На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 56411


Наименование:


Контрольная Охорона прац

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Охрана труда. Добавлен: 15.05.2013. Сдан: 2013. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: лабораторная .

Описание (план):


Зміст
1.Теоретична частина
1.1. Реєстрація, облік і розслідування нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом.
1.2. Нормування і розрахунок природного освітлення.
1.3. Крокова напруга. Напруга дотику.
1.4. Основні причини виникнення пожеж на підприємствах і заходи пожежної профілактики.
2. Розрахункова частина
2.1.Задача 1
2.2. Задача 2
2.3.Задача 3
2.4.Задача 4
Список літератури
Задача 1
Оцінити ефективність природної вентиляції приміщення економічного відділу.

Варіант 3
Показник
Габарити
приміщення: 7
- довжина 4,4
- ширина 4
- висота 4
Кількість працюючих 5
Розмір ква-тирки, м2 0,21

Розвязання:
Обєм робочого приміщення складає: V =4,4*4*4=70,4 м3
На одного працюючого: 70,4/5=14,08 м3 .
Якщо обєм робочого приміщення, що припадає на кожного працюючо-го, менше
20 м3, необхідний повітрообмін повинен складати не менше L = 30 м3/год на одну особу.
Таким чином, необхідний повітрообмін Lн обчислюється за формулою
LH=L •n, м3/год,
де n - кількість працюючих.
LH=30*5=150 м3/год
Фактичний повітрообмін Lф, м3/год, обчислюється за формулою
Lф= μ•F•V•3600,
де μ – коефіцієнт витрати повітря, який розміщується в межах значень 0,3-0,5 (в розрахунку можна взяти среднє значення 0,55)
F - площа кватирки, через яку буде виходити повітря, м2 ;
V - швидкість виходу повітря через кватирку, м/с, її можна розрахувати за формулою
Задача 2

Перевірити достатність природного освітлення у відділі. Габаритні розміри приміщення взяти аналогічно до задачі 1.


Варіант 3
Показник
1 4
Розміри віконного прорізу (висо-та на ширину) 2,1х2,1
Кількістьвікон 1
Висота від підлоги до підвіконня 1,3
Вікна розміщені вздовж
-довшої стіни
-коротшої стіи


+
Вікна орієнтовані на:
- південь
- північ
- схід
- захід
+
Середньозважений коеф. відбиття внутр. поверхонь 0,4
Найбільше віддалення робочого місця від вікна 5
Список літератури:
1. Закон України „Про охорону праці”
2. Кодекс законів про працю України
3. В.Ц.Жидецкий, В.С.Джигерей Основы охраны труда
Львов, Афиша, 2000 – 351 с.
4. Безопасность труда в промышленности. Справочник
К.Н.Ткачук, - К.: Техника, 1982 – 231 с.
5. Г.Ф.Денисенко Охрана труда, М.: Высш. шк., 1985 – 319 с.
6. Охрана труда в машиностроении. Под ред. Е.Я.Юдина
М., Машиностроение, 1976, 335 с.
7. СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение
8. Долин П.А. Справочник по технике безопасности
9. Кнорринг Г.М. Справочная книга для проектирования электрического
освещения. – М.: Энергия, 1976
10. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охо-рони праці. Навчальний посібник. Львів, Афіша, 2000 – 352с.
11. Макаров Т.В. и др. Охрана труда в химической промышленности М.: Хи-мия, 1977.
12 Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравелла, 2003.- 408 с.
13. Основи охорони праці. К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський. В.В. Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 - 448с.Подать заявку на покупку Контрольная по Охране труда

Ваше предложение по стоимости за работу: