступ...............................................................................................................................3
Розділ 1 Володимир Даниленко — представник українського постмодернізму......5
1.1.Комічна проза 90-х років ХХ століття, як яскравий зразок духовних та стильових пошуків української літератури.................................................................5
1.2.Поетика українського літературного авангарду....................................................9
Висновки до розділу 1..................................................................................................15
Розділ 2 Особливості літ. форми та поетики роману В.Даниленка “Дзеньки-бреньки”.........................................................................................................................17
2.1.Роман “Дзеньки-бреньки” - філологічна гра........................................................17
2.2.Форма і зміст роману як комічна енциклопедія історії української лі
Вступ
На сьогодні українське літературознавство широко займається вивченням літературного процесу, який отримав назву — постмодернізм. У критиці склалася певна традиція вести розмову про цей напрям передусім у теоретичному плані ,що дає можливість визначити межі цього явища,обґрунтувати його якісні характеристики та визначити коло письменників, які підпадають під визначення їх як постмодерністів.
У сучасному українському літературознавстві приділяється дослідженню цього явища достатньо уваги. Насамперед варто назвати праці Т.Гундорової, Н.Зборовської, Р.Харчук, І.Старовойт, В.Агєєвої, С.Андрусів, І.Фізера та ін.Ці грунтовні дослідження створили теоретико-понятійну базу постмодернізму ,а також вказали на те, що український літературний постмодернізм аналізується недостатньо, бо до цих пір вбачають в ньому явище навязане, не самодостатнє, швидкопроминальне, авангардно-епатажне, тобто десь і неповноцінне. З цього приводу варто звернути увагу на роботи В.Єшкілєва [17;15].
Виникнення постмодерну на теренах української культури,як зазначають дослідники, — наслідок входження українського соціуму в контекст глобальних проблем сьогодення. Наша література 80-90-х років ХХ ст. диференціюється в українській критиці за орієнтованістю письменників, що до неї належать, на західну чи національну традицію. Як зазначає Л.Лавринович у дослідженні “Постмодернізм в українській, польській та російській прозі. Типологія образу- персонажу”: “Основним у систематизації сучасної української прози стає в критиці територіальний принцип, за яким виділяються галицько-станіславська та київсько-житомирська школа, котрі культивують різні типи героїв”[14;6]. Загалом найяскравішою рисою української літератури цього періоду є те, що творчість більшості українських письменників важко співвіднести з конкретною постмодерністською манерою письма західних авторів, бо поетика кожного окремого твору поєднує в собі різні варіанти. Найбільш європеїзованим варіантом постмодернізму є українська карнавальна або сміхова проза, представником якої є
4
Ю.Винничук, В.Даниленко, Б.Жолдак, О.Ірванець.
Таким чином актуальність нашої курсової роботи визначається інтересом сучасного літературознавства до авангардної критично-сміхової прози, яка була спрямована на повалення радянських стереотипів у суспільстві та душах людей.
Предметом дослідження стала поетика авангардного роману В.Даниленка “Дзеньки-бреньки”, який знаменував собою перехід традиційної національної літератури. До постмодерністської парадигми, що дозволила авторові розвінчати у своєму творі соцреалістичні міфи, належать зміни традиційної поетики .Як відомо, стратегія постмодерного письма полягає в тому, що образи характерів і обставин у художньому творі займають значно менше місця, ніж у попередні епохи. Акцент переноситься на інші типи — образи світу,образи деталей і т.ін. Те саме стосується і фабульного ряду, котрий у постмодерній літературі балансує на межі реальності та уявлення про неї.
Обєкт дослідження є роман “Дзеньки-бреньки” українського письменника В.Даниленка, що належить до київсько-житомирської школи.
Наукова новизна нашої роботи полягає у самому виборі обєкта та предмета вивчення, оскільки у вітчизняному літературознавстві ще не існує праць, де б досліджувалась проблема поетики роману “Дзеньки-бреньки” В.Даниленка.
Метою курсового дослідження є аналіз мікропоетики означеного роману, типологія його жанру, образи персонажів. Для досягнення мети необхідно вирішити такі конкретні завдання:
- охарактеризувати комічну прозу 90-х років 20 століття, як яскравий зразок духовних та стильових пошуків української літератури;
- дати визначення поетики українського літературного авангарду;
- акцентувати роман “Дзеньки-бреньки” як філологічну гру;
- типологізувати форму і зміст роману як комічну енциклопедію історії української літератури.
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу,двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків та списку літератури.
.............


Література
1.Бабич І. “Дзеньки-Бреньки” як пародія на замкнутість української літератури / Ірина Бабич // Слово і час. - 2009. - №6. - С.99 -101.
2.Баран Є. Літературна ситуація 1999-го : Час Єзуїтів / Євген Баран // Слово і час. - 1999. - №3 - С. 58.
3.Габор В. Книга екзотичних снів та реальних подій / Василь Габор. - Львів. - 1999. - С. 150
4.Гарасим А. Вибори — 2025 / Андрій Гарасим // Курєр Кривбасу. - 1999 - липень. - С. 93
5.Герасименко Н. Під маскою єхидної посмішки (українська іронічна новела 80-90-х р.р. ХХ ст.) / Ніна Герасименко // Слово і час. - 1999. - №6. - С.37 - 40.
6.Даниленко В. Дзеньки - бреньки / Володимир Даниленко //Опудало. Українська прозова сатира, гумор, іронія 80-90-х років ХХст. - К., Видав. “Генеза”. - 1997. - С.382
7.Даниленко В. Покоління національної депресії / Володимир Даниленко // Іменник: Антологія 90-х. - К.: Смолоскип. - 1997. - С. 450.
8.Даниленко. В. Суспільство у сумному дзеркалі новелістики. Володимир Даниленко // Українська мова і література в середніх школах. - 2000. - №5. - С. 51
9.Даниленко В. Чорні хрящі / Володимир Даниленко // Квіти в темній кімнаті. Сучасна українська новела. Літературний проект студії 1+1. - Київ. - Видавництво “Генеза” - 1997. - С.85.
10.Зборовська Н. Чиї опудала на літгороді ? / Ніла Зборовська // Слово і час. - 1998. - №6. - С. 51.
11.Калинська Л. Синтез масового і елітарного / Леся Калинська // Слово і час. - 1998. - №2. - С. 18.
12.Квіти в темній кімнаті. Сучасна українська новела. Літературний проект студії 1+1. - Київ. - Видавництво “Генеза” - 1997. - С.420.
13.Кравченко С. Стара вусата пані усміхається / Слава Кравченко // Тексти: Антологія прози. - К.: Смлоскип. - 1995. - С. 375.
32
14.Лавринович Л. Постмодернізм в українській, польській та російській прозі: Типологія образу - персонажу / Лілія Лавринович // Автореф ... дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. н. - Тернопіль. - 2002. - С. 20.
15.Література після падіння залізної стіни: Розмова Мартина Пастушака з Володимиром Даниленком // Курєр Кривбасу. - 2006. - № 200.
16.Мельник Н. Під прицілом сміхової артилерії / Ніна Мельник // Українська мова і література. - 1999. - №133-136.
17.Фізер. І. Постмодернізм / Іван Фізер // Повернення деміургів / Плерома 398. Мала українська енциклопедія актуальної літератури. - Івано-Франківськ: Лілея — Н.В, 1999 — С. 15.
18.Оцет: Видання Мистецької Гільдії Прижиттєвих Геніїв “Неабищо” [Електронний ресурс]. - Режим доступа : http // www.ravlyk.iatp.org.uaПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.